CHURCH PLANTER

Cơ Quan Truyền Giáo Bắc Mỹ (NAMB), đang cần một Church Planter, Người Mở Hội Thánh, cho vùng đất Las Vegas.
Họ đã sai nhân viên đến đó và gặp một số người Việt đang sống tại đây.
Những người Việt tại đây mong ước có một Hội thánh Việt để đi thờ phượng.
Đức Chúa Trời sẽ sai ai đi? Ai đi cho Ngài?

 

Nếu quý vị có biết ai hay chính mình muốn đáp ứng sự kêu gọi này vui lòng liên lạc anh:

Aslam Masih, South Asian & Muslim Peoples Church Mobilizer
Phone: (770) 410-6261
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nguyện Chúa ban tràn đầy ơn và sức để quý vị hầu việc Chúa luôn kết quả! Thân kính trong Chúa Cứu Thế Giê-su,

Christianphan

Mục sư Phan Phước Lành Chủ Tịch Liên Hữu 

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com