Các hội thánh và cơ quan Cơ Đốc Giáo thường tổ chức những chuyến truyền giáo ngắn hạn. Nhiều tham dự viên viên thoả lòng với chuyến đi. Cũng có những trường hợp người đi không thoả lòng vì kết quả không như ước mong. Lý do là vì có sự khác biết mục tiêu chính của chuyến đi giữa ban tổ chức và người tham dự.

Bài viết này phân loại và định nghĩa những chuyến truyền giáo ngắn hạn nhằm mục đích giúp người tổ chức cũng như người tham dự nắm rỏ mục tiêu của chuyến đi và chuẩn bị một cách thích hợp. Như vậy, tham dự viên sẽ đi với mục tiêu đã dự định và lượng giá hợp với tinh thần của chuyến đi.

Trước hết, chúng ta cần hiểu chung "truyền giáo ngắn hạn" nhằm mục tiêu đem Phúc Âm đến cho người nhận qua những công tác thăm viếng, uỷ lạo, phục vụ, huấn luyện, và liên kết. Trong tình thần náy chúng ta có thể sắp đặt thể loại các chuyến đi như sau:

  1. Mercy Mission Trip - Truyền Giáo Phục Vụ - Y-tế, xây nhà, đào giếng, hoặc cải tiến đời sống.
  2. Ministry Mission Trip - VBS, Trại Thanh Niên liên kết
  3. Training Teaching Trip - Truyền giáo vùng, huấn luyện lãnh đạo, hoặc dạy Kinh Thánh
  4. Vision Trip - Thăm viếng các hội thánh hoặc nhóm nhỏ để điều nghiên việc kết nối hợp tác, yễm trợ, và xây dựng

XIn Chúa ban ơn và dạy dổ chúng ta làm tốt hơn công tác truyền giáo và chia sẽ Phúc Âm.

 

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com