Hội Thánh Baptist Phục Hưng Gainesville, Georgia
Gainesville Revival Vietnamese Baptist Church GA
5086 Poplar Springs Rd, Gainesville, GA 30507
 
Tìm Mời Mục Sư Quản Nhiệm
Hội Thánh Baptist Phục Hưng Gainesville, GA  chúng tôi đang cần tìm mời một  Mục sư quản nhiệm Hội Thánh. Kinh Thánh Giăng 21: 15-17   15 Khi ăn rồi, Đức Chúa Jêsus phán cùng Si-môn Phi-e-rơ rằng: Hỡi Si-môn, con Giô-na, ngươi yêu ta hơn những kẻ nầy chăng?  Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy chăn những chiên con ta. 16Ngài lại phán lần thứ hai cùng người rằng: Hỡi Si-môn, con Giô-na, ngươi yêu ta chăng? Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy chăn chiên ta. 17 Ngài phán cùng người đến lần thứ ba rằng: Hỡi Si-môn, con Giô-na, ngươi yêu ta chăng? Phi-e-rơ buồn rầu vì Ngài phán cùng mình đến ba lần: Ngươi yêu ta chăng: Người bèn thưa rằng: Lạy Chúa, Chúa biết hết mọi việc; Chúa biết rằng tôi yêu Chúa! Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy chăn chiên ta.”  
Điều Kiện:  
·         Từ 35 đến 65 tuổi 
·         Có văn bằng BA về thần học 
·         Thông thạo Việt Anh 
·         Hầu việc Chúa trọn thời gian
·         Có tinh thần yêu thương, xây dựng  &  phát triển thân thể Hội Thánh Ngài
Ban tìm mời Mục Sư quản nhiệm kính gởi thông báo này ra, để quý đầy tớ Chúa xa gần biết và thêm lời cầu nguyện cho Hội Thánh, sớm có được một Mục sư quản nhiệm. Hội Thánh sẵn sàng tiếp nhận lý lịch (Resume & Application), kể từ ngày 10/4/2017 cho đến ngày 10/06/2017.  Sau đó  Hội Thánh sẽ bầu chọn Mục sư chính thức quản nhiệm Hội Thánh.  Chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã cầu thay cho việc tìm mời một Mục sư quản nhiệm cho Hội Thánh.
Liên Lạc :    Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
        Trưởng Ban Điều Hành                        Đại Diện Lão Niên Hội Thánh                    Trưởng Ban Âm Nhạc 
Ô. Ngô Văn Bé :   678-315-3158.                Ô.Lê Vũ Cứ : 770-503-7803.             Huỳnh Linh Năng :  770-617-2216.

Đại Diện Ban Phụ nữ                                                                                      Trưởng Ban Thanh Niên 
  Nguyễn Thúy Trinh : 404-992-8860                                                                      David Le : 404 514 0516

HỘI THÁNH BÁP TÍT VIỆT NAM GREENVILLE

Greenville Vietnamese Baptist Church

10 Eisenhower Drive Greenville, SC 29607

Mời Mục Sư Quản Nhiệm

Hội Thánh Báptít ViệtNam Greenville đang có nhu cầu mời Mục Sư đến quản nhiệm Hội Thánh.  Ban Tìm Mời Mục Sư của Hội Thánh kính gởi thông báo này ra để quý đầy tớ Chúa biết và thêm lời cầu nguyện cho Hội Thánh. Quý Mục Sư được Chúa cảm động và muốn hầu việc Chúa với Hội Thánh chúng tôi, xin liên lạc với Ban Tìm Mời Mục Sư.  *** Giăng 21: 15-19 ***

MỤC VỤ & SINH HOẠT HẰNG TUẦN

CHÚA NHẬT:   9:30 - 10:15AM           Trường Chúa Nhật

                                                            Giáo Lý Báp-têm

                           10:30 - 12:00PM         LỄ THỜ PHƯỢNG

                           12:00 - 1:45PM           Sinh Hoạt các Ban Ngành

THỨ BẢY:         11:00 - 4:00PM           Thăm viếng-Chăm sóc

                           8:00 - 10:00PM           Tập hát

Ban Tìm Mời Mục Sư

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nguyễn Văn Giáo – (864) 346-8362

Nguyễn Xuân Huy – (864) 506-1598

Nguyễn Trọng Nghĩa – (303) 921-1240


HỘI THÁNH TIN LÀNH BÁP TÍT PHỤC HƯNG

103 W. Columbia St., Falls Church, VA 22046

www.baptitphuchung.com

Virginia ngày 1 tháng 8, 2015

THÔNG BÁO

Tìm MỤC SƯ PHỤ TÁ

Hội Thánh Báp tít Phục Hưng cần tìm một Mục sư để phụ tá cho MS Quản nhiệm đã lớn tuổi

ĐIỀU KIỆN:

 • dưới 60 tuổi trên 25 tuổi , có sức khỏe tốt
 • có bằng BA về thần học
 • song ngữ ( Việt Anh)
 • quyền lợi: sẽ thương lượng sau

TÌNH HÌNH CỦA HỘI THÁNH

 • Thành lập từ 1999, member của Hội Thánh Hoa kỳ, Columbia Baptist Church.
 • Địa điểm thuận tiện, gần trung tâm sinh hoạt của cộng đồng VN vùng Thủ Đô
 • Membership: trên 100.  thờ phượng mỗi tuần: khoảng 70

MỤC VỤ TRUYỀN GIÁO CỦA HỘI THÁNH

 • Website của Hội thánh: www.baptitphuchung hiện đã có hơn 30,800 người theo dõi thường xuyên – trung bình mỗi tuần có thêm khoảng 200 người mới vào xem
 • Hai chương trình phát thanh/mỗi tuần trên đài Việt Nam Hải ngoại: Chương trình CON ĐƯỜNG VĨNH PHÚC phát thanh vào ngày thứ Tư và Chúa nhật
 • Chương trình truyền hình/mỗi Chúa nhật và thứ Hai đầu tháng trên đài SBTN : chương trình HẠNH PHÚC TỪ ĐÂU
 • Chương trình tôn vinh Chúa và phân phát truyền đạo đơn tại Trung tâm thương mãi Việt Nam Eden. Mỗi tháng 2 lần vào hai ngày thứ Bảy/mỗi tháng của Ban E-Ca.
 • Có ba Trung tâm và một số Hội Thánh tại Việt Nam hỗ trợ phân phát các CD, thẻ nhớ (USB) của chương trình phát thanh CDVP
 • Đã xuất bản tập san Tinh Thần đến số #14 và tổ chức 4 Đêm Thánh Nhạc với sự tham dự của 500 - 800 người /mỗi lần

LIÊN LẠC

Cơ đốc nhân nào tha thiết với công tác truyền giáo và thăm viếng, xin gởi resumé và hình cá nhân về email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

hoặc muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc với Thư Ký Trần Quang Thành (703) 232-6457

hoặc Phu tá TK Nguyễn Viết Trung  (571) 277-6351

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com