Liên Hữu Hội Thánh Báp Tít Việt Nam

Nơi Ẩn Núp Lúc Phong Ba


1.  Nhờ Jêsus ngăn che như Tảng đá,  
Nơi tôi nương thân trong lúc phong ba;  
Bình an trong cơn tai ương công phá, 
Nơi ẩn núp lúc mưa quỷ gió ma.

Ð.K:  
     Ôi, Jêsus vốn tảng đá giữa chốn bao nguy nan, 
     Quạnh hiu, thâm u, cô tịch rùng rợn;  
     Ôi, Jêsus vốn tảng đá giữa chốn bao nguy nan, 
     Nơi trú ẩn đó lòng không nao sờn.

2.  Ngày đêm Jêsus che tôi yên thỏa, 
Nơi tôi nương thân trong lúc phong ba;  
Thù xưa hăm he không phương hủy phá, 
Nơi ẩn núp lúc mưa quỷ gió ma.

3.  Thật an ninh thay nương trên tảng đá,  
Nơi tôi nương thân trong lúc phong ba;  
Gần Jêsus tâm tôi luôn vui thỏa,  
Nơi ẩn núp lúc mưa quỷ gió ma.

 

A Shelter 
In The Time Of Storm
Tác giả: Vernon J. Charlesworth
Ðiệu & Nhịp: C(4/4)
 

* Ban Biên Tập đã đưa hơn 1370 bài Thánh Ca vào mạng lưới. Xin dùng mục lục phía dưới để tìm bài *
Nếu bạn không tìm được bài mình muốn, xin liên lạc với Ban Biên Tập,  Các Nhạc sĩ cố vấn của mạng lưới sẽ nhờ ơn Chúa truy tầm hoặc phiên dịch từ các bài thánh ca chính gốc nếu cần. 

Mục Lục Theo Dòng Ðầu

Mục Lục Theo Tựa Ðề Thánh Ca

Mục Lục Theo Tựa Ðề Anh Ngữ

Ngợi Khen
Nhạc Hoàng Ðức Thành

Tôn Vinh Ca
Nhạc Vũ Ðức Nghiêm

Niềm An Ũi
Nhạc Lê Ngọc Vinh