Liên Hữu Hội Thánh Báp Tít Việt Nam

Hang Bê-lem

Ð.K: 
Hát khen mừng Chúa giáng sinh ra đời, 
Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá nơi máng lừa. 
Trong hang Bê-lem, ánh sáng tỏa lan tưng bừng. 
Nghe trên không trung tiếng hát thiên thần vang lừng. 
Ðàn hát (réo rắt tiếng hát) Xướng ca (dư âm vang xa), 
Ðây Chúa Thiên Tòa giáng sinh vì ta. 
Người hỡi (Hãy kíp bước tới) Ðến xem (nơi hang Bê-lem) 
Ôi Chúa giáng sinh khó khăn thấp hèn. 
Nửa đêm, mừng Chúa giáng sinh ra chốn gian trần. 
Người đem ơn phước xuống cho muôn dân lầm than.

1.  Nơi hang Bê-lem thiên thần xướng ca. 
Thiên Chúa vinh danh chúng nhân an hòa.

2.  Nơi hang Bê-lem ta quì thiết tha. 
Xin Chúa nhân hiền xuống ơn chan hòa.

3.  Nơi hang Bê-lem mục đồng chúc tôn, 
Ca khúc vang lừng mến yêu chân thành.

4.  Nơi hang Bê-lem chiên lừa thở hơi, 
Tan giá đêm đông ấm thân Con Người.

5.  Nơi hang Bê-lem huy hoàng ánh sao, 
Soi lối Ba Vua phương đông đến chầu. 

Hang Bê-lem
Tác giả:   Hãi Linh
Ðiệu & Nhịp: C(3/4)
 

* Ban Biên Tập đã đưa hơn 1370 bài Thánh Ca vào mạng lưới. Xin dùng mục lục phía dưới để tìm bài *
Nếu bạn không tìm được bài mình muốn, xin liên lạc với Ban Biên Tập,  Các Nhạc sĩ cố vấn của mạng lưới sẽ nhờ ơn Chúa truy tầm hoặc phiên dịch từ các bài thánh ca chính gốc nếu cần. 

Mục Lục Theo Dòng Ðầu

Mục Lục Theo Tựa Ðề Thánh Ca

Mục Lục Theo Tựa Ðề Anh Ngữ

Ngợi Khen
Nhạc Hoàng Ðức Thành

Tôn Vinh Ca
Nhạc Vũ Ðức Nghiêm

Niềm An Ũi
Nhạc Lê Ngọc Vinh