• Announcement - Single Fellowship
  Chúng tôi tạo nên website này để liên kết các anh chị em trong Liên Hữu Baptist Bắc Mỹ.
  The purpose of this website is to provide a healthy and godly connection for singles members in local churches belong to Vietnamese Baptist Fellowship.

  • Xin các mục sư liên lạc với mục sư Lê thành Toàn This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. để đăng nhập tài khoản cho hội thánh.
   Pastor of local church must register for church admin acct with msToan

  • Các anh chị em độc thân có thể ghi danh lấy tài khoản nhưng phải được mục sư của hội thánh mình mở khóa thì tài khoản mới đăng nhập được.
   Church members can register, but pastor must activate account for use.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com