Ban Chấp Hành Liên Hữu Báp-tít Hoa Kỳ 2016
Council 2016

Ban Chấp Hành Liên Hữu – Leadership Council

 • Dr. Christian Phan Phước Lành,
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Rev. Cao Bảo Tài, Phó Chủ Tịch
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Rev. Kiều Tuấn Huệ, Tổng Thư Ký
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Rev. Võ Đình Chương, Tổng Thủ Qũy
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

NAM GIỚI - MEN MINISTRY

 • Trưởng: Rev. Võ Thường Phi
 • Phó: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Thư Ký: Ô. Phạm Hứa Bảo Trung
 • Thủ Quỹ: Ô. Bùi Xuân Lộc

Sưu Tầm Ban Nam Giới

THANH NIÊN - YOUNG ADULTS

PHỤ NỮ-WOMEN MINISTRY

 • Trưởng: Bà Nguyễn Đức Tánh
 • Phó: Bà Nguyễn Tấn Dương
 • Thủ Quỹ: Bà Võ Ngọc Triển
 • Thư Ký: Cô Nguyên Hồng

ĐẶC SAN TIN & SỐNG

Chủ Bút: Rev. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dâng Hiến / Offering

Check Payable to : VNBF
Address to
Rev. Chuong Vo
209 Cole Rd., Greenville, SC 29611
919-876-5250

 

Tin Tức Đại Hội

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com