BÍ QUYẾT THÀNH CÔNG CỦA CÁC NHÀ TỈ PHÚ

Khi có người hỏi Nhà Tỉ Phú Warren Buffett chìa khóa nào giúp ông thành công trong thương trường. Ông Warren Buffett chỉ ngón tay về một đống sách gần đó và nói rằng “Tôi đọc khoảng 500 trang mỗi ngày.” Đây chính là lý do kiến tạo nên kiến thức và những điêù thích thú.

Người ta cũng khám phá những điêù rất lý thú và cũng là bí quyết giúp các Doanh Nhân, các Nhà Tỉ Phú thành công chính là ĐỌC SÁCH, ĐỌC SÁCH, VÀ ĐỌC SÁCH MỖI NGÀY như một lối sống của họ.

• Bill Gates mỗi năm đọc 50 quyển sách.

• Mark Cuban đọc sách khoảng 3 giờ đồng hồ mỗi ngày.

• Mark Zuckerberg đọc một quyển sách mỗi 2 tuần lễ.

Theo Tom Corley, Tác giả của quyển sách Rich Habits: The Daily Success Habits of Wealthy Individuals - Những Thói Quen Phong Phú: Những Thói Quen Thành Công Hằng Ngày của Các Người Giàu Có, thích đọc sách để được tăng kiến thức, giáo dục, và giúp thành công. Qua cuộc nghiên cứu, Tác giả Corley phân tích rằng:

• 11 phần trăm người giàu có đọc sách để giải trí, và 79 phần trăm người nghèo đọc sách để giải trí.

• 85 phần trăm người giàu đọc 2 hay hơn quyển sách giáo dục, sách liên quan nghề nghiệp, hay sách tôi luyện vào mỗi tháng, so sánh với 15 phần trăm của người nghèo.

• 94 phần trăm người giàu đọc những quyển sách mới xuất bản bao gồm tạp chí và Blogs, so sánh với 11 phần trăm của người nghèo.

Đọc sách không những là định hướng dẫn đến sự thành công trong thương trường, nhưng cũng giúp con người đề phòng bệnh trầm cảm, sự căng thẳng của đời sống, bệnh mất trí (dementia).

Là Con dân Chúa, quí vị có trân quí và ham thích đọc lời Chúa và những quyển sách có giá trị bồi dưỡng tâm linh chăng? 

Hãy cùng nhau suy gẫm thế nào những lợi ích của lời Chúa và sách Tin Lành sẽ kiến tạo cho quí vị một đời sống trưởng thành tâm linh và sống đắc thắng nhằm vinh Danh Thiên Chúa.

Lợi Ích Của Sự Học Tập Lời Chúa

 

Thánh thi 119:10-35

1. Lời Chúa Giúp Chúng Ta Sống Đắc Thắng.

A) Nhận lãnh ánh sáng chân lý và vượt khỏi bóng tối

_ Êphêsô 4:17-24; Rôma 10:1-3

B) Tránh xa tội lỗi - Thánh thi 119:11

C) Chiến thắng kẻ ác – 1 Giăng 2:14

D) Chiến thắng giáo lý sai lạc - Công vụ 20:29,30,32;

 

2 Timôthê 3:13-15.

2. Lời Chúa Biến Đổi Chúng Ta Toàn Diện.

A) Đời sống đổi mới - Hêb 4:12; Giacơ 1:18; Giăng

20:30,31; 17:3

B) Đổi mới tâm trí - Giăng 15:3; Êph 5:26-27; 4:22-

24.

C) Đổi mới tấm lòng – Rô-ma 12:2

 

3. Lời Chúa Kiến Tạo Đời Sống Khôn Ngoan Cho

Chúng Ta.

A) Hiểu biết khôn ngoan – Phi-líp 1:9-11; 4:8,9; Côl

2:3-10; 3:1-4, 16,17; 4:5.

B) Hiểu biết ý muốn của Đức Chúa Trời - Côl. 1:9-13;

1 Giăng 1:5-9

C) Khôn ngoan trong cách biện giáo – 1 Phêrơ 3:15; 2

Phê-rơ 1:16-21

D) Phân biệt giáo sư giả và tà giáo.

 

4. Lời Chúa Giúp Chúng Ta Tăng Trưởng Tâm Linh.

A) Làm đức tin thêm mạnh mẽ

- Rôma 10:17; Êph 3:17; 1 Giăng 5:4; 1 Tim 1:3-19;

Hêb 10:38-39; 11:1-12:2.

 

5. Lời Chúa Giúp Chúng Ta Ở Trong Sự Tương Giao Mật Thiết Với Chúa.

A) Ở trong lời Chúa - Giăng 15:7

B) Ở trong tình yêu của Chúa - Giăng 15:3-15

C) Ở trong niềm vui – Gi ăng 15:11

D) Ở trong sự hiệp thông – 2 Côrinht ô 13:14

E) Ở trong sự vâng lời - Giăng 15:9-10,14-15

F) Ở trong sự trông cậy - Giăng 15:5.

Đặc Tính Của Người Trưởng Thành Tâm Linh (Spiritual Maturity)

Mỗi con dân Chúa được kêu gọi để phát huy một đời sống kết quả, năng động, và phát huy đức tính thuộc linh hầu trở nên giống như Chúa Giê-su mỗi ngày. Ngài luôn mong ước:

“muốn cho chúng ta lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật, để trong mọi việc chúng ta đều được thêm lên trong Đấng làm đầu, tức là Đấng Christ. 16 Ấy nhờ Ngài mà cả thân thể ràng buộc vững bền bởi những cái lắt léo, khiến các phần giao thông với nhau, tùy lượng sức mạnh của từng phần, làm cho thân thể lớn lên, và tự gây dựng trong sự yêu thương” (Êphê-sô 4:15-16).

Mục đích của đời sống theo Chúa là “Nhưng hãy lớn lên trong ân sủng và trong sự hiểu biết Chúa và Cứu Chúa Giê-su Cơ Đốc chúng ta. Nguyền sự vinh quang thuộc về Ngài hiện nay và cho đến đời! A-men.” (2 Phê-rơ 3:18). Sứ đồ Phao-lô cầu nguyện cho các tín hữu Hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca “…tăng trưởng nhiều và tình yêu thương của tất cả mỗi người đối với nhau cũng gia tăng.” (2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:3). Phao-lô cũng tâm tình rằng:

“Điều tôi cầu xin là tình yêu thương của anh chị em ngày càng gia tăng cùng với sự hiểu biết và tất cả nhận thức, 10 để anh chị em nhận biết điều gì là tốt đẹp nhất và được trong sạch, không có gì đáng trách cho đến ngày của Chúa Cứu Thế; 11 Được đầy trái công chính bởi Chúa Cứu Thế Giê-xu để tôn vinh và ca ngợi Đức Chúa Trời.” (Phi-líp 1:9).

Chúa sẽ rất đẹp lòng và sung sướng khi Ngài nhìn thấy một đời sống đạt mức trưởng thành tâm linh. Chúng ta có thể nhận diện một đời sống thành nhơn trong tình yêu và ân điển của Chúa Cứu Thế qua các đặc tính như người đó:

A) Từ bỏ những điều trẻ con (By putting a way childish things) _ 1 Côrinhtô 13:11)

B) “trưởng thành trong sự suy nghĩ” (By cultivating the understanding) – 1 Côrinhtô 14:20

C) Trở nên giống Chúa Cứu Thế (By striving to be like Christ) - Êphêsô 4:13,15

D) Đắc thắng sự cám dỗ (Overcoming temptation)

– 1 Giăng 2:14; Thánh thi 119:11

E) Nghiên cứu và thực hành lời Chúa (Study and apply His word) - Hêbơrơ 5:14

Cầu xin Chúa giúp mỗi chúng ta đọc và "..hãy suy gẫm ngày và đêm hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép trong sách; vì như vậy đường lối con mới được thịnh vượng và thành công." (Giô-suê 1:8).

 

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com