Liên Hữu Hội Thánh Báp Tít Việt Nam

Cầu Xin Chúa Ðua Lối Tôi

1.  Cầu xin Ngài đưa tôi theo lối đi, 
Suốt chặng đường lữ thứ cô quạnh; 
Lòng run sợ nhưng tin nơi sức thiêng, 
Xin nắm chắc tôi trong tình yêu. 
Lời đầy linh quyền, Lời đầy năng quyền, 
Nuôi tâm tôi luôn luôn no nê, 
Nuôi linh hồn mãi dư dật luôn.

2.  Cầu xin dòng pha lê khơi chảy tuôn, 
Nước từ trời chữa muôn bệnh tình; 
Dìu trọn đường quanh co theo đám mây, 
Theo ánh lửa cháy soi đường đi. 
Hùng mạnh trong Ngài, Hùng mạng trong Ngài, 
Che nâng tôi trong tay vô song, 
Chúa là nguồn sức lực đời tôi.

3.  Hồi chân lần đi trong nơi khó nguy, 
Chúa cho lòng bối rối an bình; 
Thù địch càng ngăm đe trong bóng đêm, 
Xin dẫn lối tôi về nhà Cha. 
Bài ca khen ngợi, bài ca khen ngợi, 
Tôi hân hoan tôn vinh danh Cha, 
Tôi ca ngợi chúc tôn Ngài luôn.

 

Guide Me, 
O Thou 
Great Jehovah
Tác giả:   
John Hughes
Ðiệu & Nhịp: G(4/4)
 

* Ban Biên Tập đã đưa hơn 1370 bài Thánh Ca vào mạng lưới. Xin dùng mục lục phía dưới để tìm bài *
Nếu bạn không tìm được bài mình muốn, xin liên lạc với Ban Biên Tập,  Các Nhạc sĩ cố vấn của mạng lưới sẽ nhờ ơn Chúa truy tầm hoặc phiên dịch từ các bài thánh ca chính gốc nếu cần. 

Mục Lục Theo Dòng Ðầu

Mục Lục Theo Tựa Ðề Thánh Ca

Mục Lục Theo Tựa Ðề Anh Ngữ

Ngợi Khen
Nhạc Hoàng Ðức Thành

Tôn Vinh Ca
Nhạc Vũ Ðức Nghiêm

Niềm An Ũi
Nhạc Lê Ngọc Vinh