B i H c

T r n g C h a N h t

 

 

 

 

Chng Trnh

Ca

c Cha Tri

Cho Cc Thi i

 

 

 

 

 

Mc s on Vn Ming

 

(S dng vi s ng ca gia nh c Mc s on Vn Ming)

==========================

 

Vi hng v son gi

c Mc s

on Vn Ming

 

 

Mc s on Vn Ming sinh ngy 1-1-1914

ti lng Giai Xun tnh Cn Th trong mt gia nh nho gio

gm c 2 anh trai v 5 ch gi.

ng ܮc nghe ging Tin lnh ln u tin vo nm 1931,

tin nhn Cha vo nm 1933 ti Hi thnh Mn.

ng dng mnh hu vic Cha vo nm 1935

v theo hc Trܩng Kinh Thnh Nng.

Nm 1937, ng ܮc b nhim ljn Hi thnh Tr n 2 nm

v Hi thnh Gia Rai 4 thng.

ng tr v Trܩng Kinh Thnh

v tt nghip Thn hc vo nm 1942.

ng tip tc hu vic Cha ti

cc Hi thnh Lc Thun, Bnh i, M Tho v Tn Thnh.

Nm 1943, ng ܮc phong chc Mc s,

lm ch ta Hi thnh Bn Tre nm 1944,

Hi thnh Hm Long nm 1948

v Hi thnh Long Xuyn vo nm 1953.

Nm 1956, ng ܮc mi lm

Gio s Trܩng Kinh Thnh Nng.

Nm 1960, ng ܮc c lm Ch Nhim a Ht Trung Phn

v ljn thng 8 nm 1960,

ng gi Chc v Hi Trܪng Hi Thnh Tin Lnh Vit Nam

cho ljn nm 1976.

T ng gi chc v Ph Hi Trܪng cho ljn khi

ng v vi Cha vo ngy 19 thng 12 nm 1994,

ng hܪng th ܮc 80 tui.

 

 

================================================

 

 

Chng Trnh Ca

c Cha Tri Cho Cc Thi i

 

 

Mc Lc

 

Cch s dng

 

Bi 1

c Cha Tri c mt chng trnh

Bi 2

V kin trc s thin thܮng

Bi 3

V kin trc s by t chng trnh ca mnh

Bi 4

Thin s ca c Cha Tri

Bi 5

Sa-tan

Bi 6

S dng nn v tr

Bi 7

S dng nn cc sinh vt

Bi 8

Ti li

Bi 9

Hu qu ca ti li

Bi 10

c Cha Tri on pht loi ngܩi bng nܧc lt

Bi 11

Khi con ngܩi t cai qun

Bi 12

c Cha Tri la chn mt dn tc

Bi 13

Ban lut php

Bi 14

c Cha Tri i i vi tuyn dn ca Ngi

Bi 15

Gic m ca vua N-bu-ct-nt-sa

Bi 16

Bn trm nm yn lng

Bi 17

Gi-xu Christ l con c Cha Tri

Bi 18

Gi-xu Christ l con ngܩi

Bi 19

Gi-xu Christ l Cu Cha b chi b

Bi 20

Php l G-g-tha

Bi 21

S sng li ca cha Gi-xu Christ

Bi 22

Cha Gi-xu Christ thng thin

Bi 23

i sng mi thay cho ǩi sng c

Bi 24

c Thnh Linh

Bi 25

n in ca c Cha Tri

Bi 26

c tin l cha kha ca cuc ǩi

 

===================================

 

 

Cch S Dng

 

 

I. Cch s dng bi hc (Phn dnh cho gio vin)

 

1. Xin gio vin ng cm bi hc m džc tng ch cho hc vin nghe. V lm vy h s chn. Gio vin nn džc bi hc nhiu ln nh ring, lm du bng vit mc hay vit ch mu nhng ch quan trng, nhng cu kinh thnh phi trng dn Nj khi nhn vo l bit ngay mnh phi ni g. Gio vin c th dng li ring ca mnh m din t ngha ca bi hc, khng cn phi dng ng mi li trong . Cch ny khin cho cc gio vin t do nhn thng vo hc vin ni chuyn cng h, khin h ch , nht l gia gio vin v hc vin c s cm thng vi nhau.

 

2. Sau mi bi hc c mt s cu hi. nh rng sau khi dy xong, gio vin cn n li bng nhng cu hi Nj xem hc vin c lnh hi ܮc s dy d hay khng. Tuy nhin nu gio vin va dy va hi Nj hc vin tr li ngay khng cn n li cng ܮc, v hc vin tr li ht ri. Ngoi ra, cch ny cn lm cho lp hc ho hng, hp dn thm.

 

3. Sau khi dy xong bi hc, gio vin xin mi hc vin vit i , s dy d, s cm Ƕng ca bi hc ri np cho gio vin vo tun ti. Cch ny s gip hc vin tin b nhanh chng ng thi lm nn tng cho s khen thܪng ca gio vin mi thng hay mi ba thng.

 

4. Nu hc vin v tnh ngi ri rc, gio vin nn mi h ngi li gn nhau thnh mt nhm nh. Nh vy s khin mi hc vin ch nghe, gio vin khng cn phi ni ln, khi lm n cho lp hc bn cnh.

 

5. Nu c mt bui hc v thi tit, hoc v mt mt vic bt thܩng no m ch c rt t hc vin, xin gio vin cng c gi lp mnh, ng bao gi sp nhp vi mt lp khc. Du ch c mt ngܩi, gio vin vn c th dy mt bi hc rt hay nh Cha Gi-xu dy cho Ni-c-em, cho ngܩi n b Sa-ma-ri.

 

 

II. Cch son bi dy

 

Trܧc ht, gio vin phi dn lng mnh. Hy xin Cha ba iu:

 

1. Xin Cha dy bn bi hc ny Nj bn c th dy li cho hc vin.

2.     Xin Cha cm Ƕng bn qua li ca Ngi Nj khi bn dy, hc vin cng chu s cm Ƕng.

3. Xin Cha cho bn thy ng nhu cu ca hc vin trong lp bn v bn c s khn ngoan Nj bit ng li Ngi m p ng cc nhu cu y.

 

K , bn son bi dy. Hy nh li bi hc tun qua v xem i bi hc tun ti, Nj bit bn ang u, trong khung cnh no. V lun lun c mt ci mc gia bi hc ny vi bi hc kia m bn cn phi ni li. Trong mi bi hc c mt vi im thch ng vi nhu cu lp bn, phi nhn mnh cc im y. C im no khng r rng , hc vin kh hiu, bn nn dng mt th d, mt hnh nh Nj soi sng. Mi bi hc NJu c mt mc ch ghi sn phn u, bn dy th no Nj t mc ch .

 

Mt ba cm ngon phi do mt u bp kho. Du u bp kho cng cn phi chun b sn sng. Khi bn chun b sn sng cy n in v quyn nng ca Cha m thi hnh trch nhim. ܮc vy chc chn bn s lun lun thnh cng.

 

 

====================================

 

Cch hܧng dn chng trnh

v ch ta cc lp hc kinh thnh

 

Dy kinh thnh l mt ǥc n Cha dnh cho bn. Trong ci ǩi ǩi bn mi lܩng ht gi tr ca n. Vy xin bn hy tn dng kh nng, th gi vo vic ny. Bn s khng bao gi hi tic.

 

V th gi c hn, xin Ch ta cc lp hc Kinh thnh vui lng hܧng dn phn u ca chng trnh nh sau:

 

- Ht thnh ca.

- Cu nguyn.

- c Kinh thnh c ghi trong bi hc.

 

V phn kt lun, xin dnh cho gio vin ca mi lp.

Trܧc khi chm dt gi hc Kinh thnh, xin Ch ta mi th k džc s tng kt cc lp hc hm . Ch ta c vi li khuyn kch v thng bo bi hc tun ti.

 

 

===================================


Bi s 1

 

c Cha Tri C Mt Chng Trnh

 

Kinh Thnh: Thi Thin 136: 1-9

 

Cu gc: "Ta l c Cha Tri v chng c Cha no khc, Ta l c Cha Tri, chng c ai ging nh Ta. Ta rao ra s cui cng ca bui u tin v ni t thu xa nhng s cha lm nn". -sai 46: 9-10

 

Mc ch: Gip tn hu nhn thc rng c Cha Tri cao c c mt chng trnh v h cng nm trong chng trnh ca Ngi.

 

 

Kinh Thnh džc hng ngy

 

Cha Nht:

c Cha Tri c t ban u

Thi Thin 90: 1-12

Th Hai:

S dng nn v tr

Thi Thin 19: 1-14

Th Ba:

Tri v t ܮc dng nn

-sai 40: 12-22

Th T:

Nn ca tri t

Gi-r-mi 31: 37; H-b-r 1: 10-11

Th Nm:

Kch thܧc tri t

Gip 38: 4-6; -sai 40: 12-22

Th Su:

c Cha Tri bit ti

Thi Thin 139: 1-18

Th By:

c Cha Tri cao c

Thi Thin 136: 1-9

 

c Cha Tri l ng T hu v Hng hu. Ngi vn c t trܧc v cng v cn cho ljn sau v tn. Ngi l ng ǩi ǩi. i ǩi l khng c lc bt u cng khng c khi chm dt.

 

Chng trnh ca c Cha Tri l Nj cho loi ngܩi ܮc bit Ngi qua ba ngun ti liu chnh xc nh :

 

1. S Khi th ca Ngi trong Kinh-thnh.

2. S Khi th ca Ngi trong v-tr.

3. S Khi th ca Ngi qua Cha Gi-xu.

Ba ngun ti liu trn y nh ba pho sch ca mt tc gi, nn li l v t tܪng trong ba pho sch ny khng h mu thun nhau m b tc cho nhau. Chng ta c th hiu bit c Cha Tri v khng s sai lm bng cch da vo 3 ngun ti liu .

Hm nay chng ta hc v chng trnh ca c Cha Tri ܮc by t trong v tr v trong Kinh thnh.

 

 

I. V Tr bao la.

 

Kinh thnh chp " Ban u c Cha Tri dng nn tri t " (Sng th k 1: 1). Kinh thnh qu quyt c Cha Tri thc hu v thc hu t ban u.

 

Ngi l S mt (1), trܧc Ngi ch c mt s khng (0). Ngi dng nn v tr. Trong Thi thin 136 : 1-3, tc gi tn xng Cha bng 3 Danh Hiu " c Gi-h-va, c Cha Tri ca cc thn, Cha ca mun cha "

 

1. c Gi-h-va :

 

c Gi-h-va l ng t hu, hng hu (Xut -dp-t k 3: 15) c Gi-h-va l ng dng nn tri t (N-h-mi 9: 6 ; -sai 42: 5 )

 

2. c Cha Tri ca cc Thn :

 

y l ni theo cch ca loi ngܩi thܩng ni, k tht ch c mt Thn l c Cha Tri (I C-rinh-t 8: 4-16). Tt c NJu l loi th to, cn Cha l ng to ha.

 

3. Cha ca mun Cha :

 

y ch v quyn cai tr ca Ba Ngi c Cha Tri trn mun loi, mun nܧc, mun dn (Dn-s-k 6: 24-26, Khi-huyn 19: 26).

 

Tip theo, tc gi cm t Cha, ca ngi Cha, v ch mt mnh Ngi lm nn cc php l ln lao (Cu 4). Cng vic ca Cha tht k diu, ln lao qu ljn ni vin vng knh cng khng khm ph ra ht ܮc, v nh li ti ljn ni knh hin vi cng khng thy r ܮc.

 

Khi ng trn ni hay bn b i dng, chng ta cm thy mnh ch l mt sinh vt v cng b nh trong qu t nh ny ca v tr. K ra qu t ca chng ta cng kh ln, bng c l chng my ai trong chng ta tin i vng quanh n. Song mt tri ln hn qu t mt triu ba trm ngn ln. Du vy, mt tri so vi cc thin th khc ch l mt ht ct trong sa mc. Trong dy ngn h ca chng ta c 25 triu mt tri. Ngoi ra cn c cc ngi sao b trc knh 240 triu dm v c ljn hng t t ngi sao, khng th no ljm ܮc. Li t ngi sao ny ljn ngi sao kia xa qu, nn ngܩi ta phi o bng tc Ƕ nh sng. Mi giy ng h nh sng i 186 ngn dm. Vi tc Ƕ , nh sng i t qu t ljn mt trng ch hn 11 giy. Song nh sng phi i mt hai triu nm mi t qu t ljn dy ngn h gn nht, v c my triu ngn h nh vy. nh sng phi i hn mt t nm mi t qu t ljn ngn h xa nht m con ngܩi c th thy ܮc. Th th v tr tht l bao la v cng!

 

By gi chng ta hy nghe khoa hc k nhng sinh vt li ti ca v tr. Khi ni mt vt nh, chng ta thܩng ni nh nh con kin. Song vi trng cn nh hn m mt trn khng thy ܮc, li trong vi trng cn c cc b phn tiu ha, sinh sn, th nh bit bao! Th m nguyn t cn nh hn na. Trong mt git nܧc m chng ta ung c chng mt trm triu nguyn t. Vy nguyn t nh l dܩng no.

Tm li, mt gio s i hc vit "i vi mt nh thin vn iu ng ch hn ht v v tr khng phi s bao la ca n, khng phi l thi i lu di ca n, cng khng phi l sc mnh lit ang hnh Ƕng trong n. iu lm cho nh thin vn cm Ƕng v s hi l ci yu t trt t ca n. T mt v tinh nh xu ca thi dng h ljn nhng ngn h mnh mng vܮt qu s hiu bit ca chng ta th khng c mt du vt no ca s hn Ƕn, chng h c s ngu nhin hoc bt thܩng. Trt t ca v tr l s khm ph tuyt nh ca khoa hc".

 

Mt gio s khc vit "V tr khng phi do kt qu ca mt nh lut ui m, nhng l s sp ǥt bi mt Tr Thng Minh v i, chm chp song chc chn. Tr Thng Minh v i l ng To Ha, l c Cha Tri".

 

Cha dng nn v tr l cng vic k diu, Cha cu chuc loi ngܩi cn k diu hn bit bao! T ch h v, Cha dng li phn ca Ngi m dng nn v tr bao la. Song Nj cu chuc loi ngܩi Cha phi ging h trn gian, nm tri trm ngn cay ǡng, thm ch phi cht trn thp t gi v sng li. Vy nu chng ta cm t v ca ngi Cha v cng vic ca Ngi dng nn v tr th chng ta cng phi cm t v ca ngi Ngi mun ln hn v cng vic ca Ngi cu chuc chng ta. "V s nhn t Ngi, cn ljn ǩi ǩi".

 

 

II. Kinh Thnh chnh xc.

 

Mc ch ca Kinh thnh khng phi Nj dy khoa hc, song khi NJ cp ljn lnh vc khoa hc, Kinh thnh ni chnh xc. V nh trn t: V tr v Kinh thnh l 2 pho sch ca cng mt tc gi, 2 ngun khi th ca c Cha Tri. V tr v Kinh thnh khng h c s mu thun. "B th nghim bi v tr hc, thin vn hc, a cht hc, Ƕng vt hc, sinh l hc, c th hc, vt l hc. . . Kinh thnh chng minh s tr thc khn ngoan siu phm ca n".

Vo th k th 11, c 2 nh thin vn tܪng c th ljm ht cc ngi sao trn tri nn cho Kinh thnh ni sai, v Cha phn vi p-ra-ham "Ngi hy ng ln tri v ngi ljm ܮc cc ngi sao th c ljm i!.. Dng di ngi cng s nh vy" (Sng-th-k 15: 5). Ngy nay nh ch to ܮc vin vng knh cc mnh c ܩng knh 5 mt thy tht xa, cc nh thin vn phi th nhn khng th no ljm ht cc ngi sao. Th th, ti khoa hc khm ph cha ti, ch khng phi Kinh thnh ni sai.

 

Trong khi cc khoa hc gia thu xa ngh rng qu t l mt mt phng th Kinh thnh chp "Cha tri bc cc ra trn vng trng, treo tri t trong khong khng khng" (Gip 26: 7), v c Cha Tri l "ng ng trn vng tri t ny" (-sai 40: 22). Vy, khoa hc ngy cng tin b cng chng minh Kinh thnh ni ng.

 

S khi th ca c Cha Tri trong v tr vt cht v s khi th ca c Cha Tri trong Kinh thnh l 2 phng din ca mt s khi th. S khi th ca c Cha Tri trong thin nhin khng h mu thun vi s khi th ca c Cha Tri trong Kinh thnh. Mi khi c mt iu dܩng nh mu thun gia khoa hc (l phng php gii thch thin nhin), vi thn hc (l phng php gii thch Kinh thnh), l v mt trong 2 phng php gii thch sai lm. V vn NJ cn bn ca s xung Ƕt gia C-c-gio v khoa hc nm trong a ht gii thch. Mt nh khoa hc v khng gian ni "Cng i xa hn trong vic thm d khng gian, c tin ca ti cng su nhim".

c Cha Tri c mt chng trnh l by t chnh mnh Ngi cho chng ta bit. Qua v tr v Kinh thnh, khng nhng chng ta bit Cha l ng Hng Hu, quyn nng, vinh hin, thnh khit, hn na chng ta cn bit Ngi rt mc yu thng chng ta. Vy, chng ta hy dng mnh cho Ngi, Nj d vo chng trnh ca Ngi l em tnh thng cho k khc. (Hy ku gi mi hc vin cu nguyn dng mnh cho cha ngay by gi).

 

 

 

Cu hi

 

1. c Cha Tri Hng hu, ǩi ǩi l c ngha g ?

2. c Cha Tri t by t cho chng ta qua 3 ngun no?

3. Ti sao chng ta dm qu quyt rng v tr v Kinh thnh khng h mu thun nhau?

4. Hy nhc li mt iu g chng minh v tr tht bao la?

5. iu g trong v tr lm cho cc nh thin vn phi cm Ƕng v s hi?

6. Ti sao chng ta bit Kinh thnh ni khng ai c th ljm ܮc ht cc ngi sao l ng?

7. Ti sao chng ta bit Kinh thnh ni qu t trn l ng?

8. Hy nhc li mt iu g chng minh c nhng sinh vt li ti trong v tr?

9. Ti sao i khi dܩng nh c s mu thun gia khoa hc v Kinh thnh?

10. Chng ta phi lm g Nj d phn vo chng trnh ca Cha?

 

=======================================

 


Bi s 2

 

V Kin Trc S Thin Thܮng

 

 

Kinh Thnh: Thi thin 139: 1-12

 

Cu gc: "Hu cho cc ngi ܮc bit v tin Ta, v hiu rng Ta l Cha! Chng c c Cha Tri no to thnh trܧc Ta v cng chng c sau Ta na". -sai 43: 10

 

Mc ch: Dy v ǥc tnh ca Ba ngi c Cha Tri v s th phܮng Ngi.

 

 

Kinh Thnh džc hng ngy

 

Ch Nht:

c Cha Tri c mt khng hai.

Phc truyn 6: 4; -sai 44: 6-8;

I C 8: 4-6; I Ti-m-th 2: 5

Th Hai:

c Cha Tri Ba ngi.

Ma-thi- 3: 16-17; 28: 19; I C 12: 3-6; -ph-s 4: 4-6; II C 13: 13

Th Ba:

c Cha Tri bit mi iu.

Thi thin 139: 1-6; sai 48: 5-8

Th T:

c Cha Tri lm ܮc mi s.

Thi 107: 25-29; 139: 14-18

Th Nm:

c Cha Tri khp mi ni.

Thi 139: 7-12; Gi-r-mi 23: 23, 24 Cng v 17: 23-28

Th Su:

c Cha Tri thng yu l lng.

I Ging 4: 8-16

Th By:

Ch th phܮng mt mnh CT.

-sai 6: 1-8

(Xin hc vin džc cc khc Kinh thnh trn y Nj hiu ܮc bi hc)

 

Ny anh ni sao? Khng c c Cha Tri ? Chc anh cho l mt chic ng h t nhin m c, khng cn ai ch to? Hay mt ta nh khng cn kin trc s m t nhin ܮc xy ln? Hoc mt khu vܩn tr ph m chng cn bn tay sing nng ca ngܩi ch? - Tha anh, khng h c nh vy ܮc. Tri li, mun c mt chic ng h phi c ngܩi th ch to, mun c mt ta nh phi c mt kin trc s xy ln, mun c mt khu vܩn tr ph, phi c bn tay sing nng ca ngܩi ch. l nhng vic nh, vic thܩng, phng chi tri t bao la li khng c ng To Ha lm nn? Chc chn phi c ng To Ha, Ngi l kin trc s thin thܮng, l c Cha Tri "Mun vt bi Ngi lm nn, chng c vt chi lm nn m khng bi Ngi". (Ging 1: 3)

 

C ngܩi hi v t trܪng ca mt b lc du mc sa mc rng lm sao ng c th tin c Cha Tri thc hu trong khi ng cha bao gi thy Ngi? ng p "Sng nay, khi ra khi lu, ti thy du chn ca mt con lc in trn ct. Ti khng thy con lc , nhng chc chn c mt con lac i qua. Cng vy, khi xem mun vt ܮc dng nn, ti tin rng phi c ng To Ha".

 

 

I. c Cha Tri ba Ngi.

 

Kinh thnh cho chng ta bit rng v kin trc s thin thܮng dng nn tri t l c Cha Tri Ba Ngi. Khi lm nn loi ngܩi c Cha Tri phn "Chng ta hy lm nn loi ngܩi nh hnh chng ta v theo tܮng chng ta" (Sng th k 1: 26). Sau khi loi ngܩi phm ti, c Cha Tri phn: "Ny, v s phn bit iu thin v iu c, loi ngܩi thnh mt bc nh chng ta" (Sng th k 3: 22). Khi loi ngܩi quyt nh xy thp Ba-bn, c Cha Tri phn "Thi, chng ta hy xung, lm ln xn ting ni ca chng n" (Sng th k 11: 7). Ch "chng ta" c ngha l t 2 ngܩi tr ln. Nu chng ta tham kho vi cc ch khc trong Kinh thnh th bit rng c Cha Tri c Ba Ngi l c Cha Cha, c Cha Con v c Thnh Linh.

 

Ba Ngi c Cha Tri hin din khi Cha Gi-xu chu Bp-tm (Ma-thi- 3: 16, 17). Ba Ngi c Cha Tri hin din mi khi c tn chu Bp-tm (Ma-thi- 28: 19). Ba Ngi c Cha Tri ng gy dng Hi Thnh (I C-rinh-t 12: 3-6; -ph-s 4: 4-6; II C-rinh-t 13: 13). Ba Ngi c Cha Tri ng cng cu ri ti nhn (I Phi-e-r 1:2; Giu- 20, 21).

 

c Cha Cha l c Cha Tri (Ging 6: 27; I Phi-e-r 1: 2). c Cha Gi xu l c Cha Tri (Ging 1: 1; Tt 2: 13; H-b-r 1: 8). c Thnh Linh l c Cha Tri (Cng v cc s 5: 3, 4; I C-rinh-t 6: 19). Ba Ngi hip mt song khng h ln ln. c Cha Cha khng phi l c Cha Con, c Cha Con khng phi l c Thnh Linh, c Thnh Linh khng phi l c Cha Cha. Khng phi c ba c Cha Tri, song c ba ngi l c Cha Tri c mt khng hai, bnh ǣng v thi gian, quyn nng, a v v.v...

 

L o Ba Ngi c Cha Tri rt mu nhim, chng ta khng hiu thu ܮc. Kinh thnh khng h gii thch l v ngn ng ca loi ngܩi khng v tr c ca loi ngܩi khng tip thu ni. V d tr con cng hܪng ܮc li ch ca in nh nh sng n, phng lnh, t lnh, my thu thanh, my truyn hnh, nhng chng khng hiu ܮc lm th no c nh vy. Nu mt k s in mun gii thch cho chng hiu cng khng ܮc, cho ljn chng no chng ln v hc v in. By gi chng ta c tin Nj ܮc phܧc ri ngy no , chng ta s gp Cha, mt i mt, chng chng ta s hiu v c Cha Tri Ba Ngi v nhiu l mu nhim khc na.

 

 

II. c Cha Tri l ng th no?

Kinh thnh t cho chng ta bit v kin trc s thin thܮng c nhng ǥc tnh k diu ng cho chng ta knh mn, tn th trn ǩi mnh.

1. c Cha Tri l thn (Ging 4: 24):

Cha Gi xu gii thch "Thn th khng c tht xng" (Lu-ca 24: 39). V vy chng ta khng th thy ܮc c Cha Tri bng mt xc tht, song c th thy Ngi bng mt tm linh, mt c tin. Phi-e-r vit "Ngi l ng anh em khng thy m yu mn, du by gi anh em khng thy Ngi, tin Ngi v vui mng lm mt cch khng xit k v vinh hin"(I Phi-e-r 1: 8)

 

2. c Cha Tri v hn lܮng (Thi thin 145: 3):

Con ngܩi th hu hn v ty thuc thi gian v khng gian, b cng l thin nhin chi phi. Song c Cha Tri v hn lܮng, v Ngi dng nn v tr v iu khin v tr. Ngi thc hu trܧc v tr, ngoi v tr v hng hu sau khi v tr qua i. V vy, v tr khng th cha ܮc Ngi: "tri l ngi ca Ngi, t l b chn ca Ngi" (I Cc vua 8: 27; -sai 66: 1).

3. c Cha Tri khng h thay ǰi (H-b-r 13: 8):

 

Con ngܩi lun lun thay ǰi hoc xu hn hay tt hn, hoc thoi ha hay tin b song c Cha Tri khng bao gi thay ǰi, v Ngi ton thin ton m. Chng ta c th tin cy Ngi, vng li Ngi trn vn m khng cn phi lo tht vng. Cha phn "Ta l c Gi-h-va, ta khng h thay ǰi" (Ma-la-chi 3: 6).

 

4. c Cha Tri bit ht mi iu (Thi thin 139: 1-6):

 

Trܧc khi sng th, Cha bit ngy tn th, v Ngi l cn nguyn ca v tr. Khng c vic g xy ra l ngu nhin cho Cha c. i vi Cha khng c vic g l kn o, song mi vic NJu t tܩng. Ngi bit tt c t tܪng trong lng chng ta ngay khi chng ta cha ni ra mt li no. C hng t t sao khng ai ljm ܮc, song "Ngi ljm s cc v sao, gi tng tn, ht thy cc v sao y... S thng sng ca Ngi v cng, v tn" (Thi thin 147: 4-5).

 

 

5. c Cha Tri khp mi ni (Thi thin 139: 7-12):

 

Cng mt lc Cha hin din khp mi ni. Du trn tri hay dܧi t, Nam cc hay Bc cc, chng c ni no m khng c Cha. Song con ci Cha tht l sung sܧng, v v lun h u, nu l trong thnh ca Cha th ti Ngi dn dt, gn gi h lun.

 

6. c Cha Tri lm ܮc mi s (Ma-thi- 19: 26):

Cha phn "Ta l c Cha Tri ton nng" (Sng th k 17: 1). "i hi c Gi-h-va! Chnh Ngi dng quyn php ln lao v cnh tay gi ra lm nn tri v t, chng c s g kh qu cho Ngi c" (Gi-r-mi 32: 17). V vy Ngi c th lm tri hn v cng mi vic chng ta cu xin v suy tܪng.

 

7. c Cha Tri yu thng l lng (Ging 3: 16):

Cha giu lng thng xt cho ljn ni khng tic chnh con Ƕc sanh ca Ngi, nn nh chng ta ܮc cu ri. Sau khi ܮc cu ri, Cha cn thng yu chng ta nhiu hn. Du Ngi yu thng c th gian, song yu thng con ci Ngi cch ǥc bit hn m thng con (- sai 49: 15).

 

Vy chng ta c ly lm hnh din v Cha ca Chng ta l v kin trc s thin thܮng khng? By gi chng ta phi lm g? Cha Gi xu phn "Ngi phi th phܮng Cha l c Cha Tri ngi v ch hu vic mt mnh Ngi m thi. Ngi hy ht lng, ht linh hn, ht m yu mn Cha l c Cha Tri ngi" (Ma-thi- 4: 10; 22: 37). Chng ta hy em ǩi sng mnh Nj chng minh cho th gian bit v Cha ca chng ta, cng nh v tr lm, Kinh thnh lm v Cha Gi-xu lm vy (Ma-thi- 5: 16).

 

 

 

Cu hi

 

 

1. Ti sao chng ta tin rng c ng To Ha dng nn v tr?

2. c Cha Tri c my ngi? Nhng ngi l ai?

3. Nhng cu Kinh thnh no chp v c Cha Tri ba ngi?

4. Ti sao l o c Cha Tri ba ngi chng ta khng hiu thu?

5. Cha chng ta c nhng ǥc tnh no?

6. Xin gii thch mi ǥc tnh ca Cha?

7. Chng ta phi lm g i vi Cha chng ta ?

8. Chng ta phi lm g Nj lm chng cho th gian v Cha chng ta?

9. Bi hc hm nay khch l chng ta th no?

 

 

===================================


Bi s 3

 

V Kin Trc S By T Chng Trnh Ca Mnh

 

 

 

Kinh Thnh: I C-rinh-t 2: 9-15

 

Cu gc: "V chng h c li tin tri no l bi mt ngܩi no m ra, nhng y l bi c Thnh Linh cm Ƕng m ngܩi ta ni bi c Cha Tri" II Phi-e-r 1: 21

 

Mc ch: Dy rng chng trnh ca c Cha Tri qua cc thi i ch ܮc by t ra trong Kinh thnh m thi.

 

Kinh Thnh džc hng ngy

 

Ch Nht:

Chng trnh v i ca c Cha Tri

Thi thin 95: 1-5

Th Hai:

Chng trnh ca Cha cho dn s Ngi

Gi-su 1: 7-9

Th Ba:

Chng trnh ca Cha cho c c nhn

C-l-se 3: 14-17

Th T:

CT by t chng trnh ca Ngi qua TL

I C-rinh-t 2: 9-15

Th Nm:

CT by t chng trnh ca Ngi qua Cha Gi-xu

Ging 1: 1-4, 14

Th Su:

Li ca c Cha Tri ܮc soi dn

Ging 7: 14-17;

II Ti-m-th 3: 16

Th By:

Lut php ca c Cha Tri l ton ho

Thi thin 19: 7-11

 

Nh chng ta hc, Kinh thnh l mt trong 3 ngun khi th ca c Cha Tri. Qua ci thin nhin, chng ta ch c th bit c Cha Tri l ng quyn nng v cng, khn kho l lng, thng minh tuyt i. Song nh Kinh thnh chng ta mi bit Ngi cng l ng nhn i, thnh khit, thnh tn, khng h thay ǰi, hng sng ǩi ǩi v nht l khng mun mt ai h mt m mun mi ngܩi ܮc cu ri. V c Cha Tri bi t chng trnh ca Ngi trong Kinh thnh, nn chng ta phi bit Kinh thnh nh th no?

 

 

I. Kinh Thnh chn tht.

 

"S tng cng li ca Cha l chn tht, cc mng lnh cng bnh ca Cha cn ǩi ǩi" (Thi thin 119: 160). Kinh thnh khng bao gi sai lm, chng h thay ǰi, ng lm khun vng thܧc ngc cho ǩi sng c tin ca chng ta.

Ton b Kinh thnh l mt b th vin c 66 quyn, ܮc vit li bi 45 trܧc gi trong khong thi gian 1500 nm. Quyn cui cng ܮc vit khong nm 80 sau Cha ging sinh. Cc trܧc gi sng trong nhng thi i khc nhau, lm nhng chc v khc nhau, thuc nhng giai tng x hi khc nhau, ni nhng th ting khc nhau. H gm c vua, quan, thy t l, thy thng gio, k chn chin, vn s, s gia, y s, ngܩi thu thu, ng ph v v... Du vy, t tܪng ca Kinh thnh t trang th nht ljn trang cui cng NJu ha hp nhau trn vn, v tht ra ch c mt tc gi soi dn v iu khin l c Thnh Linh.

 

C Kinh thnh t Sng th k ljn Khi huyn c mt s ip duy nht l s ging sinh, s cht, sng li v v tri ca Cu Cha Gi-xu Christ Nj cu vt ti nhn. Tt c s vic xy ra NJu xoay quanh ci trc v i . Cha Gi-xu phn vi ngܩi Do-Thi " Cc ngi xem d Kinh thnh, v tܪng bi ܮc s sng ǩi ǩi y l Kinh thnh lm chng v Ta vy" (Ging 5: 39). Vi hai mn ti Em-ma-t "Ngi bt u t Mi-se ri k ljn mi tin tri m ct ngha cho hai ngܩi nhng li ch v Ngi trong c Kinh thnh" (Lu-ca 24: 27). Vi cc s Ngi phn "y l iu m khi Ta cn vi cc ngi, Ta bo ngi rng mi s chp v Ta trong lut php Mi-se, cc sch tin tri cng cc thi thin phi ܮc ng nghim (Lu-ca 24: 44).

 

Tt c mi ngܩi NJu c ti, nn cng ch ܮc cu ri bng mt phng php duy nht l tin nhn Cha Gi xu lm Cu Cha ca ring mnh. V s cu ri, khng h c thi i ny khc thi i kia, phng tri ny khc phng tri n. "V ch c mt c Cha Tri v ch c mt ng Trung Bo gia c Cha Tri v loi ngܩi tc l c Cha Gi-xu Christ, l ngܩi. Ngi ph chnh mnh Ngi lm gi chuc mi ngܩi" (I Ti-m-th 2: 5-6).

 

 

II. Kinh Thnh ܮc soi dn.

 

Cu gc ca bi hc ny dy rng "y l bi c Thnh Linh cm Ƕng m ngܩi ta ni bi c Cha Tri" Phao-l qu quyt; "C Kinh thnh NJu bi c Cha Tri soi dn..." (II Ti-m-th 3: 16). Vy c Thnh Linh soi sng, dn dt Nj cc trܧc gi vit mt cch chnh xc, v ng c Cha Tri ban cho h, hu truyn li cho loi ngܩi.

 

Trong cu ܧc, nhng ch "c Gi-h-va phn", hoc "c Cha Tri phn" c ljn hn 3800 ln. Ch trong sch L vi k c ljn hn 50 ln lp li nhng ch "c Gi-h-va phn cng Mi-se". a-vt ni "Thn ca c Gi-h-va cy ming ta m phn, v li ca Ngi ni lܫi ta" (I Sa-mu-n 23: 2). Cc tin tri t -sai ljn Ma-la-chi, cc s l Phao-l, Phi-e-r, Ging NJu qu quyt rng c Cha Tri phn cho h v qua h.

 

Mt trong nhng bng c chnh xc chng minh Kinh thnh ܮc soi dn l cc li tin tri. Cc li tin tri trong Cu-ܧc v Cha Gi-xu ܮc ng nghim trn vn trong Tn-ܧc. Nht l 4 sch Tin lnh v sch Cng v cc s lun lun lp li nhng ch " ܮc ng nghim li tin tri". Nh Cha ging sinh bi mt n ng trinh (Ma-thi- 1: 22-23), ti thnh ph Bt-l-hem nܧc Do Thi (Ma-thi- 2: 1-6) lnh nn qua -dp-t (Ma-thi- 2: 13-15), con tr ti Bt-l-hem b git (16-18). Cha v Na-xa-rt (Ma-thi- 2: 23). Ging Bp-tt dn ܩng cho Ngi (Ma-thi- 3: 1-3). Cha bt u chc v (Ma-thi- 4: 12-16). Cha lnh mi bnh tt (Ma-thi- 8: 17), ging dy mt cch c quyn (Ma-thi- 12: 17-21; 13: 14-15, 35; 15: 7-8), vo thnh Gi-ru-sa-lem (Ma-thi- 21: 4-5). Cha b phn bi (Ging 13: 18), b bn vi gi 30 ming bc (Ma-thi- 27: 9-10), chu cht (Ging 19: 24, 36-37), sng li (Cng v cc s 2: 24-28), thng thin (Cng v cc s 2: 32-35).

 

Nhng bng chng thit thc v hin nhin hn ht l kinh nghim ca tn tri qua mi thi i cho ljn ngy nay. H ai vng theo li Kinh thnh m n nn ti tin nhn Cha Gi-xu th ܮc ti to, ܮc s sng mi, c mt ǩi mi. Sut cuc ǩi theo Cha, h sng bng li Kinh thnh nh: džc suy gm v cn thn lm theo. Mi li ha ca Cha trong Kinh thnh NJu ng nghim trn vn cho h, khin ai ny ging "Nh cy trng gn dng nܧc, sanh bng tri theo th tit, l n cng chng tn ho" (Thi thin 1: 3) hay ging "Nh cy trng ni b sui, m r theo dng nܧc chy, ng khi tri nng chng cn s hi, m l c xanh ti, gp nm hn hn cng chng lo g m c ra tri khng dt". (Gi-r-mi 17: 7-8).

 

 

III. Kinh Thnh by t chng trnh ca c Cha Tri.

T khi sa vo ti li, con ngܩi tr nn dt nt, khng bit ܮc bn cht v s phn ca mnh. Con ngܩi t u m ljn? Mnh hin hu vi mc ch g? Ti sao con ngܩi phi au kh, phi cht. Cui cng con ngܩi phi i u? Con ngܩi khng th tr li cc cu hi . Cc trit thuyt tri ngܮc nhau, khng ai tm ܮc mt cu gii p tha ng.

 

Ch c Kinh thnh l li ca ng To ha, nn Kinh thnh gii p tt c cc cu hi trn. Kinh thnh l mt bc nh chp chung, nn ai ny c th tm thy chnh hnh nh ca mnh trong . Kinh thnh l mt tm gng soi k diu, nn mi ngܩi c th thy lng mnh phn chiu vo . ng vit Kinh thnh cng l ng dng nn con ngܩi, nn Ngi bit ht nhng g trong con ngܩi. V vy, Kinh thnh ch cho chng ta con ܩng cu ri duy nht. Cha phn "y chnh ta l ng rao truyn, gii cu v ch bo..." (-sai 43: 12).

 

Nu c Cha Tri khng khi th, loi ngܩi chng bit chi v chng trnh ca Ngi. Nu khng nh Kinh thnh th ai c th hiu bit ܮc ngun gc ca tri, t, mun vt v loi ngܩi? Ai c th bit ti sao loi ngܩi phi au kh v cht? Ai c th bit ܮc loi ngܩi sanh ra Nj lm g v cht ri s i u? Nu khng nh Kinh thnh th ai c th bit ܮc c Cha Tri yu thng th gian ljn ni ban Con Mt ca Ngi, hu cho h ai tin Con y, khng b h mt m s ܮc sng ǩi ǩi? Nu khng nh Kinh thnh th ai c th bit cch no Nj sng mt ǩi thnh khit, mt np sng hnh phc mi ngy? Qua Kinh thnh chng ta cn c th bit nhiu iu khc tng quan ljn qu kh, hin ti v tng lai ca chng ta. V tt c chng trnh ca c Cha Tri nm trong Kinh thnh.

 

Th th, "Li Cha l ngn n cho chn ti, l nh sng cho ܩng li ti". "Li cha ngt hng ti dܩng bao! Tht ngt hn mt ong trong ming ti!". "Ti yu mn lut php Cha bit bao! Trn ngy ti suy gm lut php y"

(Thi thin 119: 105, 103, 97).

 

 

 

Cu hi

 

1. Ci thin nhin cho chng ta bit g v Cha? Kinh thnh cho ta bit g v Cha na?

2. Kinh thnh ton b c bao nhiu quyn? Cc quyn do bao nhiu ngܩi trܧc thut?

3. Nhng ngܩi trܧc thut Kinh thnh c iu g khc nhau?

4. Ti sao Kinh thnh do nhiu ngܩi, nhiu ni, thuc nhiu thi i trܧc thut m khng h c s tri nhau?

5. iu g t ra Kinh thnh ܮc c Thnh Linh soi dn?

6. Nh u m chng ta bit ܮc ngun gc ca v tr?

7. Nh u m chng ta bit ܮc nguyn do con ngܩi phi kh, phi cht?

8. Nh u m chng ta bit ܮc c Cha Tri yu thng chng ta?

9. bit chng trnh ca c Cha Tri i vi chng ta th phi cn c vo u?

 

 

===================================

 


Bi s 4

 

Thin S Ca c Cha Tri

 

 

Kinh Thnh: H-b-r 1: 1-14

 

Cu gc: "Hi ht thy cc thin s Ngi, hy ngi khen Ngi... c thy kh ngi khen danh c Gi-h-va; v Ngi ra lnh, thy bn ܮc dng nn," Thi Thin 148: 2, 5.

 

Mc ch: Cho chng ta bit nhim v ca thin s trong chng trnh ca c Cha Tri.

 

 

Kinh Thnh džc hng ngy

 

Ch Nht:

Thin s th phܮng c Cha Tri.

N-h-mi 9: 6; Phi-lp 2: 11; H-b-r 1: 1-6

Th Hai:

Thin s l nhng thn linh Nj hu vic.

Cng v 12: 7-11; 27: 23-24; H-b-r 1: 7-14

Th Ba:

Thin s rao truyn ch ca c Cha Tri.

a-ni-n 2: 15-17; 9: 20-23; 12: 1-7

Th T:

Thin s thi hnh ch ca c Cha Tri.

Dn s k 22: 21-35; Ma-thi- 13: 39- 42

Th Nm:

Thin s hu vic Cha Gi xu Christ.

Ma-thi- 4: 11; Lu-ca 22: 39-45

Th Su:

Thin s l ti t ca Cha Gi xu Christ.

-ph-s 1: 20-22; C-l-se 1: 15-17; 2: 10

Th By:

Thin s s i theo Cha Gi xu khi Ngi ti lm.

Ma-thi- 16: 27; 25: 31; Mc 8: 38

 

Chng ta t bit v thin s, nn c ngܩi ܧc ao ܮc nh thin s. C s khc nhau gia chng ta v thin s. Thin s khng phi l nam, cng khng phi l n, nn gia vng h khng c hn nhn. Khi chng ta t k cht sng li, hay ܮc bin ha khi Cha ti lm s c cuc sng nh thin s, l khng cn hn nhn na (Ma-thi- 22: 30). c Cha Tri dng nn loi ngܩi km thin s v quyn nng v vinh hin, song thin s ܮc dng nn Nj phc v nh y t, cn loi ngܩi ܮc dng nn Nj tng giao vi Ngi nh con ci. Th th loi ngܩi qu trng hn thin s, nht l cc thnh s xt on th gian v thin s (I C-rinh-t 6: 3).

 

 

I. Quyn nng v a v ca Thin S.

 

1. Quyn nng ca thin s: (II T-sa-l-ni-ca 1: 7; II Phi-e-r 2: 11) :

 

Hai cu Kinh thnh ny ni rng thin s c quyn nng v sc mnh. Tht vy, mt thin s ch trong mt m c th git cht 185.000 qun A-sy-ri, c y v kh v sn sng chin u (IICc vua 19: 35). Ban m, mt thin s m ca khm cho cc s ra khi , sng hm sau ngi ta thy khm ng k v lnh canh ang ng trܧc ca (Cng v cc s 5: 19). Mt thin s tho xing, m ngc cho Phi-e-r ra khi, du ng ang ng gia hai tn lnh, bn ngoi vn canh phng cn mt (Cng v cc s 12: 7). Mt thin s nh cht vua H-rt, v ng ny khng nhܩng s vinh hin cho Cha (Cng v cc s 12: 23). Cn nhiu vic khc nh vy by t quyn nng ca thin s.

 

2. Vinh hin ca thin s:

 

Khi Cha Gi-xu ging sinh, mt thin s ljn bo tin cho cc mc ng, v vinh hin ca thin s chi lo nn cc mc ng rt s hi (Lu-ca 2: 9). Khi Cha sng li, mt thin s hin ra ti phn m vi hnh dung sng nh chp, o trng nh tuyt, lm cho bn lnh canh ng ln ra nh ngܩi cht (Ma-thi- 28: 2,3). Khi Cha ti lm s c cc thin s cng ljn vi Ngi trong s vinh hin ca h (Lu-ca 9: 26). l vi im ni ln s vinh hin ca thin s.

 

3. Phm trt ca thin s:

 

Cc thin s trn tri (Ma-thi- 22: 30). Song mi v c th bt ring (Giu-e 6). Thin s trܪng l Mi-chn cng gi l Mi-ca-n chn xc Mi-se (Giu-e 9; Khi huyn 12: 7). Gp-ri-n l thin s quan trng bo tin Ging Bp-tt ra ǩi v Cha Gi-xu ging sinh (Lu-ca 1: 19, 26). Khi c nhng thin s b phm trt, tc l ph k lut, sng v trt t, th b ui xung khi tri v tr thnh ma qu.

 

4. S cc thin s:

c Cha Tri dng nn v s thin s, khng sao ljm ht ܮc (H-b-r 12: 22; Khi huyn 5: 11). Thit tܪng mi con ci Cha NJu c t nht l mt thin s bo v (Ma-thi- 18: 10) v c th nhiu hn na (Thi thin 34: 7).

 

5. Cch chng ta i vi thin s:

 

Cc thin s du l thuc gii thn linh, song c nhiu lc h hin ra m loi ngܩi thy ܮc. C nhiu ngܩi ni chuyn vi cc thin s nh p-ra-ham, Lt, Xa-cha-ri, Ma-ri, Ma-ri Ma--len (Ging 20: 11-12).

 

a. Khng nn th ly thin s, th ly thin s l mt sai lm ln (C-l-se 2: 18). Thin s khng bao gi dm nhn s th ly ca ai. Qua d tܮng Ging thy ti c lao Bp-m, hai ln ng mun th ly thin s, song b t chi hn (Khi huyn 19: 10; 22: 8-9). Cc thin s NJu phi th ly Cha Gi-xu nh chng ta th ly Ngi (H-b-r 1: 6).

 

b. Phi th ly thin s ca c Gi-h-va. Trong Cu-ܧc ch no chp "Thin s ca c Gi-h-va" hoc "Thin s ca c Cha Tri" th khng phi l thin s thܩng, m l Cha Gi-xu trܧc khi ging sinh. V vy, thin s ca c Gi-h-va nhn s th ly ca loi ngܩi. Thin s ca c Gi-h-va hin ra vi A-ga, nn b gi Ngi l c Gi-h-va (Sng th k 16: 7-13). Thin s ca c Cha Tri hin ra vi A-ga khi b v con trai b ui khi nh (Sng th k 21: 17-19). Thin s ca c Gi-h-va hin ra vi Mi-se trong bi gai chy. Ngi t xng l c Gi-h-va, c Cha Tri, ng t hu hng hu (Xut -dp-t k 3: 2-14). Thin s ca c Gi-h-va hin ra vi Gh--n v ng dng l cho Ngi (Cc quan xt 6: 11-24). Thin s ca c Gi-h-va hin ra vi ng b Ma-n-a v h th li Ngi (Cc quan xt 13: 6-23). Thin s ca c Gi-h-va hin ra vi a-vt v ng dng cho Ngi mt ca l thiu (II Sa-mu-n 24: 15-25).

 

 

II. Chc v ca Thin S.

 

H l s gi ca Cha, lc no cng sn sng i, lm, ni theo ch th ca Ngi. Song thin s cng i khi ch v ngܩi na, nh thin s ca cc Hi thnh chp trong sch Khi huyn (1: 20; 2: 1, 8, 12, 18; 3: 1, 7, 14). Chc v ca cc thin s nh sau:

 

1. Ca ngi c Cha Tri ba ngi:

 

Bi Thnh Linh cm Ƕng, a-vt ku gi cc thin s v c c binh ca Cha hy ca tng Ngi (Thi thin 103: 20-21). Thin s hin vi v vn thin binh ca ngi Cha bng mt bi ca tuyt diu khi Ngi ging sinh (Lu-ca 2: 13-14). S Ging thy trn tri c v s thin s ca ngi Cha rng "Chin con chu git ng ܮc quyn php, giu c, khn ngoan, nng lc, tn qu, vinh hin v ngi khen". Ri h hip vi mun vt v v tr m ni "Chc cho ng ngi trn ngi cng Chin Con ܮc ngi khen, tn qu, vinh hin v quyn php, cho ljn ǩi ǩi" (Khi huyn 5: 11-13). Cc thin s khng phm ti, khng kinh nghim n cu ri m cn ca ngi Cha nh vy, phng chi l chng ta. Vy h ngy no cn sng, chng ta hy ca ngi, cm t, tn vinh, tn th Cha, khng nhng bng li ni m cng bng c hnh vi v t tܪng ca chng ta.

2. Phc v Cha Gi-xu:

 

Sau khi Cha nh bi Sa-tn ti ng vng, n lin trn i, th c thin s ljn phc v Ngi (Ma-thi- 4: 11). Trong vܩn Ght-x-ma-n, khi Cha chin u trong s cu nguyn ljn ni m hi tun ra nh git mu ln ri xung t, th c mt thin s ljn thm sc cho Ngi (Lu-ca 22: 43). Khi Cha ti lm th s c mt on thin s thnh cng i vi Ngi (Ma-thi- 16: 27).

 

3. Phc v con ci Cha: (H-b-r 1: 13-14):

 

Thin s ljn vi Lt Nj gii cu ng v gia nh khi S-m v G-m-r. Khi h ln la th hai thin s nm tay v ko h ra ngoi (Sng th k 19: 16). Khi -li-se v y t ng b qun Sy-ri bao vy th c mt o thin s nh xe v nga la bo v thy tr ng (II Cc vua 6: 15-17). Kinh thnh chp rng Cha s ban lnh cho cc thin s gn gi ܩng li chng ta nng ǫ chng ta Nj chn chng ta khng vp ng (Thi thin 91: 11-12). Thin s ca c Gi-h-va ng tri xung quanh nhng k knh s Ngi v gii cu h (Thi thin 34: 7). Thin s hai ln gii cu Phi-e-r khi khm t, thin s an u Phao-l trong cn nguy nn hn ht (Cng v cc s 27: 19-20). Thin s hܧng dn Ma-ri v Gi-sp lnh nn ti -dp-t v tr v Na-xa-rt (Ma-thi- 2: 13, 19, 20). Thin s hܧng dn Phi-lp i gp hon quan -thi--pi (Cng v cc s 8: 26-40). Thin s hܧng dn Phi-e-r ljn nh Ct-ny (Cng v cc s 10: 1- 48). Thin s tip rܧc linh hn con ci Ngi vo ni an ngh khi h qua ǩi (Lu-ca 16: 22). Thin s thi kn Nj triu tp tt c con ci Cha khi Ngi ti lm (Ma-thi- 24: 31).

 

4. Thi hnh s on pht:

 

Khi Cha ti lm, chnh cc thin s thi hnh s on pht i vi tn gi hnh trong hi thnh nh chia r c lng khi la, c xu khi c tt (Ma-thi- 13: 36-42; 47-50).

Chng ta rt vui mng v ܮc thin s phc v. Song thin s cng rt vui mng khi c mt ti nhn n nn (Lu-ca 15: 10). Chng ta phi sn sng ca ngi v phc v nh thin s.

 

 

 

Cu hi

 

1. Ti sao thin s khng c hn nhn?

2. Ti sao khi chng ta sng li v ln tri cng khng c hn nhn?

3. Xin k ra vi vic quyn nng ca thin s?

4. Xin k ra vi vic by t vinh hin ca thin s?

5. Xin k ra phm trt ca thin s?

6. S ca thin s l bao nhiu?

7. Thin s no ta khng nn th ly v thin s no phi th ly?

8. Ti sao phi th ly thin s ca c Gi h va?

9. Chc v ca thin s l g?

10. Xin cho bit thin s lm g cho tn ?

 

====================================

 


Bi s 5

 

Sa-tan

 

Kinh Thnh: -sai 14: 12-20.

 

Cu gc: "Cha ǩi ny lm m lng h, hu cho h khng trng thy s vinh hin chi la ca Tin lnh ng Christ, l nh tܮng ca c Cha Tri." II C-rinh-t 4: 4

 

Mc ch: Gii thch cho chng ta bit ma qu l g, cng vic ca n v chng ta phi lm g Nj chin thng n.

 

Kinh Thnh džc hng ngy:

 

Ch Nht:

Nhng tn gi ca Sa-tan.

Ma-thi- 9: 34; Ging 12: 31; II C-rinh-t 4: 4; -ph-s 2: 2

Th Hai:

Ngy tn ca Sa-tan.

-sai 14: 12-20

Th Ba:

Nhng thin thn gian c b hnh pht.

Giu-e 5-10

Th T:

Nhng b mt gi hiu ca Sa-tan.

II C-rinh-t 2: 11; 11: 13, 14; Gia-c 4-7

Th Nm:

Tnh trng ca nhn loi.

Ging 8: 44; I Ging 3: 8-10

Th Su:

B o gip ca c Cha Tri.

-ph-s 6: 10-17

Th By:

Sa-tan b on pht ǩi ǩi.

Khi huyn 20: 1-10

 

Nhn loi t bit v Sa-tan, tc l ma qu. N hot Ƕng ngy m khng ngng ngh trong bng ti, song n khng mun ai thy n, bit n, thm ch c ngܩi ni khng c ma qu. N thch nghe ngܩi ta ni nh vy Nj n d dng hot Ƕng.

 

Kinh thnh cho chng ta bit ma qu c tht, "Khi ngܩi no nghe o nܧc thin ng m khng hiu, th qu d ljn cܧp iu gieo trong lng ngܩi". K th nghch gieo c lng vo rung la l ma qu (Ma-thi- 13: 19-39). "ng ba n ti, ma qu Nj mu phn vo lng Giu-a ch-ca-ri-t. Lin khi Giu-a ly ming bnh th Sa-tan vo lng ngܩi" (Ging 13: 2, 27). "Hy mang ly mi kh gii ca c Cha Tri Nj ܮc ng vng m ch cng mu k ca ma qu" (-ph-s 6: 11)." Hy tit Ƕ v tnh thc, k th nghch anh em l ma qu, nh s t rng" (I Phi-e-r 5: 8).

 

Nhng cu Kinh thnh trn y cho chng ta bit chc rng ma qu c tht v n hot Ƕng chng li Cha nh: ngn tr, ph hoi, cm d, mu m, rnh m vv...

 

 

I. Sa-tan l ai ?

 

N c nhiu danh hiu nh: B ch ca th gian (Ging 12: 31; 14: 30; 16: 11), thn ca ǩi ny (II C-rinh-t 4: 4), vua cm quyn khng trung (-ph-s 2: 2), vua ca cc qu (Ma-thi- 9: 34). Dܧi tay n cn c nhiu qu s sn sng vng lnh n.

 

V vy ma qu c mt quyn lc ln lao, ljn ni c th gian ti c nm trong n (Cng v 26: 18; I Ging 5: 19). Khng mt ngܩi no sc ng u vi ma qu. Ngܩi ta khng bit quyn lc ca ma qu, v cha bao gi ng u vi quyn lc y, cng nh ngܩi c ǩi th tri theo dng nܧc chy, theo lung gi thi th chng bao gi bit sc mnh ca nܧc v gi.

 

 

II. Cng vic ca sa-tan:

 

Ma qu c rt nhiu cng vic, song tt c tp trung v mt mc ch l chng li Cha, nn n ܮc gi l k th ca Hi Thnh (I Phi-e-r 5: 8). N l mt tay chuyn nghip, lo luyn, khng phi my chc nm, m l my ngn nm. Cng vic ca ma qu v b l ca n l:

 

1. Cm d (Ma-thi- 4: 3; I T-sa-l-ni-ca 3: 5):

N xui dc ngܩi ta lm theo iu mnh a thch, mc du bit rng u chng li mng lnh ca Cha, nh n cm d A-dam, -va bt tun mng lnh ca Cha m n tri cm. N cng cm d Cha Gi-xu nh vy, song n tht bi. Phao-l lo ngi cho tn cng b n cm d m mt s n thun v thnh khit i vi Cha, lm cho cng lao ca ng thnh ra v ch.

 

2. La di (II C-rinh-t 11: 14; II Ging 7):

 

Khng nhng xui dc ngܩi ta lm iu c, ma qu cn la di mt cch tinh t, l gi lm thin s sng lng. N gi nhn gi ngha, gi hnh, gi dng nh ch si mang lt chin con, di tr t u ch chn. S Ging cho bit trong th gian c nhiu k la di, l k chng li Cha Gi-xu. Chnh mnh Cha m t ma qu l k khng bao gi bit ni tht, v khng c l tht trong n, song n ch bit ni di v l cha ca s ni di (Ging 8: 44). V vy, Cha bo rng hy coi chng ko b cm d, v c nhiu ngܩi s mo danh Ngi m ljn (Lu-ca 21: 8). Phao-l cnh co chng ta ng Nj mc by ma qu (II Ti-m-th 3:7). V c nhiu ngܩi b la di m sa vo cm by ca ma qu, b n bt phi lm theo n (II Ti-m-th 2: 26).

 

3. Ngn tr (I T-sa-l-ni-ca 2: 18):

 

Ma qu s dng trm phng ngn k Nj ngn tr s pht trin ca Hi thnh. hai ln Phao-l mun ljn thm Hi thnh T-sa-l-ni-ca, song NJu b ma qu ngn tr. Cha Gi-xu cng phn rng khi chng ta ging o, ma qu ljn cܧp ly li thnh gi nghe khi lng h, Nj h khng tin. Ngoi ra n cn tm cch pha s gi di vo l tht, em k gi di vo trong Hi thnh nh gieo c lng vo trong rung la (Ma-thi- 13: 19, 39). Ma qu mun lm bt c cch no Nj gy tr ngi t bn trong ln bn ngoi, hu chn ng s pht trin ca Hi thnh.

 

4. Vo lng ngܩi ta (Ging 13: 2, 27; Cng v cc s 5: 3-4):

 

Thit tܪng y l mt hnh Ƕng nguy him nht ca Sa-tan i vi Hi thnh. c th m hi Cha Gi-xu, ma qu Nj mu phn vo Giu-a ch-ca-ri-t l mt trong mܩi hai s , v n ngh rng mua chuc ܮc mt s , s dng ngܩi nh mt cng c trong tay n, th cm chc s thnh cng. T ch n Nj mu phn vo lng Giu-a ljn ch n hon ton chim hu ng cng chng bao xa, v tht vy, n thnh cng tm thi. Sau ny c Thnh Linh ging lm, Hi thnh ܮc khai sinh, ln ln v lan trn mt cch mau chng, mc du b e da, nh n, b t. Ma qu bn thm vo mt chin thut mi l khng nhng tn cng t bn ngoi m cng xm nhp vo bn trong Hi thnh v n cm d cng s dng ܮc A-na-nia v Sa-phi-ra ljn ni v lm iu di tr. Nu h thnh cng, th ti li l s di tr v k di tr xm nhp vo Hi thnh v ph hoi Hi thnh ngay t bn trong. Nhng c Cha Tri ton tri, ton nng l ch ca Hi thnh, Ngi cm Ƕng Phi-e-r qu trch A-na-nia "Sao qu Sa-tan y dy lng ngܩi, ljn ni ngܩi ni di c Thnh Linh. y chng phi ngܩi ni di loi ngܩi bn l ni di c Cha Tri." Ma qu hon ton tht bi, v A-na-nia v Sa-phi-ra khng tm ܮc mt ch ng trong Hi thnh.

 

 

III. S phn ca Sa-tan.

 

S phn ca ma qu b nh t lu:

 

1. B ra s (Sng th k 3: 14):

 

T khi ma qu nhp vo con rn cm d -va phm ti, con rn b ra s nng, t ǩi ny qua ǩi kia n phi b bng bng v n bi t (-sai 5: 25). Con rn l hnh nh ca ma qu, k b Cha ra s.

 

2. S b giy p dܧi chn (R-ma 16: 20):

 

c Cha Tri s giy p Sa-tan dܧi chn tn , nghin nt u n nh mt bn chn st nghin nt u con rn. Vic ch cn ch gi thi hnh m thi.

 

3. S b hnh pht ǩi ǩi trong ha ngc:

 

Cha Gi xu phn phn "La ǩi ǩi s sm sn cho ma qu v nhng qu s n" (Ma-thi- 25: 41). Ha ngc l s phn dnh cho ma qu v b l ca n. H s phi chu kh ti c ngy v m cho ljn ǩi ǩi (Khi huyn 20: 10). Ma qu l k git ngܩi, l k ni di (Ging 8: 44). Phn ca k git ngܩi, k ni di trong h c la v dim chy bng bng (Khi huyn 21: 8).

 

 

IV. Cch i ph vi Sa-tan.

 

1. Ma qu l k chin bi:

 

Chng ta nn bit rng khi Cha Gi xu chu cht v nhn loi v sng li, l Ngi giy p Sa-tan dܧi chn Ngi v hy cc cng vic ca n (I Ging 3: 8b). Trܧc khi chu cht, Cha phn "Hin by gi c s phn xt th gian ny v hin nay, vua cha ca th gian ny phi b xua ui" (Ging 12: 31; 16: 11). K t , ma qu khng cn mt ch ng no trn tri Nj ngy m kin co chng ta na, m phi b qung xung t (Khi huyn 12: 8-10).

 

2. Hy chng c ma qu (Gia-c 4: 7; I Phi-e-r 5: 8, 9):

 

Du ma qu ܮc hnh dung nh s t rng, song l s t b xing, nn n c th hot Ƕng trong mt phm vi rt hp, l rnh m Nj tm kim ngܩi no n c th nut ܮc, tc l nhng ngܩi nh Giu-a, A-na-nia, Sa-phi-ra v..v... V th, chng ta hy ng vng trong c tin m chng c n. Hy phc tng c Cha Tri, ri chng c ma qu th n s chy trn. Hy nh sc ton nng ca Cha, mang ly mi kh gii ca Ngi, chng ta s ǡc thng, s vng vng v tn vinh Cha lun (-ph-s 6: 11-17).

 

Cha chng ta phn "Cc ngi s c hon nn trong th gian nhng hy c vng lng, ta thng th gian ri" (Ging 16: 33).

 

 

 

Cu hi

 

 

1. Ti sao chng ta bit chc ma qu c tht?

2. Ma qu c tn g? v c quyn lc th no?

3. Hy k cc cng vic ca ma qu l nhng g?

4. Trong cc cng vic , vic no nguy him hn ht cho ta?

5. S phn ca ma qu l g?

6. Ti sao chng ta khng cn s ma qu?

7. Ma qu ܮc hnh dung nh g?

8. Ti sao ma qu c gm tht v rnh m?

9. Chng ta phi lm g Nj ma qu phi chy trn?

10. Bi hc ny gip cho hc vin c thc mi no i vi ma qu?

 

 

 

===================================

 


Bi s 6

 

S Dng Nn V Tr

 

Kinh Thnh: Sng th k 1: 1-19.

 

Cu gc: "Ban u c Cha Tri dng nn tri t" Sng th k 1: 1.

 

Mc ch: Dy rng c Cha Tri dng nn mi vt theo chng trnh ca Ngi v Ngi c mt chng trnh cho chng ta.

 

 

Kinh Thnh džc hng ngy

 

Ch Nht:

c Cha Tri dng nn tri t.

Sng th k 1: 1-08

Th Hai:

t kh v cc tng tri.

Sng th k 1: 9-19

Th Ba:

ng Christ dng nn mun vt.

Ging 1: 1-14

Th T:

V tr by t quyn nng ca c Cha Tri.

Thi thin 104: 1-9

Th Nm:

c Cha Tri c mt chng trnh cho mun vt.

Thi 104: 10-18

Th Su:

S khn ngoan ca c Cha Tri.

Thi thin 104: 19-24

Th By:

Phi th phܮng c Cha Tri.

Thi thin 104: 25-35

 

Khi ng trܧc mt hn ni hay bn b i dng, chng ta thy mnh nh b qu cn qu t to ln qu, song qu t ch l mt hnh tinh ht sc nh b trong v tr bao la gn nh v tn ny. Th hi: Ai dng nn v tr?

 

C ngܩi cho rng v tr t nhin m c, do mt s tnh c.

 

Chng ta khng th chp nhn mt l thuyt nh vy. V chung quanh chng ta c mun loi vn vt, song khng c loi no, vt g t nhin m c ܮc, phi do bn tay kho lo lm ra. Phi c th gm mi c gm. Khng th c chic ng h m li khng c ng th lm nn, th cng khng th c chic ng h v i l v tr bao la ny li khng c ng to ra n.

 

C ngܩi cho rng v tr do s tin ha t loi ny ljn loi kia m c.

 

Chng ta cng khng th chp nhn l thuyt ny. V t khi c loi ngܩi trn mt t, chng ta cha h nghe thy loi no tin ha thnh loi khc. Loi ngܩi sinh ra loi ngܩi, loi vt sinh ra loi vt. Ngay trong loi vt, loi no sinh ra loi ny, ch khng c loi ny sinh ra hay tin ha ljn loi kia. l lut bt di bt dch t xa ljn nay. Loi vt khng h tin ha, ch c loi ngܩi tin ha, song s tin ha ca loi ngܩi cng khng lm cho mnh tr thnh mt loi khc ܮc.

 

Vy, ai dng nn v tr? Cu gc trong bi ny tr li:

 

 

I. Ban u c Cha Tri dng nn tri t.

 

Khi nhn xem v tr, ngܩi ta c gng dng sc tܪng tܮng Nj gii thch ngun gc ca n. Nhng li gii thch c on khng ng tin cy. c Cha Tri khng c on, song k thut mt cch rnh mch cho chng ta hiu ngun gc ca v tr.

 

ng th gm phi ln hn gm. ng to ha phi ln hn loi th to. Ch c c Cha Tri ton ti, ton nng, ch tn, ch thnh mi dng nn v tr va bao la, va p , c trt t hn hi, c nh lut khng bao gi thay ǰi.

 

Ngܩi th mc phi c sn g mi ng ܮc chic bn, ng k s phi c sn nguyn liu bng loi kim kh mi ng ܮc phi c hay v tinh khng gian. Song ch mt mnh c Cha Tri mi t ci h v dng nn v tr vt cht. "Cc tng tri ܮc lm nn bi hi th ca ming Ngi m c... V Ngi phn th vic lin c, Ngi biu, th vt bn ng vng bn. Bi c tin, chng ta bit rng th gian ܮc lm nn bi li ca c Cha Tri." Thi thin 33: 6, 9; H-b-r 11: 3.

T ban u c Cha Tri dng nn mun loi, vn vt, v truyn lnh chng phi sanh sn ty theo loi. Trong Sng th k 1: 11-25 c ljn 10 ln lp li nhng ch "ty theo loi". Cy c sinh ra ty theo loi (cu 11, 12), sc vt dܧi nܧc, chim bay trn tri sinh ra ty theo loi (cu 21), sc vt, cn trng, th rng trn t sinh ra ty theo loi (cu 24, 25). Sau Ngi cng dng nn loi ngܩi v bo rng "Hy sinh sn ra nhiu v lm cho y dy t".

 

Vy c Cha Tri dng nn v tr t ban u. Chng ta khng c bit t ban u l lc no. Cc khoa hc gia c on l hng my t nm ri, ngha l t lu lm. "Cc tng tri thuc v Cha, t cng thuc v Cha; Cha sng lp th gian v mi vt n cha." Thi thin 89: 11.

 

 

II. c Cha Tri dng nn v tr trong 6 ngy (Sng th k 1: 2-19):

Cha dng nn v tr theo th t sau y:

 

1. Ngy th nht (Sng th k 1: 3-5):

 

c Cha Tri dng li ca Ngi v dng nn s sng v Ngi thy n l tt p. Ngi lin chia sng v ti , ngy v m. nh sng l nhu cu thit yu nht cho s sng ca mun loi, phi ܮc dng nn trܧc ht. N cng l v p ca v tr.

 

Khi Cha cu chng ta, cng c ngha l ti to chng ta, th Ngi em chng ta t ti tm qua sng lng, khin chng ta c th d phn c nghip ca cc thnh trong s sng lng (Cng v cc s 26: 18; C-l-se 1: 12-13). Khng c g vui sܧng bng sng trong s sng lng cng nh khng c g bun kh bng sng trong s ti tm. Chng ta phi cm t Cha v n to ha v nht l n cu ri.

 

2. Ngy th hai (Sng th k 1: 6-8):

 

c Cha Tri dng nn khong khng gi l tri Nj phn r nܧc dܧi khong khng v nܧc trn khong khng. Nܧc trn khong khng l my, trong my lun lun c hng tn nܧc, nhng chng khng ǰ xung cho ljn chng no Cha cho php. l mt vic k diu m ch mt mnh Cha lm ܮc.

 

y l mt cu hi "ng c bit my cn bnh ra sao chng? C hiu cng vic diu k ca ng c tr tu trn vn sao chng?" (Gip 37: 16). Trong ǩi N-, khi ng v gia nh cng mi loi vt ܮc ch nh vo tu, Cha lin ct th qun bnh ca my lm cho cc p trn tri m xung, ma sa trn mt t 40 ngy v 40 m (Sng th k 7: 11-12). l trn i hng thy kinh hong nht xa nay.

 

Trong tng lai, cn gin ca c Cha Tri nh "La hng s t chy k bi nghch... V c Cha Tri chng ta l m la hy dit (H-b-r 10: 27; 12-29).

 

3. Ngy th ba (Sng th k 1: 9-13):

 

Ngy th nht Cha lm nn nh sng, v cn cho s sng ca Ƕng vt v thc vt. Ngy th hai Cha lm nn khong khng Nj nh sng hot Ƕng, tc l chiu vo. Ngy th ba Cha lm nn cy c l ng vi nhu cu mt cch c th t.

 

Sau khi phn ra bin v t, Cha bo t phi sanh c, rau, cy nh chng ta thy ngy nay. Trong cc loi c ht ging trong chng Nj sinh sn mi ngy mt nhiu, v ty theo loi. Trong phn ny c ba ln "ty theo loi". Khng c trܩng hp cy i sanh ra tri xoi hay trng khoai m gt la ܮc. Trn tri t hin c khong 250.000 loi tho mc khc nhau. C nhng cy tht cao ln, cng c nhng cnh hoa, ngn c tht nh nhn, song ht thy NJu p kho lo l lng v ch li v cng.

 

4. Ngy th t (Sng th k 1: 14-19):

 

c Cha Tri dng nn mt tri, mt trng v ngi sao Nj phn nh ngy gi, nm thng v thi tit. Tri t ln, mt tri cn ln hn 1.300.000 ln, mt tri ln, c ngi sao cn ln hn hng triu ln. mt tri xa tri t 93 triu dm, song th tinh xa tri t mt t by trm triu dm. Th m cn v s ngi sao xa hn na.

 

Cha ǥt mi vt vo mt v tr xng hip Nj lm ch li cho mi sinh vt. Nu mt tri gn tri t hn th nng qu khng sinh vt no sng ܮc. Nu mt tri xa tri t hn th lnh qu cng khng sinh vt no sng ܮc.

 

Vy, nu c Cha Tri t ci h v m dng nn v tr, th c g ln v kh cho Ngi u. Cha Gi-xu thch thc Na-tha-na-n "Ngi s thy vic ln hn vic " (Ging 1: 50).

 

Nu c Cha Tri iu khin v tr m sut my t nm vn y nguyn th Ngi h khng th iu khin ǩi sng chng ta trong bnh an, hnh phc gia mi hon cnh hay sao?

 

Nu c Cha Tri quyn nng v giu c dܩng y th ni nguy nan hn ht ca chng ta l nh mn qu cho Ngi, nhu cu ln nht ca chng ta khng c ngha g i vi Ngi. Mt li phn ca Cha l qu cho chng ta ri (Ma-thi- 8: 8).

 

Nu c Cha Tri bo tn v tr v chm sc mi loi th chng ta l linh qu hn ht, chc chn s ܮc Ngi bo tn v chm sc lun (Thi thin 145: 15, 16).

 

Nu c Cha Tri ton nng, ton i, ton tr, l Cha ca chng ta nh chng ta thܩng cu nguyn "Ly Cha chng ti trn tri", th chng ta cn g phi s?

 

 

 

 

Cu hi

 

 

1. Ti sao chng ta bit rng v tr khng phi t nhin m c?

2. Ti sao chng ta bit rng v tr khng do tin ha m nn?

3. Ai lm nn v tr? Ngi ly g lm nn v tr?

4. c Cha Tri dng nn v tr trong my ngy?

5. Ngy th nht, Cha dng nn g?

6. Ngy th hai, Cha dng nn g?

7. Ngy th ba, Cha dng nn g?

8. Ngy th t, Cha dng nn g?

9. Bn ngh th no khi bit c Cha Tri l Cha chng ta?

 

 

===================================

 


Bi s 7

 

S Dng Nn Cc Sinh Vt

 

 

Kinh Thnh: Sng th k 1: 20-31.

 

Cu gc: "c Cha Tri dng nn loi ngܩi nh hnh Ngi; Ngi dng nn ngܩi nam cng ngܩi n." Sng th k 1:27.

 

Mc ch: Dy rng c Cha Tri dng nn cc sinh vt Ngi dng nn loi ngܩi Nj thng cng vi Ngi.

 

 

Kinh Thnh džc hng ngy

 

Ch Nht:

c Cha Tri to ra s sng.

Sng th k 1: 20-31

Th Hai:

Vܩn -en.

Sng th k 2: 1- 17

Th Ba:

c Cha Tri dng nn -va.

Sng th k 2: 18-25

Th T:

a v ca loi ngܩi.

Thi thin 8: 1-9

Th Nm:

Loi ngܩi phi ca ngi c Cha Tri.

Thi thin 139: 14-18

Th Su:

a v ca loi ngܩi trong ng Christ.

-ph-s 1: 15-23

Th By:

Thin ng ca loi ngܩi trong tng lai.

Khi huyn 22: 1-5

 

Trܧc khi hc bi mi, chng ta n li bi c. Tun trܧc, chng ta hc v c Cha Tri dng nn v tr trong 4 ngy u. Hm nay chng ta s hc v c Cha Tri dng nn v tr trong hai ngy k tip ri khi mi vic xong xui, Ngi ngh vo ngy th by.

 

Cng vic Cha tht l lng, nn khi nhn xem, chng ta phi rng mnh kinh s. Nu cng vic Cha l nh vy, th chnh mnh Cha l th no? i, tht l lng bit bao! Ngy ܮc xng l ng l lng (-sai 9: 5).

 

 

I. Ngy th nm (Sng th k 1: 20-23)

Ngy ny Cha dng nn loi chim v loi c.

chng bay trn khng, Cha dng nn loi chim c b xng rng li cha y khng kh trong nh mt chic bong bng ܮc bm hi vo. Nh , loi chim bay nhy mt cch nh nhng, d dng.

 

C rt nhiu loi chim ln nh khc nhau, mu sc khc nhau, hnh dng khc nhau, song ht thy NJu p .

 

Cha cng dng nn loi c, t nh xu cho ljn loi khng l nh c voi. C voi l loi c ln nht m ngܩi ta ܮc bit. ng mch chnh ca c voi l mt ng dn mu c th cha ܮc mt ngܩi to ln.

 

Chim v c ܮc lnh phi sinh sn thm nhiu theo loi Nj lm thc n cho loi ngܩi.

 

 

II. Ngy th su (Sng th k 1: 24-31)

 

Cng vic ca ngy th su rt quan trng.

 

1. Cha dng nn sc vt, cn trng v th rng (cu 24, 25).

 

Trong 2 cu ny c 5 ln lp li nhng ch "ty theo loi". Th rng ty theo loi, sc vt ty theo loi, cn trng ty theo loi. Cha thy mi vt NJu tt lnh, v em li li ch cho loi ngܩi.

 

2. Cha dng nn loi ngܩi (cu 26, 27).

 

Sau khi mi vt dng nn xong xui, Cha bt u dng nn loi ngܩi, Nj h vui hܪng cng vic ca Ngi. Cch Cha dng nn loi ngܩi khc hn cch Ngi dng nn mun vt.

 

dng nn mun vt, Cha ch dng li Ngi, song Nj dng nn loi ngܩi, Ba Ngi c Cha Tri hp hi ngh v long trng tuyn b "Chng ta hy lm nn loi ngܩi nh hnh ta v theo tܮng ta... Gi-h-va c Cha Tri bn ly bi t nn nn hnh ngܩi, h sinh kh vo l mi, th ngܩi tr nn mt loi sinh linh".

 

Loi ngܩi ܮc dng nn hnh c Cha Tri, khng ch v thn th, v Cha l ng v hnh, Song ch v tm linh ging nh Cha trong s thnh khit v cng ngha (-ph-s 4: 24; C-l-se 3: 10). Nh ܮc Cha h hi vo l mi m loi ngܩi hܪng ܮc s sng ca Ngi. Trong s sng , loi ngܩi c tr tu, ch lng tm l nhng kh nng phn bit thin c v la chn con ܩng cho mnh. V vy loi ngܩi l tuyt im v vng min trong cng trnh sng to ca c Cha Tri.

 

a. Loi ngܩi ܮc dng nn Nj thng cng vi c Cha Tri. Du Cha dng nn v s loi chim bay trn tri, loi c li dܧi nܧc, loi th i trn t, song khng c loi no ܮc thng cng vi Ngi, v chng khng c s sng ca Ngi, duy ch c loi ngܩi c s sng y m thi.

 

C mt ngܩi bun lm bn b nh vo rng m . Ti , anh gp mt gu con, lin em n vo vi anh trong mt chi tranh. Ngܩi v gu lm bn vi nhau lu ngy thng yu nhau. Tra hm n anh nm ng, con gu nm bn cnh anh. Gu thy mt con rui u trn mt anh, n ui i, con rui bay i ri tr li u trn mt anh na, v c nh vy nhiu ln. Gin qu, gu bn ly mt hn to nm con rui, i thi! Con rui khng cht, m mt v u anh ta khng cn. l khng bit lm bn. Con ngܩi v con vt khng th thng cng vi nhau, v con vt khng c tri thc nh con ngܩi.

 

b. Loi ngܩi ܮc dng nn Nj qun tr mun vt trn khp t (26b v 27b). Cu ny lp li hai ln Nj nhn mnh tm quan trng ca n. Loi ngܩi du c thn hnh nh hn con vt, song loi ngܩi c th qun tr con tru, con voi, k c th d nh cp, beo, s t vv... Mun vt ܮc dng nn Nj phc v loi ngܩi. Mt tri cung cp nh sng v sc nng cho loi ngܩi, loi vt v cy ci Nj mi loi vui sng. t ai sanh hoa c, ng cc lm thc n cho loi ngܩi v loi vt. Sng ngi cung cp cho loi ngܩi phng tin di chuyn, nܧc ung, tܧi cy. Rng rm ni non, bin c cung ng cho loi ngܩi nguyn liu qu gi, lm nn nhng thc n v vt dng cn thit.

 

Con ngܩi ܮc nh vy l v c Cha Tri dng nn loi ngܩi c thn th, linh hn v tinh thn, m khng h mt loi vt no c ܮc. Th m khi loi ngܩi sa ng, t s nhc, ci u th ly mt tri, mt trng, ngi sao, ni non, sng, bin, iu th, cn trng, g, , bc vng (Thi thin 106: 20; -x-chi-n 8: 10, 11; R-ma 1: 23; Cng v cc s 17: 29)

 

c. Loi ngܩi ܮc dng nn Nj sanh sn thm nhiu (cu 28). t mc ch c Cha Tri dng nn ngܩi nam, ri ly mt xng sܩn ca ngܩi nam m dng nn ngܩi n. V Cha phn rng "Ngܩi nam mt mnh th khng tt, ta s lm nn mt k gip ǫ ging nh n". Du xung quanh A-am c v s loi vt, th ng khng tm ܮc ai gip Ǫ mnh, m phi c -va.

 

Hn nhn c Cha Tri thit lp. Tnh yu ca v chng l tnh yu thnh khit ljn ni Cha mܮn tnh yu Nj snh vi tnh yu ca Ngi i vi dn Y-s-ra-n ǩi xa v Hi thnh ngy nay. Khng c ai gip ǫ v an i nhau bng v chng. A-am c c mt c nghip ca Cha cho, song khng th thiu -va (Chm ngn 18: 22; 19: 14).

 

Vy ai dm cho hn nhn l bt khit? "Mi ngܩi phi knh trng s hn nhn" (H-b-r 13: 4). Cm cܧi g v bo king cc thc n l gio l ca ma qu (I Ti-m-th 4: 1-5)

 

Bi hc cho chng ta l g?

 

Cm n Cha Ngi khng dng nn chng ta nh mt b my hay nh mt con vt. Nu vy chng ta hon ton n l khng c gi tr, cng khng c trch nhim. Song Ngi dng nn chng ta ging nh Ngi Nj thng cng cng Ngi. Du khi chng ta phm ti lm mt s thng cng vi Cha, Ngi ti lp mi thng cng bng s cht ca con Ngi trn thp t gi Nj em chng ta v vi Ngi. V th Cha Gi-xu t xng l con ܩng duy nht t t ln tri (Ging 14: 6).

 

Cha dng nn chng ta cao qu, vinh hin nh vy Nj qun tr mun vt ch khng phi Nj th ly chng. V vy Cha cm qu ly trܧc cc hnh tܮng, v lun l hnh tܮng no, cng khng ܮc th phܮng bt c ai ngoi ra chnh mnh Ngi. (Xut -dp-t k 20: 3-5). V vy ba thanh nin H-b-r th b qung vo l la ch khng chu th hnh tܮng, a-ni-n th b qung vo hang s t ch khng chu b s cu nguyn vi Cha. "Ngi phi th phܮng Cha l c Cha Tri ngi, v ch hu vic mt mnh Ngi m thi" (Ma-thi- 4: 10).

 

Hn nhn nm trong chng trnh ca Cha i vi loi ngܩi. Ngoi tr mt i trܩng hp ǥc bit m c ngܩi Ƕc thn, k d nam n c gia nh l tt. V nh c gia nh m kh nng thin ph ca h ܮc pht trin, tc l kh nng lm chng, lm cha, lm v, lm m. Trn ht mi s, v chng l bn trm nm Nj gip ǫ ln nhau trong cuc sng hng ngy. V Cha khng mun cho ai c Ƕc.

 

Cha dng nn mun vt v loi ngܩi vi mc ch by t quyn nng, yu thng ca Ngi. Loi ngܩi cao qu hn ht, c trch nhim phi tn vinh Ngi trong np sng hng ngy ca chng ta. Mun vy, chng ta phi gi lun mi thng cng mt thit vi Cha.

 

 

 

 

Cu hi

 

 

1. Ngy th nm, Cha dng nn loi no?

2. Ti sao con chim bay ܮc d dng?

3. Ngy th su Cha dng nn cc loi no?

4. Ti sao chng ta bit loi th khng th tin ha t loi ny sang loi khc?

5. Cch Cha dng nn loi ngܩi vi loi vt khc nhau th no?

6. Nhng im khc nhau ca loi ngܩi v loi vt l g?

7. Cha dng nn loi ngܩi vi ba mc ch g?

8. Ti sao loi ngܩi ܮc thng cng vi Cha, m loi vt th khng ܮc?

9. Ti sao chng ta khng nn th mun vt?

10. Ti sao hn nhn khng phi l bt khit?

 

 

==================================

 


Bi s 8

 

Ti Li

 

Kinh Thnh: Sng th k 3: 1-24

Cu gc: "Cho nn, nh bi mt ngܩi m ti li vo trong th gian, li bi ti li m c s cht, th s cht tri qua trn ht thy mi ngܩi nh vy, v mi ngܩi NJu phm ti," R-ma 5:12.

 

Mc ch: Cho bit ti li ljn trong th gian cch no v lm sao Nj chng ta ܮc tha ti.

 

 

Kinh Thnh džc hng ngy

 

Ch Nht:

B -va b cm d.

Sng th k 3: 1-07

Th Hai:

Ti li phi b trng pht.

Sng th k 3: 8-19

Th Ba:

Hu qu ca ti li.

Sng th k 3: 20-24

Th T:

Mi ngܩi NJu phm ti.

R-ma 5: 12-19

Th Nm:

Ti li ca loi ngܩi.

R-ma 3: 10-23

Th Su:

ng Christ cht v ti chng ta.

R-ma 5: 1-11

Th By:

ng Christ tha ti chng ta.

I Ging 1: 1-10

 

Trong ǩi ngܩi, khng c g ng yu chung bng s thnh khit, ngܮc li, khng c g ng gh tm bng ti li. Ti li cܧp mt mi s, ph hy mi s, kt qu ca n tht khng khip, khng ai c th o lܩng ܮc.

 

 

I. Khut phc s cm d l phm ti (Sng th k 3: 1-6)

 

A-am v -va ܮc c Cha Tri dng nn cch v ti trn vn. V ti trn vn khng phi l khng c kh nng phm ti. Cha dng nn ng b khc hn c cy, khc hn cm th, l ng b c ch t do. Vi ch t do, ng b c kh nng phc tng Cha Nj n thnh khit, hoc chng li Ngi Nj phm ti.

 

c Cha Tri ǥt ng b ti vܩn -en l ch tt nht ti trn gian, vi li dn d cn thn. Song khi ma qu nhp vo con rn, ljn cm d th -va nghe li n m b li ca Ngi. Cu hi ca ma qu (Sng th k 3: 1) l Nj gieo s nghi ng vo lng -va, nghi ng tnh thng ca Cha, nghi ng mng lnh ca Ngi. V nghi ng tnh thng ca Cha, nn v tri cm, Cha bo ng n ljn th b li thm cng ng ng ljn. V nghi ng mng lnh ca Cha, nn khi Cha bo ngy no ngi n th s cht, b li bt i ngha ca n l e rng phi cht chng. T ban u ma qu l k git ngܩi, k ni di l cha ca s ni di, n dm ni trng trn rng "Hai ngܩi chng cht u, nhng c Cha Tri bit rng h ngy no hai ngܩi n tri cy , mt mnh m ra, s nh c Cha Tri bit iu thin v iu c". Phm ti Nj ܮc phܧc, chng li c Cha Tri Nj ܮc nh Ngi, l l lun ca ma qu.

 

B -va c nhn vo tri cm, thy n ngon p, li qu Nj tr nn khn ngoan. Chn b bܧc ti, tay b a ra, ban u cn ngn ngi, ln hi lng tham mun ljn cc Ƕ, b quyt nh hi n v trao cho chng n na. Th l b khut phc s cm d m phm ti cng Cha.

 

C nhng cu hi khng cn tr li nh cu hi ca ma qu hi b -va. C nhng l lun khng cn nghe nh l lun ca ma qu ni vi -va. C nhng vt khng cn nhn xem, khng cn ngh ljn nh tri cm trong vܩn -en.

 

Kinh thnh gii thch s cm d bin thnh ti li nh sau "Nhng mi ngܩi b cm d khi mc t dc xui gic mnh. on, lng t dc cu mang, sanh ra ti c, ti c trn, sinh ra s cht" (Gia-c 1: 14-15). S ham mun theo ring li cun mnh vo s cm d, nu khng chi b lp tc v dt khot m cu mang n trong lng th t t tܪng ljn hnh Ƕng s khng bao xa. Vy hy coi chng s ham mun ca xc tht, s ham mun ca mt v s kiu ngo ca ǩi ny. V chng NJu t th gian h hoi m ra.

 

 

II. Ti li l g?

Kinh thnh tr li:

 

1. Ti li l s vi phm lut php (I Ging 3: 4).

2. Ti li l mi s bt cng (I Ging 5: 17).

3. Ti li l khng chu lm iu lnh (Gia-c 4: 17).

4. Ti li l lm iu g khng bi c tin (R-ma 14: 23).

5. Ti li l khng tin Cha Gi-xu (Ging 16: 9).

6. Ti li l t tܪng ngu di (Chm ngn 24: 9).

7. Ti li l t cao, kiu ngo, gian c (Chm ngn 21: 4).

 

Tt c t tܪng v hnh Ƕng ca -va ܮc m t bng nhng cu Kinh thnh trn y. l t tܪng v hnh Ƕng ca nhn loi, l dng di ca b. Ngܩi phm ti v chuyn ngh phm ti, tܪng mnh rt khn ngoan, song k tht rt ngu di. T tܪng a ljn hnh Ƕng bt cng, bt ngha, v tnh, kiu cng. Ti li v Sa-tan ܮc tp trung vo con rn l rt ng. Con rn c mt ln da rt p, song rt d s, sau ln da l nc Ƕc git ngܩi.

 

 

III. Kt qu ca ti li (Sng th k 3: 7-24).

 

Ngay sau khi phm ti, mt hai ngܩi m ra, khng thy g tt p hn, m ch thy mnh khn nn hn bao gi ht, l s la l, h thn, v mt c vinh quang ca Cha ri. Cch khn ngoan nht m ng b c th lm ܮc l mt chic o bng l v Nj che thn. Tip theo l s s hi khi nghe Cha ljn thm, khng cn vui v, hn nhin n mng Ngi nh trܧc, m chy trn trong bi cy. Khi Cha thm vn th ng ǰ li cho b, ng thi cng gin tip ǰ li cho Cha "Ngܩi n m Cha Nj gn bn ti, cho ti tri cy v ti n ri". B ǰ li cho con rn cm d b.

 

Du LJ li cho k khc, ng b cng khng khi ti ܮc. B b au ǧn, ng b cc kh. C hai b ui ra khi vܩn -en. Tht l mt tnh trng th thm! ng nh mng lnh ca Cha, ng b cht ngay sau khi phm ti, l mt s thng cng vi Cha. "c Cha Tri khng chu khinh d u, v ai gieo ging chi li gt ging y. Gieo xc tht gt s h nt, gieo ti li gt s hnh pht". Th m nhn loi vn cn b ma qu la di, tܪng rng phm ti s c kt qu tt.

 

Ti li ca A-am v -va thm nhim vo dng di h v pht trin mt cch khng khip.

 

1. Ti li lm cho con ngܩi xa cch c Cha Tri (-sai 59: 1-2) v tr nn th nghch cng Ngi (C-l-se 1: 21). Khi con ngܩi xa cch c Cha Tri, h cng xa cch nhau. Khi h th nghch cng Ngi, h cng th nghch nhau. V vy, Ca-in git em mnh l A-bn, ri bt u t , con ngܩi c tip tc git nhau, cng ngy cng mnh, cng nhiu cho ljn ngy nay.

 

2. Ti li lm cho con ngܩi bi hoi, xu xa, gian c (Sng th k 6: 5, 11, 12; Gi-r-mi 17: 9). Mt thuc linh ca con ngܩi ui m (II C-rinh-t 4: 4), tr khn tr nn ti tm (-ph-s 4: 18), lng b u (Tt 1: 15), khng lm ܮc iu lnh, khng trnh ܮc iu d (R-ma 7: 17-18). V vy, v phn o c, con ngܩi ngy cng thoi ha, try lc.

 

3. Ti li a con ngܩi ljn ci cht (R-ma 5: 12; 6: 23). C 3 s cht:

a- S cht thuc th (Sng th k 3: 19).

b- S cht thuc linh (Sng th k 2: 17; -ph-s 2: 1).

c- S cht ǩi ǩi (Khi huyn 14: 11; 20: 10).

 

Cht thuc th l thn th b tuyt giao vi mi ngܩi, mi vt chung quanh. Cht thuc linh l linh hn b tuyt giao vi c Cha Tri. Cht ǩi ǩi l c thn th cng nh linh hn b tuyt giao vi c Cha Tri v b qung vo h la ǩi ǩi (Khi huyn 20: 15).

 

Hy lng nghe ting ku la ca mt ngܩi v tn trong ha ngc: "Hi p-ra-ham, t ti i, xin thng xt ti, sai La-xa-r nhng u ngn tay vo nܧc ǥng lm cho mt lܪi ti, v ti b kh trong la ny qu LJi... T ti i, vy th sai La-xa-r ljn nh Cha ti, v ti c nm anh em, ǥng ngܩi lm chng cho h nhng iu ny, ko h xung ni au ǧn ny chng" (Lu-ca 16: 24, 27, 28).

 

 

IV. Li ha v ng cu chuc (Sng th k 3: 15, 21).

 

Ngy nay khi loi ngܩi phm ti, c Cha Tri ha ban Cu Cha chu cht NJn ti cho h. Cu Cha s ra t dng di ngܩi n, s dy p trn u con rn l Sa-tan, khi Ngi chu cht v sng li. Chic o bng l v ca A-am v -va ܮc thay th bi chic o di bng da th. Nh vy, c mt con chin b git v con chin ch v Cha Gi-xu (Ging 1: 29; Khi huyn 13: 8).

 

Ngy nay, mi li ha ܮc ng nghim trn vn. Nh Cha Gi-xu, chng ta ܮc tha th, ܮc ha li cng c Cha Tri. ng thi chng ta ܮc c Thnh Linh ti to mt ǩi sng mi, ging nh c Cha Tri trong s thnh khit v cng ngha, vܮt khi s cht m ljn s sng thuc linh, s sng ǩi ǩi. Ngay s cht thuc th cng khng cn nc Ƕc i vi chng ta nn Phao-l gi l gic ng Nj a mnh v cng c Cha Tri (I T-sa-l-ni-ca 4: 14-15; Phi-lp 1: 21-23).

 

Ti li lm bun cho c Cha Tri (Sng th k 6: 5-6), lm hi cho ngܩi v cho mnh, song n in ca Ngi em li s vui mng nh khi con trai ph ca tr v cng cha (Lu-ca 15: 23, 32).

 

 

 

 

Cu hi

 

 

1. S v ti trn vn ca A-am, -va khi mi ܮc dng nn c ngha g?

2. Ti sao -va v A-am phm ti?

3. Mun thng s cm d, phi lm sao?

4. Ti li l g?

5. Kt qu ca ti li em ngay ljn cho A-am v -va nhng iu g?

6. Kt qu ca ti li em ljn nhng g cho nhn loi l dng di ca h?

7. C my s cht?

8. Ngܩi xung a ngc cn bit g? Cn nh g? V xin g?

9. Sau khi loi ngܩi phm ti, c Cha Tri ha g?

10. Li ha ng nghim vo ai?

11. Kt qu ca ti li v n in khc nhau th no?

 

 

==================================

 


Bi s 9

 

Hu Qu Ca Ti Li

 

Kinh Thnh: Sng th k 4: 6.

 

Cu gc: "V tin cng ca ti li l s cht, nhng s ban cho ca c Cha Tri l s sng ǩi ǩi trong c Cha Gi-xu Christ, Cha chng ta" R-ma 6: 23.

 

Mc ch: Cho chng ta bit rng ti li a ljn s cht nhng c Cha Tri sm sn mt phng php cu ri cho chng ta.

 

Kinh Thnh džc hng ngy

 

Ch Nht:

Ti li ca loi ngܩi.

Sng th k 6: 1-7

Th Hai:

n in ca c Cha Tri.

Sng 6: 8; 7: 1; R-ma 5: 20

Th Ba:

Li cnh co.

Lu-ca 17: 22-37

Th T:

Loi ngܩi cn mt ca l sng.

H-b-r 9: 16-28

Th Nm:

ng Christ ǰ huyt lm ca l chuc ti.

H-b-r 10: 11-18

Th Su:

S bt ngha ca loi ngܩi.

R-ma 3: 9-20

Th By:

S cng ngha ca c Cha Tri.

R-ma 4: 3-7; 5: 15-21

 

Hu qu ca ti li l tai hi xy ra sau khi loi ngܩi phm ti. Hu qu ca ti li tht ln lao, lu di v khng khip qu sc tܪng tܮng ca con ngܩi. Chng ta phi run s khi ngh ljn hu qu ca ti li.

 

Nu mi ngܩi trn th gian NJu c cm n, o mt, nh , hc c trܩng, au c thuc, th ai ny s sng ngay lnh chng? Khng u! Hy xem A-am v -va trong cnh vܩn -en. H c thiu chi khng? song h ham mun nhng iu Cha cm, tܪng ܮc nhiu hn. Kt qu h khng ܮc nhiu hn m b mt ht, tc l b ui ra khi vܩn -en v phi chu au ǧn, nhc nhn cho ljn cht. Sau khi phm ti A-am v -va bit phn bit iu thin v iu c, song h khng th lm iu thin, trnh iu c. Loi ngܩi l dng di ca ng b cng vy.

 

 

 

I. Loi ngܩi sng theo ring.

 

Khi A-am v -va theo ring m n tri cm, con ca ng b l Ca-in cng hnh Ƕng nh vy. Cha dy ng b, ri ng b dy li hai con, song ch c mt ngܩi vng li.

 

Khi phi dng l ln Cha, A-bn dng chin u lng v m n, song Ca-in dng th sn. No c l g khi c Cha Tri oi xem A-bn v nhm l ca ng m khng oi xem Ca-in v t chi t l ca ng ny. V mt bn vng li, cn mt bn khng. Vng li l tin ng Cu Th, khng vng li l v khng tin ng Cu Th. "Bi c tin ca A-bn dng cho c Cha Tri mt t l tt hn ca Ca-in v ܮc xng cng bnh, v c Cha Tri lm chng v ngܩi rng Ngi nhn l vt y" (H-b-r 11: 4). Ti sao Cha nhm t l ca A-bn? "V mng sng ca xc tht trong huyt, ta cho cc ngi huyt rܧi trn bn th ǥng lm l chuc ti cho linh hn mnh v nh sanh mng m huyt mi chuc ti ܮc" (L-vi-k 17: 11).

 

Ton th nhn loi hm nay cng ܮc chia lm hai hng, i hai con ܩng v i ljn hai kt qu nh Ca-in v A-bn. Ti li lm cho con ngܩi t th, t mn, t kiu, t ph, ly chnh mnh lm trung tm m khng chu phc tng ai c.

 

Pha-ra-n ca Ai-cp ni "Gi-h-va l ai m trm phi vng li ngܩi?... Trm chng bit Gi-h-va no ht" (Xut -dp-t k 5: 2). K gian c ni vi c Cha Tri "Ngi hy la xa chng ti v chng ti khng mun bit o ca Ngi. ng ton nng l chi m chng ti phi phc s Ngi? Nu chng ta cu khn th ܮc ch g?" (Gip 21: 14-15). vy, Ca-in vn l ngoan c, khng chu n nn lng v tn ca mnh m cn gin lm v gm nt mt. Ti li ca Ca-in ang lm cho Cha gin ng, song ng li gin Cha. Du vy, Ngi du dng phn hi Ca-in "C sao ngi gin v nt mt ngi gm xung? Nu ngi lm lnh h chng ngܧc mt ln sao? Cn nh ngi chng lm lnh, th ti li nm Ǯi trܧc ca, thm ngi lm, nhng ngi phi qun tr n" (Sng th k 4: 6-7).

 

Cha mun ni vi Ca-in rng c g m phi gin. Nu ng c thin ch ܮc Ngi p lng nhn ly, th nn dng ln Ngi mt t l khc bng chin con, nu tri li ng khng n nn vic sai lm ca mnh th y l li cnh co: Ti li nh mt c th chc sn mt bn Nj tn cng ng bt c lc no thun tin, nn ng phi chin thng n. Than i! Ca-in chng h p li ting gi nhn t ca Cha, m c gi mt thi Ƕ im lm ng s ca mt ngܩi ang gin lm v gm nt mt. Lng ca Ca-in lc ny nh mt ha dim sn sp phun la. l hiu qu ca ti li!

 

Nhn loi v ang i con ܩng ca Ca-in, l khng tin cy, khng vng li Cha m cn th ngܩi, hn Tri, "Dc ngang no bit trn tri c ai".

 

 

II. Loi ngܩi tr thnh gian c.

 

Ca-in tht gian c, lng cm gin, mt gm xung, nhng c giu A-bn v tr chuyn nh khng c g c. Ri thnh lnh, Ca-in xng vo em mnh v git i. Hnh Ƕng ca Ca-in l Nj h gin vi A-bn v ng thi tr th c Cha Tri.

Ti sao Ca-in git A-bn ? Bi vic lm ca ngܩi l d, cn vic lm ca em ngܩi l cng bnh (I Ging 3: 12). Ghen ght, tc gin a ljn git ngܩi l tc nhin (I Ging 3: 15). Xa nay, k gian c git ngܩi cng bnh l s thܩng. Ti li n su vo ǩi sng con ngܩi v pht trin ht sc mau l. Mt khi con ngܩi th nghch cng Cha th ng thi cng th nghch vi nhau.

 

Ca-in sanh H-nc, H-nc sanh Y-rt, Y-rt sanh M-hu-a-n, M-hu-a-n sanh M-tu-sa-n, M-tu-sa-n sanh L-mc. Ca-in git ngܩi, sanh con cng l k git ngܩi. L-mc l chu 5 ǩi ca Ca-in bit rn kh gii bng ng, bng st. Bi ca ca L-mc l bi ca git ngܩi khoe khoang lng gian c v ch cm th ca mnh vi hai v (Sng th k 4: 23-24). V vy, khng l g hm nay con ngܩi cng khoe khoang kh gii git ngܩi v kh nng git ngܩi ca mnh. Nhn loi v tnh tn th Ca-in v dng di ca ng y. l hu qu ca ti li.

 

 

III. Chng trnh cu chuc ca c Cha Tri.

Du A-bn b git, c Cha Tri vn d b mt dng di knh s Ngi do St m ra, t y ngܩi ta bt u cu khn danh c Gi-h-va" (Sng th k 4: 26). St sanh ra -nt, -nt sanh K-nan, K-nan sanh Ma-ha-la-le, Ma-ha-la-le sanh Gi-rt, Gi-rt sanh H-nc, H-nc sanh M-tu-s-la, M-tu-s-la sanh L-mc, L-mc sanh N-. Hai dng di tn trng nhau. "H-nc cng i vi c Cha Tri ri mt bit, bi v c Cha Tri tip ngܩi i... N- trong ǩi mnh l ngܩi cng bnh v trn vn ng i cng c Cha Tri " (Sng th k 5: 24; 6: 9). T dng di ny ng Cu Th ra ǩi nh chin con ca c Cha Tri ǰ ct ti li th gian i. Sut dng lch s nhn loi, c Cha Tri hot Ƕng khng ngng Nj a ng Cu Th vo ǩi. Cng tc trng i nht ca c Cha Tri khng phi l dng nn v tr m l cu ti nhn khi ti li, khi trm lun.

Mi chng ta phi bit s thc ny, chng ta l dng di ca A-am v -va, ai ny cng NJu phm ti y nh ng b y v mang ly hu qu l s cht (R-ma 5: 12; 6: 23). Khi ng b a tay hi tri cm m n th chng ta cng lm y nh ng b vy v lc chng ta ang trong dng mu ca ng b. Ton th nhn loi, nam gii l A-am con, n gii l -va con. Bn cht ca A-am v -va cng l bn cht ca chng ta. T ng b sanh ra hai dng di d v lnh, thuc v Ca-in v thuc v A-bn hay St. Lnh khng c ngha l hon ton thnh thin m ch nhn bit ti mnh, cu khn c Cha Tri, tin ly cu Cha cht NJn ti cho mnh nh chin con ca A-bn, ng i cng c Cha Tri nh H-nc v N-.

Cc bn thuc dng di no? Cc bn c nh n in ca c Cha Tri, tin Cha Gi-xu m ܮc tha ti, ܮc xng cng bnh, ܮc ti sanh lm con trai, con gi ca Ngi cha? Lng ca cc bn c bnh yn, thanh thn nh lng ca A-bn du phi cht? Hay lng cc bn ang cm gin, mt cc bn ang gm xung, chc git ngܩi nh Ca-in? Hay ging nh dng di ca St? Cc bn hy quyt nh ngay by gi cho ǩi mnh, cho dng di mnh cho s phn tng lai v tn ca mnh. Ti nhn Danh Cha tha thit khuyn ni cc bn hy ht lng n nn, dng ln Cha mt t l nh A-bn, tc l tin nhn cu Cha chu cht v mnh nh chin con chu git, Nj nh bn ܮc cu ri. Bng khng ti cng nhn Danh Cha cnh co cc bn qua li Cha "Cn nh ngi chng lm lnh th ti li rnh Ǯi ngi trܧc ca, thm ngi lm, nhng ngܩi phi qun tr n" (Sng th k 4: 7). Ti li nh mt c th ham mi, nh s t rng rnh m xung quanh, tm kim ngܩi no n c th nut ܮc. Hy ng vng trong c tin m chng c n (I Phi-e-r 5: 8).

 

 

 

Cu hi

 

 

1. Ti sao Ca-in dng mt t l khc hn t l ca A-bn?

2. Ti sao Cha oi xem v nhn t l ca A-bn m t chi ca Ca-in?

3. Ca-in c thi Ƕ no khi ng khng ܮc Cha oi xem v nhn t l ca mnh?

4. Ca-in c thi Ƕ no khi Cha nhn t ku gi ng n nn?

5. V khng n nn Ca-in phm thm ti g?

6. Dng di ca Ca-in ra sao? H khoe khoang v iu g?

7. Cha d b cho nhn loi dng di ca ai?

8. Do dng di ca St, c ai ra ǩi Nj cu nhn loi?

9. Cng tc trng i nht ca c Cha Tri tri qua cc ǩi l g?

10. Chng ta thuc dng di ca ai?

 

 

===========================================

 

 

Bi s 10

 

Khi c Cha Tri on Pht Loi Ngܩi Bng Nܧc Lt

 

Kinh Thnh: Sng th k 7: 17-24; 9: 8-17

 

Cu gc: "c Gi-h-va phn rng: Thn ta s chng hng trong loi ngܩi lun" Sng th k 6: 3

 

Mc ch: Dy chng ta rng c Cha Tri on pht ti nhn v ban thܪng cho nhng k vng phc Ngi.

 

 

Kinh Thnh džc hng ngy

 

Ch Nht:

Ti li.

I Ging 3: 1-10

Th Hai:

Li cnh co ca Cha Gi-xu.

Lu-ca 17: 22-37

Th Ba:

Chic tu ca N-.

Sng th k 7: 1-8: 19

Th T:

Bn th ca N- lp.

Sng th k 8: 20-22

Th Nm:

Giao ܧc ca c Cha Tri.

Sng th k 9: 9-17

Th Su:

Giao ܧc mi.

H-b-r 8 : 6-13

Th By:

S on pht bng la.

II Phi-e-r 3: 3-13

 

Chng ta thy hu qu ca ti li ln lao v kinh khip l dܩng no! Ban u ch c 2 ngܩi phm ti, b ui ra khi vܩn -en phi chu nhc nhn, au ǧn cho ljn cht. Con trai ca ng b y cn phm ti gh gm hn l git em mnh, b ra s, phi lu lc kh s. Dng di ca ng b ngy cng ng c, th ti li cng ngy cng pht trin ljn mc c Cha Tri phi quyt nh git c loi ngܩi ln loi vt. Tht khng l g m Cha phi hnh Ƕng nh th, v cc con trai ca c Cha Tri l dng di St ly cc con gi ca loi ngܩi l dng di Ca-in, lm cho loi ngܩi khng cn bn cht thuc linh m ch l xc tht. S hung c ca h rt nhiu, v tܪng ca h NJu xu lun (Sng th k 6: 1-7).

 

Chng ta bit rng c Cha Tri rt yu thng, song cng rt thnh khit. Bi yu thng, Ngi dng nn loi ngܩi v mun vt. Bi thnh khit, Ngi on pht h. Khng ai ܮc php khinh d s d dt ca lng nhn t, nhn nhc, khoan dung ca Cha, song bit rng mi s ct Nj em ti nhn ljn s n nn. Nu ai khng n nn th t cha cho mnh s thnh n ca ngy thnh n nh mt cn lt.

 

 

I. Li cnh co v s on pht.

 

Du nhn loi thi by gi rt bi hoi nhng cn c gia nh ca N- gm 8 ngܩi l cng bnh trn vn, ng i cng c Cha Tri. V th khi N- ܮc 480 tui, Cha bo ng ng mt chic tu Nj cu c nh mnh v cc loi sc vt. Sut 120 nm gia nh N ch lm mt vic l va ng tu va ging o. "Cn 120 nm na c Cha Tri s hy dit th gian bng nc lt". Nhng chng ai tin li ca N-. H c ti chn nui, trng ta, nh n thi so, ch to kh gii, mnh dn, ni danh. H tܪng mnh c ti nng t v, khng g c th lm hi mnh ܮc. V li, cha h c mt du hiu no t ra s c nܧc lt.

 

Thay v n nn, chc ai ny khng tic li ch nho N-, v khng c s in di no bng ng mt chic tu ln trn t kh Nj dnh cho mt cn nܧc lt m phi bao nhiu cng phu, th gi. Song N- v gia nh ng quyt lm xong cng vic Cha giao. Np sng ca gia nh N- khng ging nh ngܩi ng thi ca h. Khi mi ngܩi chung quanh lo n ung, cܧi g, vui chi nh thܩng th gia nh ng "thnh tm knh s, ng mt chic tu Nj cu c nh mnh" (H-b-r 11: 7). Kinh thnh gi N- l thy ging o cng bnh (II Phi-e-r 2: 5). l hnh Ƕng ca con ngܩi c c tin.

 

Ngy nay, chng ta phi sng nh N-, "Hu cho anh em gia dng di hung c ngang nghch, ܮc nn con ci ca c Cha Tri khng t, khng vt, khng ch trch ܮc, li gia dng di gi ly o s sng, chiu sng nh uc trong th gian" (Phi-lp 2: 15)

 

 

II. Phng php thot khi s on pht.

 

Chic tu N- ng khng hon ton ging nh mt chic tu thܩng, tht ra n l mt ci thng khng l, c th ni lnh bnh tri trn mt nܧc v ܮc trt chai c trong ln ngoi. Kch thܧc ca n li ging nh mt chic tu thܩng: b di 137m, b ngang 23m, b cao 14m, c mt ca s v mt ca ra vo. Tu c ba tng gm nhiu phng dnh cho ngܩi v sc vt.

 

Sau khi chic tu ng xong, c Cha Tri bo N- v c gia nh ng vo tu, v cc loi vt thanh sch mi loi 7 cp, cc loi vt khng thanh sch mi loi 1 cp, ǿc v ci, trng v mi, vi lng thc y cho chng. Mi vic y phi hon tt trong 7 ngy. Thi gian 7 ngy rt quan trng nh ǥc n cui cng dnh cho ti nhn. ang khi ai ny nhn xem cng vic ca N-, h c th gi vo tu vi ng. Song than i! chng ai bun ngh ljn nn cui cng b nܧc cun i ht thy! Nhn loi trong ǩi N- h mt khng phi ti nܧc lt m ti lng hng h, v tn ca h. V du nܧc lt, song sn tu. Nhn loi hm nay h mt ǩi ǩi trong ha ngc khng phi v ti li ca h ln lao, nng n m ti lng hng h, v tn ca h. V ti li ca h c Cha Gi-xu cht th cho ri.

 

By ngy tri qua, nhm nm N- 600 tui, mi s xong, c Cha Tri ng ca tu li, tri bt u ma nh cm chnh m ǰ trn 40 ngy v 40 m, ng thi cc ngun vc ln n ra, cc p trn tri m xung. Nhn loi by gi khng ng chi ht, k leo ln mi nh, k tro ln cy, ngܩi chy ln i, ln ni, cui cng cc nh ni cao nht NJu ngp sut 150 ngy. Song nܧc cng dng cao bao nhiu, nng hng chic tu by nhiu, chic tu ni trn mt nܧc. Tt c cc loi c hi th NJu cht, ch c gia nh N- v cc loi vt vi ng trong tu NJu ܮc sng.

 

Trong tu N-, con chut cng ܮc cu nh con voi, ngoi tu N-, con voi cng cht nh con chut. ܮc cu hay phi cht khng phi ti ln hay nh, mnh hay yu, m ti trong tu hay ngoi tu. Nhn loi ngy nay cng vy, ܮc cu ri hay b h mt khng phi ti ln hay nh, giu hay ngho, tt hay xu, m ti trong Cha Gi-xu hay ngoi Cha Gi-xu. Trong Cha Gi-xu, ngܩi ngho cng ܮc cu ri nh ngܩi giu, ngoi Cha Gi-xu, ngܩi giu cng b h mt nh ngܩi ngho.

 

 

III. c Cha Tri lp giao ܧc vi loi ngܩi.

 

Sau khi nܧc h, mt t kh, N- v gia nh ܮc ch th ca c Cha Tri ra khi tu cng cc loi sc vt. Vi tm lng trn ngp vui mng v bit n su xa, N- lin lp mt bn th, bt cc loi vt thanh sch lm l thiu dng ln c Cha Tri Nj tn vinh v cm t Ngi. Chng ta ܮc cu ri trong Cha Gi-xu khi b hnh pht ǩi ǩi m ܮc hnh phc ǩi ǩi nn ai ny phi t lng bit n m dng chnh mnh lm ca l sng v thnh trn bn th ca Ngi (R-ma 12: 1).

 

Khi ra khi tu, nhn cnh hoang tn ca nܧc lt, l nhng di tch rng rn, con ngܩi cm thy s hi lm. Ai ny t hi, chng no s c mt cn nܧc lt nh vy na? ng lng thng xt, Cha trn an v bo m vi h "Ta s lp giao ܧc cng cc ngi v cc loi xc tht, chng bao gi li b nܧc lt hy dit v cng chng c nܧc lt Nj hy hoi t na" (Sng th k 9: 11). chng minh giao ܧc ca Cha l chc chn, khng bao gi thay ǰi, Ngi cho mt du hiu l chic mng (cu vng) ǥt trn cc tng my, ni ln rng Ngi s gi li cam kt vi h. T ljn nay, khng cn cn nܧc lt no nh trong ǩi N-, mc du nhn loi trong ǩi ny khng tt hn nhn loi trong ǩi N-. Vy khi my ljn ging ba khp ni, bu tri ti mt, ma tun xi x, chng ta cng khng cn s hi, v chic mng cn , Cha s chng bao gi hy dit ton th loi ngܩi bng nܧc lt na. V phng din thuc linh, thp t gi l du hiu ca giao ܧc mi ca Cha vi Hi thnh, nn i khi du c ging t ph phng, ba o ni dy, chng ta ch cn nhn xem thp t gi, v n bo m cho chng ta li ha ca Cha (R-ma 8: 1; 31-39).

 

Bi hc cho chng ta l:

 

1. N- lm y nh li Cha phn dn (Sng th k 6: 22; 7: 5).

2. N- va ng tu va ging o, l li ging hng hn nh sm st.

3. c Cha Tri bo N- "Ngi v c nh ngi hy vo tu" (Sng th k 7: 1). Cc bn c em c nh mnh vo tu cu ri ca Cha Gi-xu cha? Hy lm ngay by gi i!

4. c Cha Tri ng pha sau ci thin nhin, bn tay Ngi iu khin mi s. Nu Cha chng cho php th chng c g xy ra. Du khi Cha cho nܧc lt xy ra th ng thi Ngi cng d b chic tu cho nhng k thuc v Ngi. "Bi c y phm ngܩi nhn c NJu cu nguyn cng Cha trong khi c th gp Ngi, qu tht trong lc c nܧc lt lan ra, th s chng lan ljn ngܩi" (Thi thin 32: 6).

5. Th gian ǩi xa Nj dnh cho nܧc, th gian ǩi ny Nj dnh cho la (Ha-ba-cc 2: 13; II Phi-e-r 3: 10-12).

 

 

 

Cu hi

 

 

1. Hy k nhng pht trin ca ti li t A-am ljn N-.

2. c Cha Tri dng N- cnh co nܧc lt trong bao lu?

3. Sut thi gian , gia nh N- lm g?

4. Thi Ƕ ca ngܩi th gian i vi gia nh N- th no?

5. Nhn loi lc by gi c th thot khi cn on pht bng cch no?

6. C hi cui cng cho nhn loi l bao lu?

7. Ai b nܧc lt cun i, v ai ܮc cu?

8. Ti sao c Cha Tri lp giao ܧc vi loi ngܩi?

9. Th gian ngy nay Nj dnh cho g?

10. Bi hc hm nay dy chng ta phi lm g?

 

 

=================================

 


Bi s 11

 

Khi Con Ngܩi T Cai Qun

 

Kinh Thnh: Sng th k 11: 1-9

 

Cu gc: "Phm ai c lng kiu ngo ly lm gm ghic cho c Gi-h-va. Qu tht n s chng ܮc khi b pht" Chm ngn 16: 5

 

Mc ch: Cho chng ta thy rng khi con ngܩi t cai qun v ǥt c Cha Tri ra ngoi ǩi sng mnh th nhng hu qu no s xy ra.

 

 

 

Kinh Thnh džc hng ngy

 

Ch Nht:

Mt chnh quyn mi.

Sng th k 9: 1-6

Th Hai:

S tht bi ca loi ngܩi.

Sng th k 11: 1-9

Th Ba:

Lm ti mi cho ti li.

R-ma 6: 14-23

Th T:

Mt s ngܩi khng bit c Cha Tri.

R-ma 1: 18-23

Th Nm:

Cc nh cm quyn phi tn knh c Cha Tri.

-x-ra 7: 25-28

Th Su:

Cu nguyn cho cc nh cm quyn.

I Ti-m-th 2: 1-04

Th By:

Nh cm quyn gian c s b hnh pht.

Thi thin 2: 1-12

 

C ngܩi cho rng nhn loi s tin b mi ngy mt cch khng ngng cho ljn chng ln tn cc ngi sao. Ngܮc li, chng ta thy t khi sa ng, nhn loi ngy cng bi hoi mt cch ng s. Qu Sa-tan qu quyt "Ta s ln tri, ta s nhc ngai ta ln trn cc ngi sao ca c Cha Tri. Ta s ngi trn ni hi v phng bc, ta s ln trn cao nhng m my, ta s lm ra mnh bng ng rt cao". Nhng kt qu, n phi xung ni m ph, sa vo ni vc thm (-sai 14: 12-15). Du ngy nay, nhn loi, dng khoa hc a mt i ngܩi ln cung trng, ri cng t tr v v tr c ca mnh m thi. Hnh thc l nh vy, cn o c th ngy cng t hi hn. V vy, s phn ǩi ǩi ca nhn loi l s "B nm xung h la" (Khi huyn 20: 15) nu khng kp thi n nn.

 

Sau cn on pht bng nܧc lt, nhn loi vn mun t cai qun ch khng chu phc tng Cha. y hy xem kt qu.

 

 

I. Con ngܩi sanh ra nhiu th ting (Sng th k 11: 1-7)

 

Sch Sng th k chp v ngun gc ca v tr, ca s sng ca con ngܩi, ca ti li, ca cc th ting v ca cc chng tc. Nhiu th ting gy nhiu tr ngi cho s thng cng gia ngܩi vi ngܩi. cng l hu qu ca ti li.

 

T sau cn nܧc lt cho ljn chng 100 nm sau, gia nh ca N- thm ln khong 30 nghn ngܩi "C thin h NJu c mt ging ni v mt th ting". Nh vy, ai ny hip nht vi nhau thnh mt sc mnh ng k. iu ny cng rt tt v cng rt xu. Dng sc mnh Nj lm vic lnh l rt tt, song dng sc mnh Nj lm vic d th rt xu.

 

Nhn loi a nhau ljn mt ng bng rng ri ph nhiu ti x Si-n-a. H dng sc mnh, s khn ngoan v ti nguyn sn c m quyt nh xy mt thnh ph, dng mt ci thp gia thnh ph vi 3 mc ch:

 

1. Thp cao tn tri.

2. ܮc rng danh.

3. khi b tn lc khp ni.

 

Chng trnh ca nhn loi lun lun l ch k, kiu cng v phn lon. Song s c gng ti a ca h cng nh ca t ph h: mt chic o bng l v vi mt ci thp d dang, c hai ch l cng d trng xe ct!

 

H l nhng ngܩi mnh khe, can m, c nhiu tham vng, song ch l tham vng ch k, kiu cng gian c. H ni vi nhau "H, chng ta hy lm gch v hm trong la... No! Chng ta hy lo lm cho rng danh". H h ho, c v Nj thng nht ch, tp trung n lc vo mt cng tc m thi. H quyt nh khc phc mi kh khn vܮt qua mi tr lc cho ljn chng t ܮc mc ch. Khng c , ly gch th cho , khng c h, ly chai th cho h. Nu mc ch ca h l tn vinh Cha, phc v Ngi th phܧc bit bao! Song mc ch ca h l t tn vinh v chng li Ngi.

 

1. Thp cao tn tri: Khng th no xy mt ci thp cht cao tn tri, song lng kiu cng ca h tht ln tn tri, ljn ni c Cha Tri phi xung Nj xem xt cng vic ca h. Ngy nay, lng kiu cng ca nhn loi cng nh vy v cn hn na.

 

2. Lm cho rng danh: H khng h ngh ljn danh Cha, m ch ngh ljn danh mnh. H mun lu li cho mun ǩi v sau mt k nim v cng trnh v i ca h, t ra h l nhng anh hng, con chu ca anh hng Nim-rt (Sng th k 10: 8-9).

 

3. khi b tn lc khp ni: Cha bo h "Hy sanh sn thm nhiu, lm cho y dy trn mt t" (Sng th k 9: 1). Song hnh Ƕng ca h l chng li mng lnh ca Cha. T khi sa ng, con ngܩi thch chng i, nht l chng i c Cha Tri, thm ch khinh d Ngi Nj t ra ta y l mnh m. Song "c Cha Tri khng chu khinh d u, v ai gieo ging chi li gt ging y" (Ga-la-ti 6: 7).

 

c Cha Tri phi trc tip can thip Nj hy ph chng trnh v mc ch ca nhn loi, Ngi phn "By gi chng cn chi ngn chng n lm cc iu quyt nh ܮc. Thi! Chng ta hy xung, lm ln xn ting ni ca ngܩi ny vi ngܩi kia".

 

Khng ai bit r bi cch no v bao lu, hoc ngay lp tc hay l t t m nhn loi bt du ǰi ging ni v th ting, mt thnh nhiu, lm cho h khng cn hiu nhau ܮc na. Cha dng nn con ngܩi, Ngi ch cn sa li mt cht thi l c s thay ǰi lin, ri Cha khin cho con la ca Ba-la-am ni ting ngܩi, lm cho N-bu-ct-nt-sa mt tr, tܪng mnh l mt con b, cng d dng nh vy.

 

Nhn loi quyt nh, nn c Cha Tri khng c phng php no tt hn l phi lm ln xn ting ni ca h, Nj ai ny khng hiu nhau, khng th ng cng cng tc v h nn lng m b vic. Mt s ngܩi, mt ging ni v mt th ting, mt ch, mt quyt tm, mt mc ch, tt c thnh mt lc lܮng v ch nh khng ai ph hy ni, khng ai ngn chn ܮc. Song i vi c Cha Tri th d qu. Ngy nay c khc hn ngy xa, nhn s ng c, nguyn liu di do, khoa hc k thut cao, th c Cha Tri vn phn "Ka, cc dn tc khc no mt git nܧc nh trong thng, v k nh mt my bi ri trn cn; Ny Ngi d cc c lao ln nh vt nh... Mi dn tc trܧc mt c Gi-h-va NJu nh khng, Ngi xem nh trng khng v h-v vy" (-sai 40: 15-17).

 

 

II. Con ngܩi tn lc khp ni (Sng th k 11: 8-9)

 

Du rt bc tc, v khng th tip tc cng tc, nhn loi phi tan ra khp trn mt t, ng nh chng trnh ca Cha nh cho h. Cha hnh Ƕng nh vy l v thng yu nhn loi, mun cu h khi ph th gi, sc kho Nj lm mt vic v ch, ch v kiu cng khoe khoang.

 

Du vy, tinh thn ch k, kiu cng, phn lon ca nhn loi vn cn cho ljn ngy nay, nn ai ny ang lo xy thp Ba-bn cho mnh. Kinh thnh chp g v cng trnh ca nhn loi ngy nay? "Khn thay cho k ly huyt dng p, v ly s gian c xy thnh! Phi, y h chng phi bi c Gi-h-va vn qun m cc dn lm vic cho la, v cc nܧc nhc nhn cho s h khng hay sao?" (Ha-ba-cc 2: 12-13) "By gi cc tng tri s c ting vang rm m qua i, cc th cht b t m tiu tan, t v mi cng trnh trn t NJu s b t chy c" (II Phi-e-r 3: 10).

 

Ngy nay ngܩi ta cn tm thy di tch ca thp Ba-bn ti Ba-by-n, trn b sng -ph-rt. N ni ln cho ai ny bit l cng trnh v i ca ngܩi xa, l ngun gc sinh ra nhiu th ting, ni chung l hu qu ca ti li.

 

 

Bi hc cho chng ta:

 

ng tm hip lc, thng nht ch, san bng tr ngi Nj phc v Cha l phܧc, Nj chng li Ngi l nguy.

 

A-am khng vng li Cha, lm cho dng di ng b h mt, Gi-xu vng li Cha lm cho dng di Ngi ܮc cu ri. V vy, Gi-xu l cu Cha ca nhng k vng li Ngi (H-b-r 5: 9).

 

K gian c t tn vinh, ngܩi cng bnh tn vinh Cha (Khi huyn 7: 9-10).

 

K gian c kiu cng, ngܩi cng bnh khim nhܩng "c Gi-h-va bit ܩng ngܩi cng bnh, song ܩng k c ri b dit vong" (Thi thin 1: 6).

 

Du con ngܩi gian c, Cha vn thng yu, "Ngi khin mt tri mc ln soi k d cng k lnh, lm ma cho k cng bnh cng k Ƕc c" (Ma-thi- 5: 45).

 

 

 

 

Cu hi

 

 

1. Khi con ngܩi i hi cho ܮc quyn t cai qun, th h lm iu tt hay xu?

2. Ban u con ngܩi c my th ting v my ging ni?

3. Chng trnh v mc ch lc by gi ca con ngܩi l g?

4. H dng vt liu g Nj xy thnh v thp?

5. H khng xy thp cao tn tri, nhng ci g ln ljn tn tri?

6. H lm vy Nj chng li mng lnh no ca Cha?

7. Cha lm g Nj ph hy chng trnh ca con ngܩi?

8. Cng trnh ca con ngܩi ngy nay Nj dnh cho?

9. Bi hc cho chng ta l g?

 

 

====================================

 


Bi s 12

 

c Cha Tri La Chn Mt Dn Tc

 

Kinh thnh: Sng th k 12: 1-9.

 

Cu gc: "Ta s lm cho ngi nn mt dn ln; ta s ban phܧc cho ngi, cng lm ni danh ngi v ngi s thnh mt ngun phܧc" Sng th k 12: 2.

 

Mc ch: Cho chng ta thy vic c Cha Tri la chn mt dn tc lm ngun phܧc cho c th gian. c Cha Tri c th dng chng ta hm nay Nj thi hnh ch ca Ngi.

 

 

Kinh Thnh džc hng ngy

 

Ch Nht:

c Cha Tri la chn mt ngܩi.

Sng th k 12: 1-9

Th Hai:

Giao ܧc ca c Cha Tri vi p ra ham.

Sng 15: 18; Sng 17:1-8

Th Ba:

Ni c Cha Tri ban phܧc.

Sng 13:14-18;

Sng 26: 1-3

Th T:

. C. T. ban thܪng cho c tin ca p-ra-ham.

Sng. 4: 1-8; 13-22

Th Nm:

c Cha Tri giao trch nhim.

H-b-r 11: 23-29

Th Su:

n phܧc ca . C. T. ty thuc s vng li.

L-vi-k 26: 1-13

Th By:

n phuc Cha ban trong cn nguy khn.

Sng th k 39: 1-23

 

Sau cn nܧc lt ǩi N-, c Cha Tri quyt nh khng hy dit nhn loi na, mc du h vn tip tc sng cuc ǩi gian c. Nhng Ngi chia ra k gian c vi ngܩi cng bnh, bit ring ngܩi cng bnh khi k gian c, Nj t Ngi s c mt dn v qua dn , ng cu th ging trn. Hi thnh cng l mt dn m c Cha Tri la chn t gia th gian, Nj ring ra lm mt dn thuc v Ngi (I Phi-e-r 2: 9-10).

 

I. c Cha Tri la chn mt ngܩi:

 

Ngܩi c Cha Tri la chn l p-ram, v sau ǰi tn l p-ra-ham (Sng th k 17: 5). ng vn sinh trܪng ti thnh U-r, x Canh-, l mt trung tm vn ha v tn gio ca th gii thi by gi. Song tn gio ch th phܮng cc thn tܮng ch khng th c Cha Tri hng sng v chn tht. Cha bit lng ca p-ram v Sa-rai, v sau ǰi tn l Sa-ra (Sng th k 17: 15).

 

c Cha Tri ku gi p-ram khi ng cn ti qu hng, vng b con v nh cha ng m bo rng "Ngi hy ra khi... m i ljn x ta s ch cho" (Sng th k 12: 1; Cng v cc s 7: 2-3).Chng ta khng bit cch no Cha ku gi ng, song ting gi ca Ngi rt r rng i vi ng. ng phi chp nhn mt iu kin c ba bܧc nh sau:

 

1. Ra khi qu hng:

Con ngܩi ai cng yu mn qu hng ca mnh. V li, qu hng ca p-ram va giu c, va vn minh, nn ra khi qu hng l mt hy sinh khng nh ca ng.

 

2. Ra khi vng b con:

Du p-ram ch c 2 em trai, song nu k b con ni ngoi th rt ng, v by gi ngܩi ta sng rt lu sinh nhiu con trai, con gi. Ra khi vng b con m i ljn mt ni xa l l iu khng phi d

 

3. Ra khi nh cha:

Nh cha l t m ti trn gian, khng c ni no ܮc an i bng ti nh cha mnh. Ra khi nh cha cng nh ra khi qu hng v vng b con, p-ram mt rt nhiu ti sn v quyn li.

 

4. "i ljn x m ta s ch cho":

X l Ca-na-an (Sng th k 11: 31), song ng khng bit x u v ra sao (H-b-r 11: 8). i sng theo Cha l ǩi sng c tin, ǩi sng theo Cha l ǩi sng hy sinh. Song tin theo c Cha Tri s khng bao gi tht vng, hy sinh theo Cha s khng bao gi hi tic. Phn thܪng ca c tin l s thy vic mnh tin. Hy sinh v Cha rt t, nhn lnh ni Cha rt nhiu.

 

C c tin ln, p-ram mi dm vng li Cha ra i. Ngܩi nh th Cha mi la chn lm t ph ca mt dn tc, gi l dn tc c c tin. Nu mun ܮc Cha la chn v trng dng, chng ta phi hc i c tin ca p-ram.

 

 

II. c Cha Tri ha ban phܧc cho mt ngܩi (Sng th k 12: 1-3).

 

Ai dm tin cy Cha v vng li Ngi th s nhn ܮc li ha ca Ngi. Li ha ca Ngi l qu bo, ln lao v lu di. C 7 iu m Cha ha vi p-ram so vi 1 iu m Cha i hi ng:

 

1. "Ta s lm cho ngi nn mt dn ln":

Ch "ln" y c hai ngha:

 

a. L ngy cng ln, khi li ny phn ra th p-ram cha c con, song k t , s dn Y-s-ra-n mi ngy mt nhiu.

 

b. L cao thܮng, v i, lch s chng minh dn Y-s-ra-n rt khn ngoan, mnh m, xng ng vi danh "mt dn ln".

 

2. "Ta s ban phܧc cho ngi":

 

Li ha ny ܮc thc hin ngay trong ǩi p-ram. -li--xe lm chng "c Gi-h-va ban phܧc cho ch ti bi phn, tr nn thnh vܮng, Ngi ban cho ch ti chin, b, bc vng, ti trai, t gi, lc v la" (Sng th k 24: 35). Du p-ram c nhiu li lm, song Cha thnh tn v nhn t vn ban phܧc cho ng c thuc th ln thuc linh.

 

3. "Ta s... lm ni danh ngi":

Cha tng c ai ni danh nh p-ra-ham, v cng cha c ai ܮc trng vng bng ng. Nhng tn Hi gio, Do thi gio v C c gio NJu coi ng l t ph c tin ca h. Ngay trong thi ng, ngܩi ta tn ng l mt quan trܪng ca c Cha Tri (Sng th k 23: 6). Chnh c Cha Tri gi ng l mt tin tri, mt bn hu, mt ti t (Sng th k 20: 7; Gia-c 2: 23; Thi thin 105: 5-6). Ngi khng du dim iu chi vi ng (Sng th k 18: 17).

 

4. "Ngi s thnh mt ngun phܧc":

Cha lm cho ng nh li Ngi ha, song chnh ng c trch nhim trong np sng hng ngy ca mnh l phi sng th no m Nj k khc nh m ܮc phܧc, v h tin Cha nh ng (Ga-la-ti 3: 8-9).

 

5. "Ta s ban phܧc cho ngܩi no chc phܧc ngi":

Cha xem p-ra-ham l mt nhn vt rt quan trng, khng nhng ܮc Ngi ban phܧc m bt c k no chc phܧc ng cng ܮc Ngi ban phܧc. Lm lnh cho tin tri, cho bn hu, cho y t ca Cha ܮc k nh lm lnh cho chnh mnh Ngi (Ma-thi- 25: 40).

 

6. "Ta s... ra s k no ra s ngi":

 

Ngܮc li, ai ra s p-ra-ham th Cha cm bng ra s Ngi, v ngܩi chc chn b ra s. Y-sc lp li li khi chc phܧc cho Gia-cp (Sng th k 27: 29). Khng nhng i vi p-ram v dng di ca ng m i vi con ci Cha tri qua cc ǩi cng vy, ai ra s h s b Cha ra s.

 

7. "Cc chi tc trn th gian s nh ngi m ܮc phܧc":

 

Li ha ny ܮc thc hin qua ng cu th Gi-xu ra t dng di p-ram. Li ha ny rt quan trng, nn ܮc nhc li nhiu ln (Sng th k 18: 18; 22: 18; 26: 4; 28: 14). Tn ܧc cng xc nhn ng cu th l dng di p-ram (Ma-thi- 1: 2).

 

Nhng li m Cha ha vi p-ram tht ln lao, ljn ni phi mt hn 2.000 nm Ngi mi thc hin ht. Nhng phܧc m Cha ban cho p-ram tht rt nhiu, ljn ni qua ng v dng di ng, c nhn loi cng ܮc phܧc. p-ram tin cy v vng li Cha, nn Ngi dng ng Nj thc hin chng trnh v i ca Ngi. Cha cn c nhng chng trnh khc, nn Ngi cng mun dng chng ta Nj thc hin, min l chng ta cng tin cy v vng li Ngi. Chng ta khng khao kht mt ǩi sng phܧc hnh nh p-ram sao?

 

 

III. c Cha Tri dn dt mt ngܩi (Sng th k 12: 4-9).

 

"Ri p-ram i, theo nh li c Gi-h-va phn dy". Cha ku gi, Cha ha cho, Cha dn dt, cn ng phi tin cy v vng li. Trn y l mt cu ngn ngi song y , m t ǩi sng c tin ca p-ram. ng mnh dn ln ܩng, cng khai chng t mnh ht lng theo Cha. Tin cy v vng li Cha l to mt c hi thun tin Nj Ngi thc hin li ha ca Ngi. Chng ta hy bܧc theo s dn dt ca Cha.

 

Mc tiu cuc hnh trnh ca p-ram l x Ca-na-an. V vy, ng thu thp ti sn t ngܩi ch vt, c v l Sa-rai v chu l Lt cng i. H ljn Ca-na-an. ng i chng ܩng th nht t U-r ljn Cha-ran l 430 dm, by gi ng i on ܩng th hai l t Cha-ran ljn Si-chem, thuc x Ca-na-an l 300 dm. Chc p-ram v gia nh mt nhc nhiu, song chc chn cng vui tho lm trn ܩng theo Cha.

 

"c Gi-h-va hin ra cng p-ram" l phn thܪng rt ln cho p-ram, v t ra Cha p lng v hoan nghinh ng tin cy v vng li Ngi. ܮc Cha hin ra tr chuyn vi mnh l mt ǥc n v gi. Nhng ni gian lao ca p-ram ܮc Cha b ǡp mt cch xng ng qu mc. Phܧc cho ai ܮc Cha thm ving nh vy.

Cha phn "Ta s ban cho dng di ngi x ny". Trܧc kia, Cha bo ng ljn x Ca-na-an, by gi ljn, Cha ha ban x cho dng di ng. S ban cho ca Cha di do qu, tnh thng ca Ngi bao la l dܩng no!

 

by t lng bit n xu xa, p-ram lp mt bn th v dng ca l thiu ln Ngi. ri tip tc con ܩng ljn B-tn. Ti , ng lp mt bn th na v cu khn Danh Ngi. Cu khn Danh Cha c ngha l ng cng khai lm chng v Cha cho mi ngܩi chung quanh. Cuc ǩi ca p-ram tht l p, nn khng l g khi thy Cha thc hin trn vn mi li ha ca Ngi dnh cho ng. Du i khi p-ram vn b cm d m phm ti, th sau , ng n nn tip tc tin cy v vng li Cha, nn Ngi vn tip tc ban phܧc cho ng.

 

 

 

 

Cu hi

 

 

1. Sau cn nܧc lt, Cha khng cn hy dit loi ngܩi gian c m Ngi lm g?

2. Trܧc khi chn mt dn tc l Y-s-ra-n th Cha chn ai?

3. theo Cha, p-ram phi chp nhn iu kin g?

4. c Cha Tri ha ban cho p-ram 7 phܧc no?

5. Trong cc phܧc y, phܧc no quan trng hn c v c tng quan ljn c nhn loi?

6. ljn ch Cha ch cho, p-ram phi i con ܩng bao xa?

7. Khi ljn ni, Cha ban cho p-ram mt phn thܪng g?

8. t lng bit n Cha, p-ram lm chi?

9. p-ram cu khn danh Cha c ngha g?

10. Mun ܮc phܧc nh p-ram, chng ta phi sng nh th no?

 

 

==================================

 


Bi s 13

 

c Cha Tri Ban Lut Php

 

Kinh Thnh: Xut -dp-t k 20: 1-17.

 

Cu gc: "V chng c mt ngܩi no bi vic lm theo lut php m s ܮc xng cng bnh trܧc mt Ngi, v lut php cho ngܩi ta bit ti li" R-ma 3: 20.

 

Mc ch: Cho chng ta thy rng lut php ca c Cha Tri l cn bn o c. Ti nhn phi nh Cha Gi-xu mi lm vui lng c Cha Tri.

 

 

Kinh Thnh džc hng ngy

 

Ch Nht:

i sng ti mi.

Xut -dp-t k 1: 5-14

Th Hai:

Cuc ǩi ti mi ܮc gi phng.

Xut -dp-t k 14: 13-28

Th Ba:

Dn s la chn lut php.

Xut -dp-t k 19: 3-8

Th T:

Lut php.

Xut -dp-t k 20: 1-26

Th Nm:

Mc ch ca lut php.

Ga-la-ti 3: 19-24

Th Su:

ng Christ gi lut php.

R-ma 10: 4-10

Th By:

Bnh an vi c Cha Tri.

R-ma 5: 1-11

 

c Cha Tri ban cho p-ra-ham v Sa-ra mt con trai l Y-sc trong lc gi nua. Y-sc cܧi R-b-ca, sanh -sau v Gia-cp. Gia-cp c 12 con trai v khi x Ca-na-an c i km, ng em c gia nh 70 ngܩi xung -dp-t. Sau 400 nm ti -dp-t, dn Y-s-ra-n l dng di ca Gia-cp sanh sn thm nhiu, k c nam ph lo u vo khong hn mt triu ngܩi. By gi, Pha-ra-n l hong lj -dp-t khng cn t t vi dng di Gia-cp nh lc mi xung , m ngܮc i, hnh h nh nhng tn n l vi tiu dit h.

 

c Cha Tri can thip, buc Pha-ra-n phi phng thch Dn Y-s-ra-n. ܮc phng thch, dn Y-s-ra-n qua Bin , vo ng vng ljn ni Si-nai. Ti y, c Cha Tri ban lut php cho h.

 

I. Mc ch c Cha Tri ban lut php.

 

Bt c mt dn tc no cng cn c lut php Nj bo v an ninh trt t, lm cn bn cho quyn li v np sng o c ca con ngܩi. V vy, c Cha Tri ku gi Mi-se ln ni Si-nai v Ngi ban lut php Nj ng truyn li dn Y-s-ra-n. Lut php ܮc chp trong Ng kinh ca Mi-se, nhng cng bao hm cc cc sch Thi thin v Tin tri (Ging 12: 34; I C-rinh-t 14: 21; Ging 10: 34; 15: 25; Lu-ca 24: 44). Lut php c hai phn: Lut o c v lut l nghi, cng gi l lut th phܮng. Lut o c nh 10 iu rn th khng thay ǰi m vn cn gi tr cho ljn ngy nay, cn lut l nghi nh NJn tm ti ng vng, NJn th ti Gi-ru-sa-lem, cc con sinh, thy t l ch c ngha tܮng trng nn NJu b thay ǰi.

 

Lut php ca Cha l trn vn (Thi thin 19: 7), song con ngܩi bt ton nn khng ai gi trn, mc du l khi mi nhn lut php, dn Y-s-ra-n rt h hi, phn khi (Xut -dp-t k 19: 7-8). V vy, lut php ban ra khng phi Nj cu ngܩi, song Nj cho ngܩi bit mnh c ti. Lut php nh chic gng soi Nj ai ny bit mt mnh bn, song n khng th lm cho mt mnh sch ܮc! Mun sch, chng ta phi nh nܧc. n in nh nܧc, v vy, sau phn lut o c, c phn lut l nghi, lut ch cho con ngܩi cch no Nj ܮc tha th ti li, hu c t cch m ljn gn c Cha Tri. Tt c lut l nghi ܮc ng nghim trn vn trong Cha Gi-xu: Ngi l NJn th, l con sinh, l thy t l, l mi s (C-l-se 2: 16, 17; H-b-r 8: 5). S cht v s sng li ca Ngi Nj NJn ti chng ta l n in ca c Cha Tri, nh chng ta ܮc tha th (Ging 1: 17).

 

 

II. Hai phn quan trng ca lut o c (Xut 20: 1-17).

 

Cha Gi xu tm tt hai phn ny l: Yu Cha v yu ngܩi (Ma-thi- 22: 37-40), i vi Cha v i vi ngܩi.

 

1. i vi Cha (Xut -dp-t k 20: 1-11).

 

a. Trܧc mt ta ngi ch c cc thn khc (cu 1-3)

 

Cha nhc cho h nh rng Ngi l ng gii phng h khi cnh n l ti -dp-t bng 10 tai v ging ln Pha-ra-n. Ngi r Bin cho h i qua, dn dt h bng tr my v tr la, nui h bng ma-na v nܧc trong hn . V vy, h khng c php th bt c thn no khc ngoi Ngi. V sau mi ln sa ng, dn Y-s-ra-n th cc thn khc th b Cha sa tr bng nhiu tai v nh i km, dch l, gm ao. Ln nng hn ht l Ngi lu y h 70 nm ti Ba-by-ln. Sau khi t Ba-by-ln tr v, h khng cn th thn no khc na.

 

Chng ta lm n l cho ma qu trong nܧc ti tm, m ܮc gii phng bng s cht NJn ti v s sng li ca Cha Gi-xu nn chng ta khng ܮc php th mt thn no khc ngoi Cha. Nhng chng ta thܩng b cm d m th thn Ma-mn / tin ti, vt cht (Ma-thi- 6: 24) v nhiu thn khc (C-l-se 3: 5; -ph-s 5: 5). Nu chng ta yu bt c mt ngܩi no, mt iu g hn Cha th nhng iu tr thnh nhng thn ca chng ta ri (Ma-thi- 10: 37) (I Ging 2: 15-17). Cha Gi-xu phn "Ngi phi th phܮng Cha l c Cha Tri ngi v ch hu vic mt mnh Ngi m thi" (Phc truyn lut l k 6: 13; Ma-thi- 4: 10).

 

b. Ngi ch lm tܮng chm cho mnh (cu 4-6):

 

iu rn th nht l th mt mnh c Cha Tri, iu rn th hai l cch th Ngi: ng v mt hnh no, ng c mt tܮng no gi l hnh tܮng c Cha Tri Nj th. Lm nh vy l khng tn vinh Ngi m s nhc Ngi v xem Ngi nh vt v tri, lm nh vy l khng yu Ngi, m l ght Ngi. Kt qu ca vic , Cha pht t t ph ljn con chu tri ba bn ǩi, song lm n ngn ǩi cho k yu Ngi v gi iu rn ca Ngi.

 

Kinh thnh chp "Vy th cc ngi c th v c Cha Tri vi ai, ly nh tܮng no m so snh vi Ngi ܮc? Vy, bi chng ta l dng di c Cha Tri th ch ng rng Cha ging nh vng bc hay l , bi cng ngh v ti xo ca ngܩi ta chm tr nn" (-sai 40: 18; Cng v cc s 17: 29). Kinh thnh lp li nhiu ln, nhiu cch c Cha Tri nghim cm v ln n s th hnh tܮng (Xut -dp-t k 23: 24; -sai 44: 12-20; Thi thin 115: 4-8; -sai 2: 20; Khi huyn 21: 8; 22: 15). Li khuyn tha thit ca Ging l " Hi cc con ci b mn, hy gi mnh v hnh tܮng" (I Ging 5: 21). Phao-l khuyn (I C-rinh-t 10: 14).

 

c. Ngi ch ly danh Cha lm chi (cu 7) :

 

Thi Cu Чc, dn Y-s-ra-n ch ܮc php nhn Danh Cha m th (Phc truyn lut l k 6: 13b) trong mt vic quan trng, khng ai ܮc th di. Trong Tn-ܧc, Cha Gi-xu khuyn ng th chi c, phi th ni phi, khng th ni khng (Ma-thi- 5: 33-37). Gia-c cng lp li li y (Gia-c 5: 12).

 

d. Ngi hy nh ngy yn ngh ǥng lm nn ngy thnh (8-11):

 

Lm cho ngy tr nn ngy thnh l ngh tt c mi cng vic xc tht ti ng vng, ch ba, x nghip, cng s, m lm cng vic, thuc linh ti nh th. Hp li ca ht, cu nguyn nghe ging, ni chung l sinh hot thuc linh, Nj cho tm hn v th xc ܮc yn ngh, ܮc bi dܪng.

 

y khng c ngha l buc phi ngh ngy th by ca tun l, song c by ngy th ngh mt ngy. Mc s, truyn o khng ngh Cha nht, c th ngh ngy th by hoc th hai. Tn no, v cng tc khng ngh Cha nht ܮc, c th ngh ngy no khc thay vo. iu quan trng l ngh (Xut -dp-t k 23: 12). Cha bo dn Y-s-ra n khi vo x Ca-na-an th c 7 nm cho t ngh mt nm (Xut -dp-t k 23: 10, 11; L-vi k 25: 1-7; 20-22). Song h khng vng li, nn sau 490 nm, c Cha Tri cho dn y b lu y 70 nm, hu cho t ܮc ngh nh li Cha phn (II S k 36: 20-21). Hi thnh u tin ngh ngy th nht trong tun l tc l Cha nht, v Cha Gi-xu sng li trong ngy y (Ma-thi- 28: 1; Ging 20: 19, 26). c Thnh Linh cng ging lm vo ngy th nht (Cng v cc s 2: 1-2). Du vy khng phi gi ngy ngh Nj ܮc cu u (Ga-la-ti 4: 10, 11; C-l-se 2: 16-17).

 

2. i vi ngܩi (Xut -dp-t k 20: 12-17).

 

a. Hy hiu knh cha m ngi (cu 12):

 

Phao l gi y l iu rn th nht ( -ph-s 6: 1-3), Cha Gi-xu qu trch ngܩi Pha-ri-si b iu rn ny m theo li truyn khu (Ma-thi- 15: 1-9; Mc 7: 8-13). Ngi cn nu gng hiu knh (Lu-ca 2: 51; Ging 19: 26-27). Khng ai sng p lng Cha nu khng hiu knh cha m. Ai yu mn Cha cng yu mn cha m.

 

b. Ngi ch git ngܩi (cu 13):

 

Cha Gi-xu k k gin hoc mng anh mnh cng ng ti nh k git ngܩi (I Ging 3: 15), khng ai ܮc t st nh Giu-a (Ma-thi- 27: 3-5).

 

c. Ngi ch phm ti t dm (cu 14):

 

Cha Gi-xu k k ng n b Ƕng tnh tham mun, th trong lng phm ti t dm (Ma-thi- 5: 27-28), Phao-l ln n t dm l mt ti rt nng, v quan h ljn thn th l NJn th ca Cha (I C-rinh-t 6: 15-18).

 

d. Ngi ch trm cp (cu 15):

 

Chng nhng khng trm cp m cn chu kh Nj gip k thiu thn (-ph-s 4: 28).

 

e. Ngi ch lm chng di (cu 16):

 

Ma qu l cha ca s ni di (Ging 8: 44). Ai ni di l t nhn mnh l con ci ca ma qu v ng s phn vi n trong h la (Khi huyn 21: 8). Hy ni tht vi k ln cn (-ph-s 4: 25).

 

f- Ngi ch tham lam (cu 17):

 

Tham lam ca ci, tin bc, v ca ngܩi l ti nng nh th hnh tܮng. A-can tham ca ci (Gi-su 7: 10-26), Gh-ha-xi tham vng bc (II Cc vua 5: 19-27), a-vit tham v ngܩi (II Sa-mu-n 11: 2-5).

 

Giao ܧc c, lut php chp trn bng ; giao ܧc mi lut php chp trn bng tht, trong lng (Gi-r-mi 31: 31-33; -x-chi-n 36: 26, 27). Xin Thnh linh chp lut php Ngi trong chng ta Nj n tr thnh s sng, bn tnh ca chng ta, hu ai ny vng gi lm theo.

 

 

 

 

Cu hi

 

 

1. c Cha Tri ban lut php cho dn Y-s-ra-n ti u? Lc no? Qua ai?

2. Lut php c my phn? L nhng phn no?

3. c Cha Tri ban lut php vi mc ch g?

4. Ti sao chng ta cng nh dn Y-s-ra-n th mt mnh Cha m thi?

5. Ti sao chng ta khng nn th c Cha Tri bng hnh tܮng?

6. Gi ngy yn ngh Nj lm g?

7. Cha Gi-xu dy v lm gng th no v s hiu knh cha m?

8. Ti sao tn khng nn ni di?

9. Hy k ra hu qu ca s tham lam v vi ngܩi trong Kinh thnh ?

10. Nh u chng ta gi ܮc lut php ca Cha ?

 

 

==================================

 


Bi s 14

 

c Cha Tri i i Vi Tuyn Dn Ca Ngi

 

Kinh Thnh: Gi-su 3: 9-17.

 

Cu gc: "Vy nn, phi nhn bit rng Gi-h-va c Cha Tri ngi, tc c Cha Tri thnh tn, gi s giao ܧc v nhn t ljn ngn ǩi cho nhng ngܩi yu mn Ngi v vng gi cc iu rn Ngi" Phc truyn lut l k 7: 9.

 

Mc ch: Cho chng ta thy rng c Cha Tri thnh tn lun lun gi li ha ca Ngi.

 

 

Kinh Thnh džc hng ngy

 

Ch Nht:

Li tin tri trong kinh thnh.

II Phi-e-r 1: 15-21

Th Hai:

Nhng k nho bn li tin tri.

II Phi-e-r 3: 1-14

Th Ba:

c Cha Tri ha vi p-ra-ham.

Sng th k 12: 1-3; 13: 14-18; 15:1-21; 17: 4-8

Th T:

Dn Do thi khng vng li Cha.

L-vi k 26: 27-34; N-h-mi 9: 26-29; -x-chi-n 36: 19

Th Nm:

c Cha Tri lun lun thnh tn.

L-vi k 26: 40-46

Th Su:

Dn Y-s-ra n b bt lm phu t.

II Cc vua 17: 5; 21-23

Th By:

Dn Giu-a b bt lm phu t.

II Cc vua 24: 11-25: 10

c Cha Tri chn p-ra-ham v dng di ng l dn Y-s-ra-n Nj t ng Cu Th ra ǩi lm ngun phܧc cho nhn loi. Chng trnh ca Cha khng nhng cu dn Y-s-ra-n m cn cu c nhn loi, lch s dn Y-s-ra-n l lch s ng Cu Th theo phn xc. Mi vic Cha lm tri qua cc thi i NJu hܧng v thp-t-gi l ni con Ƕc sanh ca Ngi phi dng mnh lm ca l NJn ti cho chng ta (H-b-r 9: 26).

 

 

I. Dn Y-s-ra-n vo t ha.

 

c Cha Tri thnh tn r sng Gi-anh, a dn Y-s-ra-n vo tn Ca-na-an nh Ngi ha cng t ph h (Xut -dp-t k 3: 8, 17; 13: 5; Gi-su 24: 11). Gi-su phn chia s Ca-na-an cho 12 chi phi theo tn 12 con trai ca Gia-cp. Hai ln ng lp li cu ny "Trong cc li lnh m c Gi-h-va phn cho nh Y-s-ra-n chng c li no khng thnh, thy NJu ng nghim ht" (Gi-su 21: 45; 23: 14), Nj xc nhn s thnh tn ca Cha i vi h. Cu gc bi hc hm nay nhn mnh v s thnh tn . Kinh thnh m t s thnh tn ca Cha l ln lm (Ca thng 3: 23), ljn tn cc my (Thi thin 36: 5), tn ti ǩi ǩi (Thi thin 100: 5).

 

Khng nhng i vi dn Y-s-ra-n, song i vi chng ta, c Cha Tri cng thnh tn nh vy. Ngi tha th cho chng ta (I Ging 1: 9). Ngi khng th tht tn (II Ti-m-th 2: 13), mi li Ngi ha NJu chc chn (I C-rinh-t 1: 9; II C-rinh-t 1: 18; H-b-r 10: 23), nn chng ta c th an tm ph mnh cho Ngi (I Phi-e-r 4: 19).

 

 

II. Dn Y-s-ra-n phm ti.

 

Vo x Ca-na-an ܮm sa v mt, dn Y-s-ra-n khng gi ܮc lng knh mn Cha nh lc ban u. Sau khi Gi-su v nhng ngܩi ng thi vi ng qua ǩi, con chu h khng nhn bit Cha, lm c trܧc mt Ngi, th ly hnh tܮng (Cc quan xt 2: 10-13). c Cha Tri ni thnh n, ph h vo tay k th nghch ca h v h b khn kh lm. Mi khi h n nn, Cha dy ln mt quan xt gii phng h. Vic ny c lp li nhiu ln nh vy cho ljn ǩi Sa-mu-n.

 

Du dn Y-s-ra-n tri qua mt thi i ti tm, hn Ƕn m "ai ny lm theo mnh ly lm phi" (Cc quan xt 17: 6; 21: 25), th vn c ngܩi trung thnh vi Cha, nn ܮc Ngi trng dng, nam c m n cng c nh b -b-ra. Trong vng dn s cng khng thiu nhng ngܩi yu mn Ngi, nam c m n cng c nh Na--mi, An-ne. iu ging nh trong NJn th c Cha Tri, lc no n cng chy lun ch khng h tt (Xut -dp-t k 27: 20, 21; L-vi k 24: 1-4). Hi thnh ang trong thi k ti tm cui cng, thi k bi o. Mi chng ta l mt ngn n, cng nh Ging Bp-tt l mt cy uc ang chy (Ma-thi- 5: 14-16; Ging 5: 35). Gia dng di gian c, bi nghch ny, chng ta phi gi ly o s sng, chiu sng nh uc trong th gian (Phi-lp 2: 15).

 

 

III. Dn y-s-ra-n b lu i v tan lc.

 

n ǩi Sa-mu-n, dn Y-s-ra-n xin ng lp ln trn h mt vua nh cc dn tc chung quanh c. Li xin khng p lng Cha cht no, song h c xin cho k ܮc (I Sa-mu-n 8: 4-9). Cha vn l vua ca h. Trong Xut -dp-t k 19: 4-6, Cha dng ljn 8 ln ch "ta" hoc "ca ta" m ni vi dn Y-s-ra-n, t ra Ngi cu h, v h thuc v Ngi. Song ljn y, h t chi Ngi. Vua th nht ca h l Sau-l, k ljn a-vt v Sa-l-mn. Khi cn thanh nin v trung nin, Sa-l-mn rt tt, song khi tr v gi, Sa-l-mn rt xu, mc du ng rt giu v khn ngoan hn tt c mi ngܩi sau ng v trܧc ng. Sa-l-mn thng h, nܧc ng b chia ra lm 2: Nam v Bc. Min Nam c 2 chi phi l Giu-a v Bn-gia-min do R-b-am, con ca Sa-l-mn cai tr, ly Gi-ru-sa-lem lm kinh , tn nܧc l Giu-a. Min Bc c 10 chi phi do Gi-r-b-am l mt trong nhng by ti ca Sa-l-mn cai tr, ly Sa-ma-ri lm kinh , tn nܧc l Y-s-ra-n. Nܧc Y-s-ra-n rng t, ng dn hn nܧc Giu-a, song cc vua Giu-a yu mn Cha hn cc vua Y-s-ra-n (I Cc vua 12: 16-24).

 

1. Nܧc Y-s-ra-n min Bc b mt:

 

Dn Y-s-ra-n la b c Cha Tri l ng gii phng t ph h khi -dp-t m em qua Ca-na-an. H bt chܧc cc dn tc xung quanh m th cc thn bng th hnh tܮng gm gh (I Cc vua 16: 32; 18: 19; II Cc vua 13: 6). Mc du Cha dng nhiu tin tri nh -s, A-mt, -li, -li-s, vv... khng ngt khuyn ln, cnh co nhng h khng n nn. V vy, c Cha Tri ph h trong tay vua A-si-ri. Kinh Sa-ma-ri b h, dn Y-s-ra-n b git, k sng st b bt lm phu t. Ngܩi ta em cc dn khc ljn Sa-ma-ri th ch cho dn Y-s-ra-n. Vic ny xy ra nhm nm 722 trܧc Cha ging sinh (II Cc vua 17: 5-24). V sau dn Do thi khng tha nhn dn ti Sa-ma-ri l dn Do thi m c k h l dn Sa-ma-ri. n ǩi Cha Gi-xu dn Do thi khng chu giao thip vi dn Sa-ma-ri, k h nh l dn ngoi bang, mc du Sa-ma-ri nm trong a phn nܧc Do thi (Lu-ca 11: 15-18; Ging 4: 9)

 

"S cng bnh lm cho nܧc cao trng, song ti li l s h thn cho cc dn tc" (Chm ngn 14: 34). Kt qu ca ti li l h thn v cui cng l s cht, cn ܮc gii phng khi ti li th kt qu l s thnh khit v cui cng l s sng ǩi ǩi (R-ma 6: 21-22).

 

2. Nܧc Giu-a min Nam b mt:

 

Cc vua rt tt ca Giu-a l A-sa, Gi-sa-pht, -x-chi-a, Gi-si-a, cn cc vua rt xu l A-cha, Ma-na-se, C mt cn phc hng xy ra trong ǩi vua Gi-si-a, khi ng ny ra lnh hy dit tt c mi hnh tܮng v vt dng trong cuc th ly cc t thn. ng thi thy t l Hinh-kia tm ܮc quyn lut php trong NJn th c Cha Tri (II S k on 34, 35).

 

Nܧc Giu a b qun Ƕi Ba-by-ln nh ph nhiu ln. Ln th nht nhm nm 605 TC. N-bu-ct-nt-sa bt nhng thnh phn u t ca Giu-a em qua Ba-by-ln (II Cc vua 24: 1; a-ni-n 1: 1). n nm 586 TC, nܧc Giu-a b hy ph hon ton, ca ci b cܧp, ngܩi b git hoc b bt lu y Nj lm n l (II Cc vua 25: 1-20; II S k 36: 11-21).

 

Nܧc Giu-a mt v nhng l do sau y:

 

1. Sau khi nܧc Y-s-ra-n min Bc b thn tnh, nܧc Giu-a min Nam b c lp.

 

2. Thay v ht lng n nn nh cy Cha, h cu cu cc ln bang. Do c nhng mi lin h v x hi, chnh tr, ko theo mi lin h v tn ngܫng lm cho nܧc Giu-a b nh hܪng s th ly hnh tܮng.

 

3. Du ܮc cc tin tri nhiu ln, nhiu cch ku gi h cng chng vng li.

 

Sau 70 nm b lu y x ngܩi, dn Giu-a hon ton tuyt vng xem mnh nh trng xng kh, th c Cha Tri em h tr v t quc nh Ngi ha (II S k 36: 22-23; Gi-su 25: 9; 29: 10). X-r-ba-bn v N-h-mi hܧng dn h. Ngay t , h khng cn th ly t thn nh trܧc. Song cng ngay t khi b lu y, h mt quyn t ch lun lun dܧi s h ca Ba-by-ln, M- Ba-t, Hy-lp v La-m cho ljn ǩi Cha Gi-xu. Trong ǩi Cha Gi-xu, li mt ln na, dn Giu-a chi b Ngi, np Ngi Nj chu ng inh trn thp t gi, nn h b tan lc khp ni trn th gii t nm 70 cho ljn 1947 h mi ܮc Ƕc lp.

 

Qua cch i i ca c Cha Tri i vi tuyn dn ca Ngi chng ta thy Cha va thng xt, va cng bnh, nht l Ngi thnh tn mc du h tht tn. Lch s ca dn Do thi ܮc c Cha Tri iu khin Nj thc hin chng trnh cu ri nhn loi.

 

 

 

Cu hi

 

 

1. c Cha Tri la chn p-ra-ham v dng di ca ng vi mc ch g?

2. Ti sao Cha em dn Y-s-ra-n vo tn Ca-na-an?

3. Khi vo Ca-na-an th lng dn Y-s-ra-n th no?

4. Mi khi dn Y-s-ra-n n nn th Cha lm g cho h?

5. Ti sao chng ta bit Cha khng bao gi b hn dn Y-s-ra-n?

6. Sau khi Sa-l-mn qua ǩi th nܧc ng b chia ra hai phn no?

7. Ti sao nܧc Y-s-ra-n min Bc b mt lun cho ljn ngy nay?

8. Du dn Giu-a b lu y 70 nm th cn ܮc g?

9. K t khi b lu y , dn Giu-a mt g qu hn ht?

10. Kt qu ca s chi b Cha Gi-xu, dn Giu-a cn b hnh pht no na?

 

 

=================================

 


Bi s 15

 

Gic M Ca Vua N-Bu-Ct-Nt-Sa

 

Kinh Thnh: a-ni-n 2: 1-49.

 

Cu gc: "Nhng c mt c Cha Tri trn tri t ra nhng iu kn nhim; v cho vua N-bu-cc-nt-sa bit iu s ti trong nhng ngy sau rt" a-ni-n 2: 28.

 

Mc ch: Cho chng ta thy li tin tri by t chng trnh ca c Cha Tri ra nh th no, bi hc cng cho chng ta hiu chng trnh ca Cha qua li Ngi.

 

 

Kinh Thnh džc hng ngy

 

Ch Nht:

Gic m ca nh vua.

a-ni-n 2: 1-18

Th Hai:

S kn nhim ܮc t ra.

a-ni-n 2: 19-30

Th Ba:

Tng lai ܮc tin on.

a-ni-n 2: 31-45

Th T:

a-ni-n ܮc a ln a v cao trng.

a-ni-n 46-49

Th Nm:

Vng quc s xut hin trong tng lai.

a-ni-n 7: 9-14

Th Su:

V vua s ljn trong vinh hin.

Ma-thi- 24: 27-51; Khi huyn 19: 11-16

Th By:

Ngi vua ca a-vt.

II Sa-mu-n 7: 15, 16; Lu-ca 1: 31-33 Cng v 2: 29-32

 

Nm 605 TC, vua N-bu-ct-nt-sa em qun nh ph x Giu-a v bt thnh phn u t trong dn em qua Ba-by-ln. Gia dng nhng ngܩi b bt c a-ni-n v 3 bn ca ng NJu l nhng thanh nin. Nh dm tin cy c Cha Tri m khng chu u bi ca cng l mn n, thc ung ca N-bu-ct-sa-nt-sa, nn a-ni-n v 3 bn ca ng ܮc Cha ban cho s khn ngoan xut chng, mܩi ln gii hn cc nh thng thi ca Ba-by-ln.

 

Tuy nhin, trܧc cnh nܧc mt nh tan, tm thn lm n l x ngܩi, chc a-ni-n khng khi thc mc: Ti sao c Cha Tri cho php iu ny xy ra? Cha c chng trnh g cho cc dn, cc nܧc trong c Giu-a? V vy, Cha cho a-ni-n bit chng trnh ca Ngi qua gic m ca N-bu-ct-nt-sa.

 

 

I. a-ni-n nhc li gic m cho Vua N-bu-ct-nt-sa (a-ni-n 2: 1-35)

 

Vo nm 603 TC, trong mt m, N-bu-ct-nt-sa thy mt nim chim bao rt quan trng, song khi thc gic th ng qun ht. ng lin cho vi tt c cc nh thng thi trong nܧc bo h thut li nim chim bao ca ng v gii ngha n. Khng mt nh thng thi no lm tha mn vua ܮc, h theo l thܩng l thut chim bao cho h nghe, ri h s gii ngha. Vua tc gin, truyn lnh git tt c cc nh thng thi, cng tm a-ni-n v 3 bn ng Nj git na. a-ni-n tin rng ch mt mnh c Cha Tri bit chim bao v gii ngha ܮc m thi, nn ng bnh tnh xin N-bu-ct-nt-sa mt thi hn ngn, ng s thut chim bao cho vua v gii ngha n.

 

ܮc vua chp thun, chc a-ni-n v 3 bn ng king n, cu nguyn ht lng, ht sc, nn c Cha Tri by t s b mt cho a-ni-n bng mt chim bao. ng lin ca ngi c Cha Tri ǩi ǩi v s khn ngoan v quyn nng ca Ngi nh t tr mun vt, by t s b mt cho loi ngܩi. ng cng cm t Ngi nhm li khn nguyn ca ng m ban cho ng s khn ngoan Nj bit nhng b mt trong chng trnh ca Ngi.

 

a-ni-n xin vo chu N-bu-ct-nt-sa v thut cho vua v chim bao m vua thy: Vua thy mt pho tܮng rt ln, rc r l thܩng v d tn lm. Pho tܮng u bng vng rng, ngc v hai cnh tay bng bc, bng v v bng ng, hai ng chn bng st v hai bn chn mt phn bng st mt phn bng t st. Cui cng c mt hn ljn p vo hai bn chn bng st v t st ca pho tܮng, lm cho tt c st, t st, ng, bc v vng NJu thnh ra tro bi, nhng hn ha ra thnh mt hn ni ln y dy trn t.

 

Chim bao ca N-bu-ct-nt-sa gn ging nh chim bao ca a-ni-n trong on 7. a-ni-n thy c 4 hܧng gi x xt trn bin, th t bin ln 4 con th khc nhau: Con th nht ging nh s t, con th hai ging gu, con th ba ging beo v con th t d tn, mnh m c rng ln bng st, cn nut, nghin nt, giy p mi vt nhng khng bit n tn g.

 

 

II. a-ni-n gii ngha gic m cho N-bu-ct-nt-sa (a-ni-n 2: 36-45)

 

Pho tܮng m N-bu-ct-nt-sa thy l do c Cha Tri by t, Ngi cho chng ta thy chng trnh ca Ngi i vi th gian qua 4 lj quc ܮc dy ln ri b lt ǰ t ǩi a-ni-n cho ljn cui cng:

 

1. u bng vng rng l lj quc Ba by ln ca N-bu-ct-nt-sa. Vua ny giu c, oai quyn, vnh vin bc nht nh vng rng. ng xy mt NJn th cho cc thn ca ng, vch th dt vng, v nhng loi qu lp lnh nh nh sng mt tri. Ba-by-ln lm b ch th gii thi by gi trong thi gian 87 nm (625- 538).

 

2. Ngc v hai cnh tay bng bc l lj quc M-i Ba-t. Ba-by-ln b nh bi v a-ri-t ln lm vua cai tr (a-ni-n 5: 31). Nh hai cnh tay, nܧc ny cng c hai phn M-i v Ba t. Du thua Ba-by-ln nh bc km hn vng, song M-i Ba-t chinh phc v cai tr cc nܧc mt cch oai quyn him c trong thi gian hn 200 nm (538-330).

 

3. Bng v v bng ng l lj quc Hy-lp. A-lch-sn i lj chin thng M-i Ba-t v lp nn lj quc Hy-lp, thng tr th gii by gi. Sau khi A-lch-sn i lj qua ǩi, 4 tܧng lnh ca ng chia cc nܧc thnh 4 phn Nj cai tr, quc Hy-lp duy tr quyn b ch trong thi gian 267 nm (330-63).

 

4. ng chn v bn chn bng st ln vi t st l lj quc La-m. La-m nh 2 ng chn bng st. St khng c gi tr bng vng, bc, ng, song rt cng, c sc mnh lm v nt mi vt. La-m chinh phc Hy-lp v cai tr th gii t nm 63 TC. ljn nm 395 SC. La-m b chia ra lm hai phn: ng La-m v Ty La-m. ng La-m b nh bi nm 476, cn Ty La-m cho ljn nm 1453 mi mt hn trong tay Th-nh-k.

 

Hai bn chn 10 ngn bng st Ƕn t st cng thuc v hai ng chn bng st, tc l 10 nܧc thuc v nh hܪng ca La-m. Mܩi nܧc theo chnh th va cng va gin nh t st ln st l chnh th qun ch v dn ch. Hin nay chng ta ang sng trong thi i 10 ngn chn ny. Mܩi nܧc ti u chu thuc lj quc La-m xa s ܮc thit lp thnh mt khi trܧc khi Cha Gi-xu ti lm.

 

Lch s th gii chng minh rng 4 lj quc va k trn tht lin tip nm quyn b ch th gii by gi ng nh th t m a-ni-n gii ngha v pho tܮng m Na-bu-ct-nt-sa thy. Ngay khi a-ni-n gii ngha pho tܮng, th Ba-t ch l mt tnh nh thuc quyn lj quc Ba-by-ln. Trong khi Hy-lp ch l nhng b lc hiu chin, khng c hy vng g tr thnh mt cܩng quc my trm nm sau. Cng vo thi , La-m ch l mt thnh ph nh mi xy dng trn b sng Tiber. Nh vy, sch tin tri l mt sch lch s ܮc vit trܧc khi cc bin c xy ra. Bit trܧc nh vy ch c c Cha Tri bit, v Ngi c cho vit thnh sch Nj bi t chng trnh ca Ngi i vi th gian.

 

5. Hn siu nhin: Hn siu nhin m N-bu-ct-nt-sa thy cng nh ng Thܮng c trong a-ni-n 7: 9-12. Hn ny khng bi tay ngܩi c ra, hn p vo pho tܮng lm cho pho tܮng v nt t u ch chn, ri hn thnh mt ni ln. a-ni-n gii thch rng c Cha Tri s dng nn mt nܧc khng bao gi b hy dit m nܧc ny s nh tan mi nܧc. C Kinh thnh NJu mܮn hn Nj ch v Cha Gi-xu (Thi thin 118: 22; -sai 28: 16; Ma-thi- 21: 42-44; Mc 12: 10; Lu-ca: 20: 17-18; Cng v cc s 4: 9-12). Vic ny s xy ra khi Cha Gi-xu ti lm, v Ngi l vua ca cc vua Cha ca cc Cha (Khi huyn 19: 11-16).

 

 

III. S cm xc ca N-bu-ct-nt-sa (a-ni-n 2: 46-49)

 

Nghe qua mi s, vua cm sc su sa, ljn ni sp mnh ly a-ni-n ri truyn dng l vt cho ng. Vua ct ting ca ngi c Cha Tri ca a-ni-n l ng t cc s b mt, ri a-ni-n v ba bn ng ܮc tn trng v thng thܪng.

 

Bi hc cho ǩi sng chng ta: c Cha Tri c mt chng trnh cho th gii m Ngi dng nn. c Cha Tri cng c mt chng trnh cho mi ǩi sng chng ta m Ngi cu chuc. Ngi ang thc hin cc chng trnh . Chng ta hy bung mnh vo tay Cha v xin Ngi thc hin chng trnh ca Ngi trong chng ta. "V c Gi-h-va bit ܩng ngܩi cng bnh, song ܩng k c ri b dit vong" (Thi thin 1: 6)

 

 

 

Cu hi

 

 

1. Trong khi a-ni-n v 3 bn ng lm phu t ti Ba-by-ln th c iu g xy ra cho N-bu-ct-nt-sa?

2. Ti sao cc nh thng thi ca Ba-by-ln khng lm tha mn ܮc yu cu ca vua?

3. a-ni-n v 3 bn ng lm g trong lc nguy nan ?

4. a-ni-n lm cho ng vua tho mn th no?

5. u bng vng ch v ai?

6. Ngc v cnh tay bng bc ch v ai?

7. Bng v v bng ng ch v ai?

8. Hai ng chn bng st ch v ai?

9. Mܩi ngn chn st v t st ln ch v ai?

10. Hn ch v ai?

11. Ti sao vua li sp mnh ly a-ni-n?

12. Bi hc cho chng ta l g?

 

 

=================================

 


Bi s 16

 

Bn Trm Nm Yn Lng

 

Kinh Thnh: -sai 44: 28-45: 4.

 

Cu gc: "Ny, tay c Gi-h-va chng tr nn ngn m khng cu ܮc; tai Ngi cng chng nng n m khng nghe ܮc u. Nhng y l s gian c cc ngi lm xa cch mnh vi c Cha Tri; v ti li cc ngi che khut mt Ngi khi cc ngi, ljn ni Ngi khng nghe cc ngi na". -sai 59: 1-2

 

Mc ch: Cho chng ta bit chng trnh ca c Cha Tri ܮc lm trn nh th no trong khong thi gian gia Cu Чc v Tn Чc, cng ni v cch c Cha Tri a dt chng ta trong nhng ngy kh khn.

 

 

Kinh Thnh džc hng ngy

 

Ch Nht:

By mi nm t y.

Gi-r-mi 25: 8-14, 32, 33

Th Hai:

Li tin on v s tan lc.

L-vi-k 26: 22-32; Phc truyn 28: 63-68

Th Ba:

Cc phu t Do Thi ܮc tr v.

-x-ra 1: 1-2: 1

Th T:

Cc phu t Do Thi ܮc tr v ln th hai.

-x-ra 7: 1-10, 27, 28

Th Nm:

Cc phu t Do Thi ܮc tr v ln th ba.

N-h-mi 2: 1-20

Th Su:

Li tin tri l lng v Si-ru.

-sai 44: 28-45: 4

Th By:

Hy vng ca dn Do Thi.

-sai 9: 1-7

 

Kinh thnh khng ܮc sp theo th t thi gian m ܮc sp theo loi. Cc sch lch s t Gi-su ljn -x-t, cc sch vn th t Gip ljn Nh-ca, cc sch tin tri t -sai ljn Ma-la-chi. Thi gian th khng theo th t. V d: c 3 sch lch s chp lc dn Y-s-ra-n ܮc tr v t quc l -x-t, -x-ra v N-h-mi. By gi c 3 tin tri ging dy h l A-gh, Xa-cha-ri v Ma-la-chi. Vy Ma-la-chi l tin tri cui cng ca Cu Чc, cn N-h-mi l nhn vt cui cng ca lch s Y-s-ra-n trong Cu c. T Ma-la-chi v N-h-mi ljn Cha Gi-Xu ging sinh l khong thi gian hn 400 nm v l thi gian yn lng.

 

 

I. Li tin tri v dn Y-s-ra-n b lu y.

 

Theo sch L-vi k 26: 22-32 v Phc-truyn lut-l k 28: 63-68 th trܧc khi vo Ca-na-an ܮm sa v mt, c Cha Tri cnh co dn Y-s-ra-n rng nu h khng nghe li Cha, khng cn thn lm theo iu rn v lut php ca Ngi, h s b ra s. Cc s ra s l bnh tt, chin tranh, hn hn, nht l b bt lm n l x ngܩi. Du c Cha Tri khng ngt sai cc tin tri ljn khuyn ln, thc tnh, song dn Y-s-ra-n c mit mi trong ti li ca h nn Ngi phi thi hnh mng lnh ca Ngi l lu y h 70 nm lm n l Ba-by-ln (Gi-r-mi 25: 8-11).. Cha dy N-bu-ct-nt-sa ln v ph dn Y-s-ra-n vo tay ca ng. ng chng qua l mt cng c nh cy roi trong tay ca Cha Nj Ngi sa pht dn s Ngi.

 

c Cha Tri l ng thng yu, cng bnh, thnh khit. Ngi ban phܧc cho dn Y-s-ra-n, song Ngi khng th tha s sa pht nu h phm ti m khng chu n nn. Ngi ban phܧc rt nhiu, v sa pht rt nng ng nh li Ngi phn. l bi hc m chng ta phi ghi nh lun.

 

 

II. Li tin tri v dn Y -s-ra-n ܮc tr v t quc.

 

Khi tin tri Gi-r-mi cng b bn n ca dn Y-s-ra-n th tin tri -sai cng cng b li ha ca Cha cho h. Li ha l Cha s dy Si-ru ln. ng s chinh phc Ba-by-ln lm vua nܧc M-i Ba-t v gii phng dn Y-s-ra-n ra khi cnh n l m tr v t quc (-sai 44: 28-45: 4). Khi -sai cng b li tin tri ny th Si-ru cha ra ǩi cho ljn khong 100 nm sau. V by gi dn Y-s-ra-n cha lm phu t, v sau 70 nm lm phu t, Si-ru mi vng lnh Cha m gii phng dn Y-s-ra-n.

 

Vo nm 538 T.C., tc l nm th nht triu vua nܧc M-i Ba-t, ng ra mt chiu ch phng thch dn Y-s-ra-n, tr li tt c kh dng trong NJn th c Cha Tri ti Gi-ru-sa-lem m N-bu-ct-nt-sa cܧp ot v em qua Ba-by-ln. ng thi ng cng khuyn khch cc dn tc thuc quyn lj quc ca ng nn biu tng vng, bc, ca ci, sc vt v cc th lc hin cho vic xy li NJn th ca c Cha Tri (-x-ra 1: 1-11). Nhng ngܩi hܧng dn dn Y-s-ra-n tr v t quc l -x-ra, N-h-mi v X-r-ba-bn. Du phi ng u vi nhiu kh khn, tr ngi do k th gy nn, song cui cng h thnh cng v c 1 l khnh thnh vui v (N-h-mi 12: 27-47).

 

Ch c mt mnh c Cha Tri bit trܧc mi s v lm ܮc mi s. Nhng thnh, suy, b, thi, vinh, h, tiu, trܪng ca cc nc trn th gii nm gn trong tay Cha v Ngi iu khin mi s hip li lm ng nghim li ha ca Ngi, hon tt chng trnh ca Ngi. Khi dn Y-s-ra-n tuyt vng trong cnh n l, t snh nh trng xng kh ch ch ngy mc nt m thi, th Cha lm cho h sng li thnh mt o qun rt ln, tr v t quc. Hy vng ni c Cha Tri s khng bao gi h thn, khng bao gi tht vng, v Ngi khng bao gi tht ha, khng bao gi thay ǰi (Thi thin 42 v 43).

 

 

III. Bn trm nm yn lng.

 

l khong thi gian t khi N-h-mi xy li xong xui NJn th ca c Cha Tri ti Gi-ru-sa-lem cho ljn khi Cha Gi-Xu ging sinh hay l t Ma-la-chi cho ljn Ma-thi-. Trong thi gian ny Kinh thnh khng ghi li chi c, song lch s th gii c ghi chp, trong c nhng vic tng quan vi dn Y-s-ra-n.

 

Vo nm 336 TC. A-lch-sn ܮc 20 tui, ni ngi cha l Phi-lp lm vua lm vua x Ma-x-oan. ng chinh phc lj quc M-i Ba-t v cc ln bang, nm quyn b ch th gii by gi. Song ng qua ǩi qu sm vo nm 323 TC, tui ܮc 33, A-lch-sn rt t t vi dn Do Thi, dnh cho h nhiu ǥc n.

 

Dܧi triu A-lch-sn, vn chng Hy-lp ܮc truyn b khp ni, ngn ng Hy-lp l ngn ng ph thng. Nh Kinh thnh Cu Чc t ting Hy-b-lai ܮc dch ra ting Hy-lp th c nhiu ngܩi hiu ܮc.

 

Sau khi A-lch-sn qua ǩi, lj quc Hy-lp b chia lm 4 phn do 4 tܧng lnh cai tr, Ptolme x -dp-t, Sleucus x Ba-by-ln, Cassandre x Ma-x-oan v Lysimaque x Thrace. By gi x Do-thi nm trong lnh th ca Ptolme v ܮc ng ny i i t t.

 

Nm 198 TC, vua ca Sy-ri l Antiochus ni ln chng li vi Ptoleme v chim x Do thi. Ngay sau , dn Do thi b bt b mt cch tn nhn, phi trn khi Gi-ru-sa-lem, nhiu ngܩi b git, n b, con tr b bn lm n l, Antiochus nh h cc thnh cܧp git mi kh dng trong NJn th, dng ln trong tܮng thn Jupiter, dng huyt v tht heo trn bn th Nj lm u v s nhc ngܩi Do thi hu tiu hy c tin ca h (a-ni-n 11:31). Ngoi ra ng cn cm lm l ct b, tch thu tt c Kinh thnh. Trong 3 nm lin, NJn th ti Gi-ru-sa-lem b b hoang. Tht l mt thi k hc m kinh hong.

 

By gi c mt gia nh Do-thi h Ma-ca-b l ng Mattathia v nm con trai ni ln chng li s bo tn ca Antiochus. H chin thng. Nm 165 TC, h ty u NJn th ti Gi-ru-sa lem, ti lp cuc th phܮng nh trܧc, em li an i, nim tin v hy vng cho dn tc Do thi. V sau, dn Do thi cn gi ngy y lm k nim (Ging 10: 22).

 

Nm 63 TC dn Do-thi b dܧi quyn h ca lj quc La-m sau khi lj quc ny ln hi cܧp quyn Hy-lp.

 

Nm 47 TC H-rt ܮc hong lj La-m c lm vua Do-thi. H-rt khng phi l ngܩi Do-thi chnh tng, nn ng theo Do-thi gio Nj ܮc p lng h. Ngoi ra ng cn xy mt NJn th rt p m Cha Gi-Xu ljn . V gian c nn lc no H-rt cng s hi, v tham quyn c v nn ng cng mun git Gi-xu l vua ca Do-thi (Ma-thi- 2: 13, 16). Bn nm sau Cha ging sinh, H-rt qua ǩi.

 

Du khi c Cha Tri lm thinh, Ngi vn c mt, du khi tܪng nh Ngi yn lng, Ngi vn hot Ƕng khng ngng. Trong bng m dy ǥc, Cha vn hin din, trong cnh vt ǰi sao di, Cha vn y nguyn. Bt lun lc no chng ta ku cu, Cha vn phn "C ta y!"(-sai 58: 9). Vy chng ta khng nn nn lng, tht vng, m lc no cng vng vng, tin cy v trn y hy vng.

 

 

 

 

CU HI

 

 

1- Ti sao dn Y-s-ra n b lu y 70 nm ti Ba-by-ln?

2- Vic thnh lnh xy ra hay c trong chng trnh ca Cha?

3- Khi Gi-r-mi cng b bn n th -sai lm g?

4- Li ha ny bao nhiu nm sau mi thc hin?

5- Ai cm vn mng ca cc nܧc trn th gii?

6- Cc sch trong Kinh thnh ܮc sp ǥt theo th t no?

7- Bn trm nm yn lng l t thi no ljn ǩi no?

8- Trong bn trm nm nm yn lng, c nhng vic g xy ra?

9- Lm sao chng ta bit c Cha Tri tht khng yn lng nh chng ta tܪng?

10- Chng ta phi c thi Ƕ no trong thi k ti tm hn ht?

 

 

========================================

 


Bi s 17

 

Gi-Xu Christ L Con c Cha Tri

 

Kinh Thnh: Ma-thi- 1: 18-25; Lu-ca 1: 26-23.

 

Cu gc: "Ny, mt gi ng trinh s chu thai v sanh mt con trai, ri ngܩi ta s ǥt tn con trai l Em-ma-nu-n; ngha l: c Cha Tri cng chng ta". Ma-thi- 1: 23.

 

Mc ch: Dy rng c Cha Tri dng mt gi ng trinh Nj sinh h Con Ngi v chng ta phi tin nhn Con y lm Cu Cha ca mnh.

 

 

Kinh Thnh džc hng ngy

 

Xin džc theo li i chiu: Li tin tri Nj thy r chng trnh ca c Cha Tri.

 

 

Cu Чc

Tn Чc

Cha Nht:

ܮc sinh bi mt n ng trinh

-sai 7:14;

Sng 3:15;

Ma-thi- 1:23;

Lu-ca 1:26-35

Th Hai:

L dng di ca Sem v p-ra-ham

Sng th k 9: 26-27; 12: 3

Lu-ca 3:36;

Ma-thi- 1: 1-2.

Th Ba:

L con chu Y-sc

Sng th k 18: 18; 17: 19

Lu-ca 3:34;

Ma-thi- 1: 1-2.

Th T:

L con chu Gia-cp

Sng th k 28: 14; 24: 15

Ma-thi- 1:1-2;

Lu-ca 3:34.

Th Nm:

Thuc chi phi Giu-a

Sng th k 49: 10

Ma-thi- 1: 2; 2: 6.

Th Su:

Thuc nh a-vt

-sai 9: 6-7;

Lu-ca 3:31.

Th By:

Sanh ti Bt-l-hem

Mi-ch 5:2;

Lu-ca 2:4-11;

Ma-thi- 2:16.

 

Gi-Xu Christ l Con c Cha Tri, l gio l c bn ca c tin Nj nh chng ta ܮc cu ri (Ging 20: 31).

 

Gi-xu Christ l Con c Cha Tri khng ging nh dn Y-s-ra-n l Con c Cha Tri (Xut -dp-t k 4: 22-23), cng khng ging nh chng ta l Con c Cha Tri (Ging 1: 12). Gi-xu Christ l Con Ƕc sanh ca c Cha Tri c ngha l Ngi bnh ǣng vi c Cha Tri v chnh Ngi l c Cha Tri (Ging 1: 1; 5: 18; 10: 33). V Gi-xu Christ l c Cha Tri nn gc tch Ngi t ǩi xa, t trܧc v cng (Mi-ch 5: 2). Khng phi Ngi mi c gn 2000 nm nay, m trܧc khi cha c p-ra-ham, Ngi vn hng hu (Ging 8: 58).

 

C nhiu bng c chng minh Gi-xu Christ l Con c Cha Tri nhng ch xin k ra y mt vi bng c:

 

 

I. Li tin tri v Gi-Xu Christ l con c Cha Tri.

 

1. Li tin tri v s ging sinh:

Sau khi A-am v -va phm ti, c Cha Tri lin ha mt Cu Cha s ra t dng di ngܩi n (Sng th k 3: 15). Hn mt ngn nm sau, li ha y ܮc r rng hn l ngܩi n thuc dng di p-ra-ham (Sng th k 12: 3), ca Y-sc (Sng th k 17: 19) ca Gia-cp (Sng th k 28: 14), ca chi phi Giu-a (Sng th k 49: 10), ca nh a-vt (-sai 9: 6-7). Cui cng l mt trinh n s th thai sinh ra Cu Cha theo phn xc ti Bt-l-hem, x Do-thi.

 

Tt c nhn loi du phng tri no, thuc thi i no, thnh phn no cng ܮc sinh ra cch ngu nhin. Song ch mt mnh Gi-xu Christ ܮc sinh ra ngoi cng l thin nhin l khng c Cha xc tht, vܮt hn mi ngܩi l theo chng trnh ca c Cha Tri hoch nh t bui sng th. Nu em cc li tin tri trn so vi s kin lch s ܮc ghi chp trong 4 sch Tin lnh v s ging sinh ca Ngi, chng ta s thy mi s kin NJu ng nghim trn vn. l bng c Gi-xu Christ l Con c Cha Tri.

 

2. Li tin tri v Ngi chu ngho nn v b chi b:

Tht l vic khng ng. Cu Cha ca nhn loi li ging sinh trong cnh ngho nn v b chi b. -sai 53: 1-3 ni trܧc vo khong hn 600 nm rng Ngi nh ci r ra t t kh, tng tri s bun bc, v au ǧn, mt ngܩi khng c hnh dung tt p, nn chng ai thm xem v chng ai a thch ܮc. Cu 4-7 ni thm rng Ngi mang s khn kh, gnh s bun bc, b vt, b thng. Ngi b p bc nh chin con b dt ljn hng lm tht, nh chin cm trܧc mt k ht lng. Ngi chng tng m ming. c lch s ca Ngi trong 4 sch Tin lnh chng ta thy nhng li tin tri trn y ܮc ng nghim trn vn.

 

Ngi ging sinh trong chung chin, nm ni mng c, ln ln trong gia nh th mc ngho nn ti Na-xa-rt. Khi bt u chc v Ngi mܮn thuyn Nj i, mܮn la Nj ci, mܮn bnh Nj ha ra, mܮn nh Nj d l. Du vy Ngi chng minh mt cch hng hn v y v Ngi l Con c Cha Tri qua s ging dy k diu v cng tc y quyn nng ca Ngi.

 

Cha bao gi c mt gio s ging dy nh Ngi, Ngi khng tt nghip mt trܩng no, khng c mt th vin, khng c mt quyn sch trong tay trong bt c trܩng hp no, trܧc mt s thnh gi thuc thnh phn no trong x hi loi ngܩi, Cha NJu c li l, t thch hip vi h. Khng c mt cu hi hc ba no m Ngi tr li khng ܮc, v trܧc khi ngܩi ta hi, Cha džc ܮc t tܪng trong lng h. Ngi khng bao gi ni c l hay c on m lc no cng ni: Qu tht, qu tht. Ngܩi thi by gi ni vi nhau v Ngi rng "Chng h c ngܩi no ni nh ngܩi ny". Cho ljn ngy nay, sut qua 20 th k, khng ai tm thy mt li lm no trong s ging dy ca Ngi. V s ging dy ca Ngi l s ging dy ca Con c Cha Tri.

 

Khng h c mt y s no cha bnh mt cch quyn nng nh Ngi. Du ngy nay y hc tin b, ngܩi ta cng cha bnh mt cch rt kh khn, phi mt nhiu th gi, tin bc, thuc men, song ch ǫ ܮc phn no, ch khng nh Cha Gi-xu. Ngi ch phn mt li k cm ni ܮc, k ic nghe ܮc, k m thy ܮc, k phung ܮc lnh, k qu i ܮc, k cht sng li. Khi bo t ni ln, sng dy ph thuyn, Ngi ch phn "Im i!" Mi s NJu im lng ngay nh t. Ngi dng 5 ci bnh mch nha v hai con c mn l phn n ca mt ngܩi m ha ra cho nm ngn ngܩi n no n, li cn tha na. Cng vic ca Ngi khng phi l cng vic ca ngܩi, nhng l cng vic ca Con c Cha Tri.

 

Song rt tic dn Do thi vn ngoan c, khng khng chi b Gi-xu Christ v np Ngi cho nh cm quyn La-m Nj ng inh Ngi trn thp t gi. H v tnh lm ng nghim li tin tri trong -sai 53 v Thi thin 22.

 

 

II. Nhng chng nhn ca Cha Gi-Xu Christ.

 

Hy hi nhng ngܩi ng thi vi Cha Gi-xu, h s ni cho chng ta bit Gi-xu l ai:

 

1. Xin hi ng Na-tha-na-n: ng ngh th no v Gi-Xu? Na-tha-na-n p: Ti gp Gi-xu v sau mt hi tr chuyn, ti tha "Ly thy, Thy l Con c Cha Tri, Thy l vua dn Y-s-ra-n" (Ging 1: 49).

 

2. Xin hi b Ma-th: B rt quen bit Gi-xu. Vy hy ni cho chng ti bit Gi-xu l ai? p: Khi anh ti l La-xa-r cht, Cha c ljn thm v ku anh ti sng li. Ngay trܧc , ti tha vi Cha rng "Ly Cha phi ti tin Cha l ng Christ, Con c Cha Tri, l ng phi ljn th gian" (Ging 11:27).

 

3. Xin hi cc mn : Cc ng theo Gi-xu trn mi no ܩng, cc ng hy cho chng ti bit Ngi l ai? p: Khi chng ti thy Cha i b trn mt bin vo lc na m, th chng ti sp mnh xung chn Ngi m tha rng "Thy tht l Con c Cha Tri" (Ma-thi- 14: 33). Ln khc, Cha hi chng ti "Cn cc ngi th xng ta l ai?" By gi chng ti NJu ng thinh p "Cha l ng Christ, Con c Cha Tri hng sng" (Ma-thi- 16: 16).

 

4. Xin hi ma qu: Anh m nh mt ngܩi Gi-ra-s, ri khi Gi-xu i ngang qua , anh lm g? p: Ti chy li, sp mnh xung trܧc mt Ngi v ku ln rng "Hi Cha Gi-xu, Con c Cha Tri rt cao... xin Ngi ng lm kh ti" (Mc 5: 6-7).

 

5. Xin hi ng Giu-a: Sau mt thi gian theo Gi-xu, ng ngh th no v Ngi m phn np Ngi Nj ܮc 30 ming bc? p: "Ti phm ti v np huyt v ti" (Ma-thi- 27:4).

 

6. Xin hi Ƕi trܪng La-m: ng ngh th no v Gi-xu? p: "Khi ti chng kin ci cht ca Ngi trn thp t gi v cc bin Ƕng xy ra th ti kinh tm tn Ǫm m la ln: "Tht ngܩi ny l Con c Cha Tri" (Ma-thi- 27: 54).

 

7. Xin hi Phao-l: ng ngh th no v Gi-xu m quyt nh tiu dit nhng k theo Ngi? p: "Ti lm nhng iu trong lc ngu mui cha tin... c Cha Gi-xu Christ ljn trong th gian Nj cu vt k c ti, y l li chc chn ng em lng tin trn vn m nhn ly, trong nhng k c ti , ti l u" (I Tim-m-th 1: 13-15).

 

Qu tht, Gi-xu Christ l Con c Cha Tri, nhng ng tin nh ma qu tin (Mc 5: 6-7; Gia-c 2: 19). Phi tin nh cc mn l qu xung th ly Ngi, tn hin ǩi mnh cho Ngi Nj Cha hon ton chim hu v s dng.

 

 

 

 

Cu hi

 

 

1. Ti sao s ging sinh ca Gi-xu Christ lm chng rng Ngi l Con c Cha Tri?

2. Ti sao s ngho nn v s b chi b ca Ngi lm chng rng Ngi l Con CT?

3. Trong 3 nm chc v, Cha Gi-Xu lm g Nj chng minh mnh l Con CT?

4. Ngܩi ng thi vi Ngi ni g vi Ngi khi nghe Cha ging? (Ging 7: 46)

5. Ngܩi ng thi ni g khi thy php l Cha lm? (Mc 2:12; Ging 9: 32)

6. C my ngܩi lm chng rng Gi-xu l Con c Cha Tri? Xin k mt ngܩi.

7. Ma qu c tin Gi-xu l Con CT khng? Nu c ti sao n khng ܮc cu?

8. Tin Gi-xu l Con c Cha Tri Nj ܮc cu th phi lm th no?

9. Anh ch em c tht tin Gi-xu Christ l Con c Cha Tri khng?

 

 

 

==================================

 


Bi s 18

 

Gi-Xu Christ L Con Ngܩi

 

Kinh Thnh: Ma-thi- 16: 13-18

 

Cu gc: "Chng c s cu ri trong ng no khc; v dܧi tri, chng c danh no khc ban cho loi ngܩi, Nj chng ta phi nh m ܮc cu." Cng v cc s 4:12.

 

Mc ch: Dy v s tuyt i ca Gi-xu Christ v chng ta phi quyt nh tin nhn Ngi lm Cu Cha ca mnh.

 

 

 

Kinh Thnh džc hng ngy

 

Ch Nht:

Thin s bo tin cho Ma-ri.

Lu-ca 1: 26-38

Th Hai:

N ng trinh sinh ra Gi-xu Christ.

Lu-ca 2: 1-20

Th Ba:

Ngi cng chu cm d nh chng ta.

Ma-thi- 4: 1-11;

H-b-r 2: 17-18; 4: 15

Th T:

S tr thnh nhc th.

Ging 1: 1-14; C-l-se 2: 9

Th Nm:

Con ngܩi.

Phi-lp 2: 5-11

Th Su:

Li chng ca c Cha Tri.

Mc 9: 1-10

Th By:

Li chng ca Phi-e-r.

Ma-thi- 16: 13-18

 

Gi-xu Christ l Con c Cha Tri, song Ngi tr thnh con ngܩi. Ngi l Ngi li tr nn xc tht, tc l Thܮng v hnh mc ly hnh ngܩi gia chng ta (Ging 1: 14). Tn Чc c 77 ln chp v Ngi l Con ngܩi, thuc v mun dn, mun nܧc. Ngi va l c Cha Tri m cng va l ngܩi, c hai bn tnh Ngi NJu ha hp trn vn. V vy, ch mt mnh Ngi l ng trung bo gia c Cha Tri v loi ngܩi Nj lm cho ai ny ho hp li vi c Cha Tri. Gi-xu Christ l mt nhp cu, mt gch ni gia tri v ngܩi. Nu khng nh Ngi th chng h c ai ljn ܮc vi c Cha Tri (Ging 14: 6).

 

 

I. Gi-Xu Christ c mt ǩi sng ton ho.

 

Ngi tr thnh mt hi nhi nm trong mng c, chung chin ln ln trong gia nh th mc ngho nn ti lng Na-xa-rt nh b, nhng Ngi c mt ǩi sng ton ho gia loi ngܩi bt ton (Lu-ca 2: 40-52). Ma qu dng cch Nj cm d Ngi, song Ngi chng h phm ti. Ngܩi ng thi c gng thi lng tm vt, vch l tm su nhng khng h thy mt li lm no trong li ni cng nh trong vic lm ca Ngi. Hn na Cha cn thch h rng "Trong cc ngi c ai xc minh ta c ti ?" Ht thy NJu cui u, ngm ming tng c Phi-lt phi 3 ln tuyn b rng "Ta khng thy ngܩi ny c ti g c" (Ging 18: 38; 19: 4-6). Kinh thnh m t "Ngi cha h phm ti, trong ming Ngi khng c cht chi di tr, Ngi b ra m chng ra li, chu nn m khng h ngm da, nhng c ph mnh cho ng x on cng bnh" (I Phi-e-r 2: 22-23). Thm ch Giu-a cng phi th nhn rng "Ti np huyt v ti" (Ma-thi- 27: 4), cn anh trm b ng inh bn cnh Ngi cng ni "Hnh ta chu xng vi vic ta lm, nhng ngܩi ny (Gi-xu) khng h lm mt iu g c" (Lu-ca 23: 41).

 

 

II. Gi-Xu Christ c s thng minh ton ho.

 

S thng minh ca Ngi bi t Ngi hon ton v ti nh A-am trܧc khi sa ng. Khi 12 tui, Ngi lm ri tr cc gio s Do Thi bng nhng li i p ca Ngi. Ngi cha tng tt nghip mt trܩng i hc no, khng c mt th vin, cng chng c mt quyn sch no trong tay, song khi Ngi ging dy, tt c ngܩi nghe Ngi phi ngc nhin, v Ngi ging cch c quyn, ch khng ging nh cc gio s Do thi (Ma-thi- 8: 29). Khng c mt cu hi hc ba no m Ngi khng tr li ܮc. Hn na, Ngi cn džc ܮc t tܪng trong lng ca mi ngܩi, nn khi h cha hi, Ngi tr li ܮc cho h (Mc 2: 8; Ging 2: 25; 6: 61, 64; 13: 11). S ging dy ca Ngi thch hip vi mi ngܩi thuc mi thnh phn, trong mi hon cnh khc nhau. Ni-c-em l mt gio s ni ting phi tha "Chng ti bit thy l gio s t c Cha Tri ljn" (Ging 3: 2). Nhng k tng ch trch Ngi trong li ni phi ci u ngm ming, hoc ni rng "Chng h c ngܩi no ni nh ngܩi ny" (Ging 8: 46).

 

Li ging dy ca Ngi ܮc chp thnh sch v ܮc dch ra hn 1500 th ting trong th gii, song sut gn 20 th k qua cha h c ai tm thy mt li lm no trong li ging dy ca Ngi. S thng minh cng nh ǩi sng ca Ngi l mt con ngܩi hon ton.

 

 

III. Gi-Xu Christ c nhng hnh Ƕng ton ho.

 

Cha Gi-xu c quyn nng v cng. Song Ngi khng thi hnh quyn nng Nj khoe khoang, Nj lm cho mnh ܮc ting tm lng ly, ܮc thin h hoan nghinh, Ngi cng khng thi hnh quyn nng Nj bo th k lm hi Ngi. Ngi ch dng li phn m cha lnh tt c bnh tt thm ch ku k cht sng li. Ngi ui qu khi k n m nh, ha bnh cho ton dn n no n m cn tha. Mi hnh Ƕng NJu pht xut t lng yu thng, nhn t ca Ngi (Ma-thi- 9: 36; 14: 14; 15: 32). Ngi vng phc c Cha Tri m lm mi vic, nn hai ln c Cha Tri long trng tuyn b rng "Ny l Con yu du ca Ta p lng ta mi ng" (Ma-thi- 3: 17; 17: 5). Khi dn chng thy Ngi lm nhiu php l, tin rng Ngi l mt tin tri, mun tn Ngi lm vua ca h Nj gii phng h khi quyn h ca lj quc La-m, th Ngi lui mt mnh trn ni (Ging 6: 14-15).

 

Gi-xu Christ l Con ngܩi ton ho trong mi hnh Ƕng. S sng ca Ngi khng phi l s sng ca con ngܩi ti li nh chng ta m l s sng ca c Cha Tri, nn mi hnh Ƕng ca Ngi va t ra Ngi l Con Ngܩi m ng thi cng l Con c Cha Tri. Bn ming ging Gia-cp, Cha mt mi nh mt ngܩi, nhng Ngi hiu bit nh c Cha Tri khi Ngi phn vi ngܩi n b Sa-ma-ri "Ngi c nm ǩi chng, cn ngܩi m ngi hin c chng phi l chng ngi" (Ging 4: 6, 17, 18). Trong thuyn, Cha ng nh mi ngܩi song li phn ca Ngi l li phn ca c Cha Tri, khi Ngi ng dy qu sng gi v bin th lin yn lng nh t (Ma-thi- 8: 24,26). Sng hm sau, Cha i nh mt ngܩi, song mng lnh ca Ngi l mng lnh ca c Cha Tri. Khi Cha thy cy v ch c l m khng c tri th phn "My chng khi no sanh tri na! Cy v tc th kh i" (Ma-thi- 21: 18-19). Khi ng trܧc m La-xa-r, Cha khc v cm Ƕng nh mt ngܩi, song Ngi ku mt ting nh c Cha Tri nn La-xa-r t m bܧc ra (Ging 11: 35, 43, 44). Ngi cht trn thp t gi nh mt ngܩi, song sng li khi phn m nh c Cha tri.

 

Ngy n, Cha hi cc mn "Theo li ngܩi ta ni th Con ngܩi l ai?"- K ny ni Ngi l Ging Bp-tt, k kia ni Ngi l -li, k khc ni Ngi l Gi-r-mi hay mt tin tri no . Cha hi "Cn cc ngi th xng ta l ai?" Phi-e-r i din tha "Cha l ng Christ, Con c Cha Tri hng sng". Cha cho Phi-e-r l c phܧc, v ܮc c Cha Tri by t cho nn ng bit Ngi nh vy. Phܧc thay cho ai bit Gi-xu nh vy, v Ngi l Cu Cha c mt khng hai ca loi ngܩi, ngoi Ngi ra khng c mt Cu Cha no khc.

 

Bi hc cho chng ta: Cha Gi-xu Christ l con ngܩi ton ho v mi phng din. Cuc sng ca Ngi l cuc sng gng mu cho chng ta, Nj ai ny "Noi du chn Ngi" (I Phi-e-r 2: 21). Cha mun chng ta c mt ǩi sng nh Ngi trong s thnh khit v cng ngha (-ph-s 4: 24). Song mun t ܮc np sng o c , khng phi chng ta c gng m ܮc, bn l nhn ly s sng ca Ngi l s sng thnh khit v cng ngha, cng gi l s sng ǩi ǩi. S sng ny khng bao gi tm ܮc ngoi Cha Gi-xu. Nn mun c s sng ny, chng ta phi c Cha Gi-xu, tc l tip nhn Ngi, xin Ngi bܧc vo ng tr ǩi mnh. Chng y Cha s ti din cuc ǩi ca Ngi trong chng ta, lm cho chng ta mi ngy mt ging nh Cha hn trong cch n ca mnh. l l do Phao-l sn sng chp nhn mi s au ǧn nh s au ǧn ca ngܩi n b sinh n cho ljn chng ng Christ thnh hnh trong tn , tc l ai ny NJu thy Ngi trong h (Ga-la-ti 4: 19). Cha Gi-xu c quyn nng v cng Nj n thnh khit, ng thi Ngi cng c quyn nng gip ǫ bt c ai nh cy Ngi Nj n thnh khit nh Ngi. Vy chng ta hy khao kht mt ǩi sng thnh khit ljn ni sn sng phc tng Ngi trn vn, hu cho chnh c Cha Tri hnh Ƕng trong chng ta, Nj ai ny va mun va lm iu p Ngi (Phi-lp 2: 13).

 

C ngܩi hi mt tn : Ti sao anh khng ht thuc l, khng xem ht, khng nh bc v lm mt s iu khc, mc du Kinh thnh khng cm? Tn p: Ti khng lm nhng iu chng phi ti Kinh thnh cm hay khng, song ti mun n ging nh Cha Gi-xu yu du ca ti.

 

 

 

 

CU HI.

 

 

1. Cha Gi-xu l ai?

2. Cuc ǩi ca Ngi l ton ho c ngha g?

3. S ging dy ca Ngi l ton ho c ngha g?

4. Mi hnh Ƕng ca Ngi l ton ho c ngha g?

5. K ra vi trܩng hp m Cha hnh Ƕng nh va l con ngܩi va l Con CT?

6. Cuc ǩi ton ho ca Cha Gi-xu c tng quan g vi chng ta?

7. Lm sao Nj chng ta c mt cuc ǩi thnh khit v cng ngha nh Ngi?

8. Chng ta xng mnh l con ci Cha th chng ta mun ging ai?

 


=======================================

 

 

Bi s 19

 

Gi-Xu Christ L Cu Cha B Chi B

 

Kinh Thnh: Mc 15: 21-41.

 

Cu gc: "Ngܩi b ngܩi ta khinh d v chn b, tng tri s bun bc, bit s au m, b khinh nh k m ngܩi ta che mt chng thm xem; chng ta cng chng coi ngܩi ra g" -sai 53: 3.

 

Mc ch: Cho chng ta thy rng Gi-xu Christ m ngܩi ta chi b, chu cht cho chng ta ܮc sng.

 

 

 

Kinh Thnh džc hng ngy

 

Ch nht:

Ngi yn lng khi b ln n

Thi Thin 38:13;

-sai 53:7;

Ma-thi- 26: 43;

27: 12-14.

Th Hai:

Ngi chu kh v ngܩi khc

-sai 53: 12;

Ma-thi- 8:7.

Th Ba:

Ngi chu kh v ti nhn

-sai 53: 12;

C-rinh-t 15:3.

Th T:

Ngi chu cht chung vi k cܧp

-sai 53: 9-12;

Ma-thi- 27: 38.

Th Nm:

Tay chn Ngi b m

Thi Thin 22:16;

Xa-cha-ri 12: 10;

Ging 20:27.

Th Su:

Ngi b s nhc

Thi Thin 22: 6-8;

Mc 15: 29-30;

Ma-thi- 27: 39.

Th By:

Chng cho Ngi ung dm

Thi Thin 69:21;

Ma-thi- 27:34-48;

Ging 19: 29.

 

Cha Gi-xu ging sinh l mt iu k diu khng tin hon hu. Hn na, Ngi sng cuc ǩi hon ton thnh thin, nu gng cao qu cho mun ǩi soi chung. Du vy, Ngi ging sinh khng phi Nj sng lu nh ngܩi ǩi, m Nj cht NJn ti cho nhn loi. iu ny khng phi l vic ngu nhin, song nm trong chng trnh ca c Cha Tri hoch nh t bui sng th (Khi huyn 13: 8). Khi bt u chc v, Cha Gi-xu nhiu ln, trong nhiu trܩng hp khc nhau phn rng Ngi s chu khn kh, chu cht v ljn ngy th ba s sng li (Ma-thi- 12: 39-40; 16: 21; 17: 22-23; 20: 17-19; 21: 33-39 v.v...)

 

Xin hy džc i chiu LI TIN TRI vi s ng nghim Nj thy r Gi-xu l Cu Cha b chi b. Mi s ܮc m t theo s bit trܧc ca c Cha Tri.

 

 

I. Tnh trng ca loi ngܩi.

 

c 3 on u ca th R-ma, chng ta thy Phao-l m t tnh trng tuyt vng ca con ngܩi:

 

1.     Cc dn ngoi ban NJu phm ti (1: 18-32).

 

2.     Dn Do Thi cng phm ti (2: 1-3: 8).

 

3. C th gian NJu phm ti (3: 9-20).

 

Ngܩi Do thi c lut php cng phm ti nh ngܩi ngoi bang khng c lut php m ch c lng tm. Vn minh nh ngܩi Hy-lp cng phm ti nh ngܩi d man. T do nh ngܩi La-m cng phm ti nh ngܩi n l. Dn tc no cng c tn gio, song chnh tn gio ca h by t s h hng ca lng h. V h th hnh tܮng ca loi ngܩi hoc ca iu th, cn trng, cch n ca h rt bi hoi, v trong h c y dy nhng s xu xa gian c. Hng nh huyt m m ra, mi c nc Ƕc rn h mang, ming y nhng li nguyn ra v cay ǡng, chn lanh l lm ǰ mu. H chng c tm kim Cha, chng tn th Cha, chng cm t Cha, chng knh s Cha. V vy, c thin h NJu phm ti trܧc mt Ngi, chng ta ht thy NJu trong s . Chng c phn bit chi ht, v mi ngܩi NJu phm ti.

 

 

II. Phng cch cu ri ca c Cha Tri.

 

c Cha Tri ni thnh n khi loi ngܩi phm ti (R-ma 1: 18), song ng thi Ngi rt thng yu, mun cho h ܮc cu ri. V vy, t bui sng th Ngi c phng cch, v Cha Gi-xu, Con c sanh ca Ngi thi hnh phng lܮc y.

 

Tht l k diu! Loi ngܩi ng ght, Cha li yu; ng b, Cha li tm; ng pht, Cha li cu; ng nghch, Cha li ha. Tnh yu ca Cha khng th o lܩng, khng li m t, cao hn tri, su hn bin, di rng hn c khng gian v thi gian, v v tn, ǩi ǩi.

 

Lm sao chng ta thu hiu ng vinh hin ni cao tt, li xung ni hn cng tt, ng v hn li mc ly hnh ngܩi hu hn, ng ch thnh li mang ly mi ti li ca chng ta, ng hng sng li phi cht v cht cch kh nhc trn thp t gi. Kinh thnh chp "V c Cha Tri yu thng th gian ljn ni ban con mt ca Ngi..." (Ging 3: 16). Cha Gi-xu phn "Chng c s yu thng no ln hn l v bn hu m ph s sng ca mnh" (Ging 15: 13). Phao-l m t rng cht v ngܩi ngha hoc ngܩi lnh cng l vic hi hu, nhng Cha Gi-xu li cht v ti nhn, cht v k th (R-ma 5: 6-8). Ch c Cha lm vic vi tnh thng k diu ca Ngi. Chng ta hy sp mt ci u, tun ǰ lng mnh ra m cm t, tn th Cha Ba Ngi.

 

 

III. S hy sinh ca Cha Gi-Xu: (Mc 15: 21-41).

 

Gi-xu l ng t tri ging th, thnh khit, quyn nng. Mt li phn ca Ngi khin cho mi phong ba, bo t im lng nh t, mt li phn ca Ngi khin cho mi bnh tt no cng ܮc lnh, mt li phn ca Ngi khin cho k cht sng li, mt li phn ca Ngi khin cho ma qu run ry v lui ngay, mt li phn ca Ngi s c hn 12 o thin s ljn hu vic Ngi (Ma-thi- 26: 53). Th m Ngi tnh nguyn cho nhng con ngܩi yu ui nh vy tri Ngi ri ng inh Ngi trn thp t gi.

 

n ni, h cho Ngi ung rܮu ha vi mc dܮc, song Ngi khng ung. Nhng ngܩi sp b ng inh, ngܩi ta thܩng cho ung nh vy Nj say sa, m, hu cho ǫ au ǧn (Chm ngn 31: 6-7). Song Cha Gi-xu v nhn loi, tnh nguyn ung cn chn thnh n ca c Cha Tri m khng mun ܮc gim bt mt phn no trong s cay ǡng ca n.

 

H ng inh Ngi gia hai tn trm cܧp l c nhc m Ngi, lit Ngi vo hng rc rn ca x hi. Song khng ng, h cho Ngi c hi cu ܮc mt trong hai tn trm cܧp (Lu-ca 23: 41-43).

 

H ch giu Ngi l cu k khc m khng cu ܮc mnh. H thch Ngi xung khi thp t gi Nj h tin. H tܪng rng nhng mi inh to s gi Ngi trn thp t gi v quyn lc ca cܩng quc La-m khng bao gi xung khi . Song h khng bit rng du c mun vn mi inh to, du tt c quyn lc trn th gian hip li cng khng gi Cha trn thp t gi, m ch c tnh thng ca Ngi i vi nhn loi buc cht Ngi ti m thi. Nu Ngi khng tnh nguyn chu cht nh vy, ton th nhn loi s tuyt vng ǩi ǩi.

 

Trn thp t gi, Cha Gi-xu ku ln ln mt ting th thm "c Cha Tri ti i, c Cha Tri ti i, sao Ngi la b ti?" Ting y vang ln t mt linh hn b c Cha Tri b ri trong cnh c n, b dt php thng cng, b nm ra khi thin ng. Trܧc Cha Gi-xu tng phn "ng sai ta ljn vn cng ta chng Nj ta mt mnh, v ta hng lm s p lng Ngi" (Ging 8: 29). l nim an i v bin ca Ngi. Song khi chu cht trn thp t gi th "ng vn chng bit ti li tr nn ti li v chng ta" (II C-rinh-t 5: 21), nn Ngi b c Cha Tri t b. c Cha Tri l nh sng, l s sng, l tnh thng, l mi s, nn khi b c Cha Tri t b l khn nn v cng. l Cha Gi-Xu nm mi a ngc v chng ta.

 

Anh trm cܧp bn cnh Cha Gi-xu cn ܮc an i, nn ni rng "Hnh ta chu xng vi vic ta lm", song Ngi khng ܮc an i nh vy v Ngi hon ton v ti. S au ǧn ca xc th khng nguy him bng s au ǧn ca tm hn. Khi anh trm cܧp ch au ǧn xc th, nn h cha cht khi Cha Gi-xu cht. Cn Ngi khng nhng au ǧn trong xc th m nht l au ǧn trong tm hn, v b c Cha Tri la b, lm cho tri tim ca Ngi v tan, nn Ngi trt linh hn (Ging 19: 34). S au ǧn , chng ta khng bao gi hiu thu. N cho chng ta bit mt iu l ti li ca chng ta nhiu qu, s hnh pht ca chng ta nng qu, song Cha tnh nguyn cht Nj cu chng ta.

 

Cm t Cha, du bao nhiu ngܩi chy trn, vn c cc b ng nhn mi din tin. Nu by gi, ngܩi chung quanh c hi: Cc b khng thn m theo mt cu Cha b ng inh sao? Cc b khng s khi ngܩi ta bit cc b cng l mn ca Gi-xu sao?- Chc cc b s p: Cc ng khng cn hi, thy chng ti ng y l bit ri!

 

Dn Do thi chi b Cu Cha Gi-xu, v ngoan c v v tn. Xa nay vn c ngܩi chi b Ngi v h thn v s hi. Cc bn c chi b Ngi khng? thit tܪng trܧc tnh thng k diu ca Cha chng ta phi ni rng "Du tri long t l, chng ti chng chi b Ngi". (R-ma 8: 35-39).

 

 

 

CU HI

 

 

1. Cha Gi-xu ging sinh, chu cht v sng li c phi l vic tnh c xy ra khng? Ti sao chng ta bit ܮc?

2. Tnh trng ca loi ngܩi xa nay th no?

3. Lm sao chng ta bit ngܩi Do thi vi ngܩi ngoi bang, ngܩi vn minh vi ngܩi d man, ngܩi t ch vi ngܩi n l NJu ging nhau? (R-ma 3: 21).

4. Phng cch cu ri ca c Cha Tri l g?

5. ng c no khin Cha phi lm vic ?

6. Lm sao chng ta bit Cha Gi-xu tnh nguyn chu cht?

7. Ti sao Cha khng chu ung rܮu ha vi mc dܮc?

8. Ti sao ngܩi ta ng inh Cha gia hai tn trm cܧp?

9. Sc mnh no gi Cha trn thp t gi?

10. Trn thp t gi Cha ku "c Cha Tri ti i, sao Ngi la b ti" c ngha g?

11. Ti sao tri tim ca Cha phi v ra v Ngi cht trܧc hai tn trm cܧp?

12. C ng dܧi chn thp t gi ca Cha, cc b ni g?

 

 

=======================================

 


Bi s 20

 

Php L G-G-Tha

 

Kinh Thnh: Ma-thi- 27: 45- 54.

 

Cu gc: "Thy Ƕi v nhng lnh cng vi ngܩi canh gi c Cha Gi-xu, thy t rng Ƕng v nhng NJu xy ljn, th s hi m ni rng: tht ngܩi ny l Con c Cha Tri." Ma-thi- 27: 54.

 

Mc ch: Cho chng ta thy rng nhng php l ny xy ra khi Cha Gi-xu chu cht Nj chng t Ngi l Con c Cha Tri.

 

 

Kinh Thnh džc hng ngy

 

Ch Nht:

S ti tm.

Ma-thi- 27: 45-50; Mc 15: 33-37

Th Hai:

Bc mn b x.

Ma-thi- 27: 51; H-b-r 9: 1-8; 10: 19-22

Th Ba:

Cn Ƕng t.

Ma-thi- 27: 51-54

Th T:

Phn m m ra.

Ma-thi-. 27: 52-53

Th Nm:

Cc thnh sng li.

Ma-thi-. 27: 52-52

Th Su:

Chuyn thp t gi.

Ging 19: 16-37

Th By:

Php l ca tnh thng.

Ging 3: 13-17; I Ging 4: 7-12

 

S ging sinh ca Cha Gi-xu khng ging ai, s cht ca Ngi cng khc hn mi ngܩi. i sng ca Ngi l tuyt p, khng c ai snh kp. Thp t gi l mt hnh c nhc nh, gm gh, song khi Cha Gi-Xu cht trn , Ngi bin n thnh mt biu tܮng vinh hin m chng ta thy trn cc c quan t thin nh bnh vin hi Hng thp t. Thp t gi au thng m Cha chu tr thnh ngun phܧc cho ti nhn. Du Cha cht gia hai tn trm cܧp, song s cht ca Ngi cng nh s ging sinh ca Ngi c nhiu php l cp theo. Cc php l l cc chng nhn ni ln Gi-xu l Con c Cha Tri, bnh ǣng vi c Cha Tri. C 3 php l k ra sau y:

 

 

I. S ti tm bao ph c x (Ma-thi- 27: 45).

 

Sau khi Cha Gi-xu b ng inh trn thp t gi 3 ting ng h, th c x NJu ti tm sut 3 ting na, tc l t 12 gi tra ljn 3 gi chiu. Hin tܮng ny khng phi l nht thc v nht thc ch ko di 7 pht thi. Hn na, Cha chu ng inh nhm ngy l Vܮt Qua v l y c hnh lc trng trn, nn khng th no trong mt ngy trng trn li c nht thc ܮc. ang gia tra ca mt ngy ma h, mt tri chiu sng, thnh lnh s ti tm bao trm che khut mt tri. l vic ch mt mnh c Cha Tri lm ܮc.

 

Khi Cha Gi-xu thi hnh chc v, ngܩi Do thi c i Ngi cho h xem mt du l t tri, Nj h tin Ngi l ng M-si ca h v l Cu Cha ca th gian (Ma-thi- 16: 1; Lu-ca 11: 16). By gi, trn thp t gi, Ngi cho h xem mt du l t tri: S ti tm.

 

Trܧc thm kch Con c Cha Tri chu cht v ti nhn, mun vt mc mt mu tang, trong im lng u bun. Trܧc thm kch , mun vt cui u che mt li khng mt no dm nhn. Trong dng lch s nhn loi t u ch cui, khng c s cht ca ai ng ghi nh v ܮc cm Ƕng bng s cht ca Cha Gi-xu. Bc mn en ph trn i G-g-tha v c x Do thi Nj biu hin ti li v tnh trng tuyt vng ca nhn loi. Thit tܪng 3 ting ng h l thi gian th lng, m m nht xa nay. Dn Do thi v chnh quyn La-m lm mt vic m kt qu ca n l tri t ti tm v mun vt u su. Song u phi ch c dn Do thi v chnh quyn La-m ng inh Cha Gi-xu, m ton th nhn loi ng inh Ngi. Nu chng ta khng phm ti, nu khng v yu chng ta, u c cnh Cha Gi-xu cht trn thp t gi. va l mt thm kch, va l mt php l chng minh Cha Gi-xu l Con c Cha Tri.

 

 

II. Bc mn trong NJn th b x lm hai (Ma-thi- 27: 50-51).

 

Trong NJn tm ti ng vng cng nh trong NJn th ti Gi-ru-sa-lem, th gia ni thnh v ni ch thnh c mt bc mn t trn ph xung, phn r hai ni. Khng ai ܮc php vo ni ch thnh, ch thy t l mi nm ܮc vo mt ln vi chu huyt trong tay Nj lm l chuc ti, ri tr ra (Xut -dp-t k 26: 31-35; 30-10; H-b-r 9: 1-27). V ni ch thnh l Ngi ca c Cha Tri.

 

Dn s ch ܮc ljn hnh lang, thy t l ch ܮc ljn ni thnh. Song khng ai ܮc php Nj vܮt qua bc mn Nj vo ni ch thnh, trܧc s hin din ca c Cha Tri. Nu ai lm vy s ng cht lp tc. Trܩng hp cng nh ngy nay c nhng ch m chng ta thy tm bng vi hai ch cm vo.

 

Tri qua cc ǩi, nhn loi bit c c Cha Tri, song Ngi xa qu. "Vn hi ku chng thu tri". Nhng tht ra Ngi khng xa ch v ti li ca chng ta lm xa cch chng ta vi Ngi v che khut mt Ngi khi chng ta (-sai 59: 1-2). Dn Y-s-ra-n khao kht ljn gn Ngi nhng khng th no ljn ܮc, v khng ai c th ct bc mn y i.

 

Mi ljn khi Cha Gi-xu cht trn thp t gi, lc Ngi ku ln mt ting ln "Mi s trn" (Ging 19: 30), ri trt linh hn th bc mn trong NJn th tc th b x lm hai, t trn ch dܧi. y l chnh tay c Cha Tri ǥt vo nn bc mn mi b x t trn ch dܧi.

 

Khi x bc mn , c Cha Tri cng khai tuyn b vi ton th nhn loi l s cu chuc hon thnh, con ܩng vo ni ch thnh m toang, ti nhn ܮc t do trc tip ljn gn Ngi, nh s cht chuc ti ca Cha Gi-xu trn thp t gi. K t tm bng "cm vo" b ct i v thay vo tm bng "mi vo" (H-b-r 10: 19-22). V vy, chnh Cha Gi-xu phn trܧc "Ta l ܩng i, ... chng bi ta, khng ai ܮc ljn cng Cha" (Ging 14: 6).

 

Bc mn b x l mt php l ln lao chng minh s cht ca Cha Gi-xu c hiu lc m mt con ܩng t hnh lang vo ni ch thnh tc l t t ln tri. Ngi tht l Con c Cha Tri, Cu Cha ca nhn loi.

 

 

III. t rng Ƕng v m m m ra (Ma-thi- 27: 51-54).

 

1. t rng Ƕng: y khng phi l mt cn Ƕng t nh thܩng c song n ch xy ra trong phm vi i G-g-tha Nj chng minh s cht ca Cha Gi-xu l s cht ca ng Cu Th.

 

2. M m m ra: Phn m ca cc ngܩi Do Thi trong cc vng , nn khi t rng Ƕng th lm cc vng b ra, phn m cng ng thi ܮc m v thi hi ca cc thnh sng li. Vic ny cng ch xy ra trong phm vi i G-g-tha, tng quan ljn ngha trang gn . Cc thnh khng ra khi phn m cho ljn khi Cha Gi-xu sng li vo ngy th ba. H c hin ra cho nhiu ngܩi ti Gi-ru-sa-lem cng thy. H khng sng li nh Cha Gi-xu, song sng li nh La-xa-r. Vic ni ln s cht ca Cha Gi-xu c mt quyn lc v cng mnh m ph tan s cht, em s sng cho k cht, bo trܧc s sng li ca tn trong ngy ti lm.

 

Mt lot php l lin tip xy ra nh mnh vo mt, vo tai, vo tr, vo lng ca ngܩi Do Thi ngoan c, v tn, ni cho h nghe, ch cho h thy, dy cho h bit Gi-xu khng phi l con ngܩi lng ngn, khng phi l tay gian c nh h vu khng m l c Cha Tri, ng Cu Th c mt khng hai. Qua cc php l , thy Ƕi La-m cng hong ht ku ln " Tht, ngܩi ny l Con c Cha Tri". C dn chng thy nng ni lm vy NJu m ngc m tr v (Lu-ca 23: 48).

 

Nu ng Christ l Con c Cha Tri th s cht ca Ngi l "ng Christ theo k hn chu cht v k c ti... l ng Christ v chng ta chu cht" (R-ma 5: 6-8) "Ngi l ng yu ti, v ph chnh mnh Ngi v ti" (Ga-la-ti 2: 20). Cha cht Nj em chng ta ra khi ni ti li, ti tm, tuyt vng ljn ni sng l lng. Cha cht Nj m mt con ܩng vo ni ch thnh, em chng ta ljn gn c Cha Tri, trܧc ngi thi n, Cha cht Nj ph tan quyn lc ca t thn, em chng ta qua s sng v s sng ǩi ǩi.

 

"Nn chng ta hy ly lng tht th vi c tin y dy trn vn, lng ܮc tܧi sch khi lng tm xu, thn th ra bng nܧc trong m ljn gn Cha" Nj tn th, cm t, ca ngi v phc v Ngi.

 

 

 

 

CU HI

 

 

1. Bng c no cho chng ta bit s cht ca Cha Gi-xu khng phi l s tht bi, nhc nh?

2. Cha Gi-xu cht c cp theo cc php l no?

3. Mi php l c cng dng Nj chng minh vic g?

4. C x NJu ti tm c ngha g?

5. Bc mn b x c ngha g?

6. t rng Ƕng, m m m ra c ngha g?

7. Trܧc cc php l , thy Ƕi La-m ni g?

8. Trܧc cc php l , dn chng lm g?

9. By gi, trܧc cc php l chng ta phi ni g v lm g?

10. i vi cc bn, Cha Gi-xu l ai? Ti sao Ngi phi chu cht?

 

 

=====================================

 


Bi s 21

 

S Sng Li Ca Cha Gi-Xu Christ

 

Kinh Thnh: I C-rinh-t 15: 1-58

 

Cu Gc: "Vy nu ming ngi xng c Cha Gi-xu ra v lng ngi tin rng c Cha Tri khin Ngi t k cht sng li, th ngi s ܮc cu" R-ma 10: 9.

 

Mc ch: Cho chng ta thy rng s sng li ca Cha Gi-xu l nn tng ca c tin C-c-nhn.

 

 

Kinh Thnh c Hng Ngy

 

Cha-Nht:

Li chng v s sng li

I C-rinh-t 15: 1-11

Th Hai:

Tm quan trng ca s sng li

I C-rinh-t 15: 12-20

Th Ba:

Phng cch sng li

I C-rinh-t 15: 35-50

Th T:

Chin thng s cht

I C-rinh-t 15: 51-58

Th Nm:

Hy vng ca C-c-nhn

R-ma 8: 10-18

Th Su:

Gi-xu Christ sng li

Ging 20: 1-18

Th By:

Mt thn th thuc linh

Ging 20: 19-29

 

S sng li ca Cha Gi-xu cng nh s ging sinh v s cht ca Ngi NJu l nhng s kin lch s, khng ai chi ci ܮc. l nhng l tht trng i lm nn tng cho c tin ca chng ta.

 

Cu Cha ca chng ta vn c t trܧc v cng, t hu, hng hu (Mi-ch 5: 1; Ging 1: 1-3; 8: 58; C-l-se 1: 17). Ngi ha thn lm ngܩi ti trn gian 33 nm, Ngi tnh nguyn chu cht v nhn loi trn thp-t-gi v Ngi sng li khi phn m. Th l Ngi ǡc thng ti li, ma-qu, th gian, s cht. Khng cn mt k th no ng ni trܧc mt Ngi. l nim quan lc ca chng ta.

 

C mt nh thng thi kia mun lp mt tn gio Nj cu nhn Ƕ th. ng vit mt b sch rt ln, rt y gio l, tn iu, ri gi ljn cc bng hu, cng thuc hng thng thi Nj nh h xem v ph phn. Sau mt thi gian ch Ǯi, kt qu hu ht bng hu ca ng NJu hoan nghinh nhit lit v tinh thn v kh nng ca ng vi hy vng ng s thnh cng v h cng sn sng cng tc vi ng na. Song ch c mt ngܩi yu cu ܮc gp ng Nj ǥt vi cu hi m nu ng gii p tha ng th ngܩi cng hoan nghinh v cng tc nh cc bn khc. Th l hai nh thng thi gp nhau, v cc cu hi ܮc ǥt ra nh sau:

 

1. Nu anh lp mt tn gio, v trong vng cc tn ca anh c ngܩi ngho kh, anh c vui lng chia cm x o cho h khng? p: Ti xin vui lng.

 

2. Nu trong vng tn ca anh c ngܩi phm php phi ngi t, anh c vui lng ngi t thay cho ngܩi khng? p: Ti xin vui lng.

 

3. Nu trong vng tn ca anh c ngܩi phm php phi b n t hnh, anh c vui lng cht thay cho ngܩi khng? Sau mt hi suy ngh, ng cng p: Ti xin vui lng.

 

4. Nu anh cht, th c th sng li ܮc khng? Khng cn suy ngh, ng p ngay: Rt tic, khng ܮc.

 

Ngܩi bn ni: Nu anh khng th sng li, ti xin anh ng lp tn gio, v anh cht th tn gio ca anh cng l tn gio cht v tn gio cht khng cu ai ܮc.

 

Ha-l-lu-gia! Cha Gi-xu Christ sng li!

 

 

I. Ban u cc mn bun b.

 

Du Cha nhiu ln nhiu cch tuyn b trܧc cc mn v dn chng rng Ngi s chu ng inh trn thp-t-gi, ri ljn ngy th ba Ngi s sng li. Song l mt php l v i, xa nay cha tng c, nn khng nhng dn chng m ljn cc mn , h cng khng tin (Mc 16: 11-13; Lu-ca 24: 11-21; Ma-thi- 27: 63).

 

Nhng k theo Ngi chng kin cnh Ngi b n vt, b ng inh, b gio m, thi hi ca Ngi ܮc khm lim v ܮc ǥt trong thch m, th h hon ton tht vng. n ngy th ba, ng trܧc m trng, Ma-ri Ma--len khc sܧt mܧt v tܪng c ai trm thi hi ca Cha mnh i ri. Phi-e-r v Ging nghe bo tin m trng, khng bit thi hi ca Cha u nn cng vi vng ljn xem, nhng khng tin Ngi sng li.

 

 

II. K cc mn ngc nhin.

 

Sau khi sng li, Cha Gi-xu hin ra vi cc mn nhiu ln, nhiu cch sut 40 ngy:

 

1. Ngi hin ra vi Ma-ri Ma--len. B i thut li cho cc mn rng mnh thy Cha v Ngi phn cng b (Ging 20: 11-18).

 

2. Ngi hin ra vi hai b khc. H rt vui mng m chn Ngi, th ly Ngi, ri chy bo tin cho cc mn , hy qua Ga-li-l Nj gp Ngi ti (Ma-thi- 28: 8-10).

 

3. Ngi hin ra vi hai mn i v lng Em-ma-t m gii thch cho cc li tin tri trong kinh-thnh c tng quan ljn Ngi. Khi bit Cha tht sng li, h tr li Gi-ru-sa-lem Nj thut cho cc mn bit (Lu-ca 24: 13-35).

 

4. Ngi hin ra vi cc mn khi h hp nhau trong mt nh, ln ny vng mt Th-ma. Ngi a tay, chn v sܩn cho h xem. Bit Cha tht sng li, ai ny vui mng trong ngc nhin (Lu-ca 24: 36-43; Ging 20: 19-23).

 

5. Ngi hin ra vi cc mn c c Th-ma. Sau khi gp Cha, cc mn thut li cho Th-ma, song ng khng tin nn mt tun l sau, Cha hin ra vi mn c c Th-ma. By gi Th-ma ph phc dܧi chn Cha, tha rng: "Ly Cha ti v c Cha Tri ti" (Ging 20: 24,-29).

 

6- Ngi hin ra vi Phi-e-r, chng ta khng thy ghi r trong trܩng hp no (Lu-ca 24: 34, I C-rinh-t 15: 5).

 

7. Ngi hin ra vi cc mn khi h nh c trn b bin Ga-li-l Cha n ung v tr chuyn vi h cch thn mt v lu di (Ging 21: 1-25).

 

8. Ngi hin ra vi cc mn trn mt hn ni ti Ga-li-l v truyn mng lnh cui cng cho h (Ma-thi- 28: 16-20; Mc 16: 14-18) - Chc ln ny cng c mt 500 ngܩi khc (I C-rinh-t 15: 6).

 

9. Ngi hin ra vi cc mn ln cui cng ti Gi-ru-sa-lem v phn dy h (Lu-ca 24: 44-49).

 

10. Ngi hin ra cho Gia-c (I C-rinh-t 15: 7).

 

11. Ngi hin ra vi cc mn trn ni -li-ve v thng thin (Lu-ca 24: 50-53; Mc 16: 19; Cng v cc s 1: 9-11).

 

12. Ngi hin ra vi Phao-l trn con ܩng i ljn a-mch (Cng v cc s 9: 3-6; I C-rinh-t 15: 8).

 

Qua nhng ln Cha hin ra nh vy, Ngi thay ǰi thi Ƕ ca cc mn , t bun b ljn ngc nhin ri vui mng lm.

 

 

III. Cui cng cc mn tin quyt v can m.

 

H khng cn tht vng nn khng cn bun b m vui mng; h khng cn nghi ng, nn khng cn s hi m tin quyt v can m. H khng cn khoanh tay b gi ngi trong phng v ng ca kn mt, song ng dy, m ca ra em Tin lnh cho mi ngܩi khp mi ni (Cng v cc s 1: 8).

 

Li lm chng ca cc mn lun lun nhn mnh v s sng li ca Cha Gi-xu, v l s kin hng hn nht ni ln Ngi l Con c Cha Tri, Cu Cha ca nhn loi, ng thi ln n dn Y-s-ra-n v chnh quyn La-m ng inh Ngi trn thp t gi l phm ti rt nng m h cn phi n nn (Cng v cc s 2: 32-36; 3: 14-15; 4: 10; 5: 30; 10: 40). Lm chng nh vy , h b bt b cch: e da, cm on, nh n, b t, nm , chm u. Song h can m ni ra s tht m h nghe, thy, bit chc chn. Kt qu Hi thnh ngy cng tin b. Khng nhng lm chng v ging dy m khi vit th, cc s cng nhn mnh v s sng li ca Cha Gi-xu (R-ma 1: 3-4; -ph-s 1: 20; Phi-lp 2: 9-11; C-l-se 3: 1; I T-sa-l-ni-ca 1: 10...) Nht l trong th I C-rinh-t 15: 1-58:

 

1. Tin lnh l Cha Gi-xu Christ chu cht v ti chng ta, b chn, sng li v hin ra cho nhiu ngܩi (I C-rinh-t 15: 1-11).

 

2. Cha Gi-xu Christ sng li l bng c chc chn rng ti li ca chng ta ܮc c Cha Tri tha th (I C-rinh-t 15: 12-19).

 

3. Cha Gi-xu Christ sng li l bng c chc chn rng thn th ca tn cht s sng li v thn th ca tn ang sng s ܮc bin ha khi Ngi ti lm (I C-rinh-t 15: 20-27).

 

4. Cha Gi-xu Christ sng li l mt sc mnh thc y chng ta hu vic Ngi mt cch d dt lun (I C-rinh-t 15: 58).

Khi Cha Gi-xu cha chu cht v sng li, Ngi c mt thn th i kht, mt mi, cn phi n ung v ng ngh. Sau khi sng li, Ngi c mt thn th k diu, khng nh vy na, thm ch Ngi cng khng b cc nh lut vt l chi phi, nn ca ang ng Ngi i vo, khng cn phng tin no c Ngi ܮc ct bng ln tri gia cc m my.

 

Nguyn quyn php s sng li ca Cha hnh Ƕng trong chng ta cng nh hnh Ƕng trong cc mn v s , hu chng ta cng c kinh nghim diu k nh h.

 

 

 

Cu hi

 

 

1. Nn tng ca c tin chng ta l g?

2. Ti sao cc mn tht vng khi Cha chu cht?

3. Ti sao Cha phi hin ra vi cc mn ljn 12 ln?

4. Hy ln lܮt k ra nhng trܩng hp khc nhau Cha hin ra vi cc mn ?

5. Bn thch trܩng hp no hn ht?

6. Cui cng cc mn c thi Ƕ no v s sng li ca Cha ?

7. Xin k li cc din tin trong ǩi sng ca cc mn khi chng kin s sng li ca Cha?

8. Khi lm chng hoc vit th, cc mn nhn mnh l tht no?

9. S sng li ca Cha Gi-xu l bng c chc chn ca nhng s g?

10. Sau khi Cha Gi-xu sng li, thn th ca Ngi khc hn trܧc th no?

 

 

====================================

 


Bi s 22

 

Cha Gi-Xu Christ Thng Thin

 

 

 

 

Kinh Thnh: H-b-r 7: 23-28; 8: 6-13.

 

Cu gc: "Bi Ngi c th cu ton vn nhng k nh Ngi m ljn gn c Cha Tri, v Ngi hng sng Nj cu thay cho nhng k y." H-b-r 7: 25.

 

Mc ch: Dy rng nh Cha Gi-xu Christ thng thin v Ngi hin ang sng Nj cu thay cho chng ta, chng ta c sc mnh Nj thi hnh s mng m Ngi giao ph.

 

 

Kinh Thnh džc hng ngy

 

Cha Nht:

Thy t l c ca chng ta

H-b-r 9: 1-14

Th Hai:

S hy sinh ca Ngi

H-b-r 10: 11-25

Th Ba:

Thy t l c ca thi xa

L-vi-k 16: 1-34

Th T:

Bc mn b x

Ma-thi- 27: 45-46

Th Nm:

Mt thy t l c ton ho

H-b-r 7: 11-28

Th Su:

Cha Gi-xu l ng Trung Bo

-ph-s 2: 13-22

Th By:

Ch c mt ng Trung Bo

I Ti-m-th 2: 1-6; I Ging 2: 1

 

Sau khi sng li, Cha Gi-xu thng thin, k c Thnh Linh ging lm. Nhng khng phi c Cha Gi-xu chm dt cng vic ca Ngi u m vn cn tip tc cho ljn nay v cho ljn khi Ngi tr li Nj em chng ta v vi Ngi (Ging 14: 2-3; Cng-v cc s 1: 9-11).

 

 

I. Cha Gi-xu tip tc cng vic ca Ngi trn t. (Ma-thi- 28: 16-20)

 

Cha c quyn hnh trn tri v dܧi t, Ngi sai cc mn i truyn ging Tin lnh v ha cng h, lm vic vi h lun cho ljn tn th.

 

Trܧc khi ln thp t gi, Cha ha ban c Thnh Linh ljn vi cc mn "Ta khng Nj cc ngi m ci u, Ta s ljn cng cc ngi... Ni ngy , cc ngi s nhn bit rng Ta trong Cha Ta, cc ngi trong Ta v Ta trong cc ngi" (Ging 14: 18-20). Vy Cha vn tip tc vi cc mn , trong cc mn , cng lm vic vi h v lm vic qua h trong cng tc truyn ging Tin lnh cho nhn loi.

 

Cha Gi-xu hin ra vi Phao-l trn con ܩng a-mch v chinh phc ng tr nn s ca Ngi (Cng v cc s 9: 3-6). Khi Phao-l truyn ging cho cc dn tc, nhiu ln Ngi hin ra vi ng Nj ban lnh, Nj an i (Cng v cc s 18: 9-10; 23: 11).

 

Khng nhng trong ǩi cc s m cho ljn ngy nay v cho ljn cui cng, Cha vn vi chng ta trong mi ni , cng tc vi chng ta trong mi vic ca Ngi; lc no chng ta cng thy s hin din ca Ngi, cng nghe ting phn dy ca Ngi. Cha i gia Hi thnh bit cng vic ca mi ngܩi nn Ngi khen, Ngi trch, Ngi khuyn, Ngi ha, Ngi cnh co (Khi huyn on 2 v 3). Chng ta cm t Cha v Ngi ang lm vic Ngi trong Hi thnh.

 

 

II. Cha Gi-xu lm vic ca Ngi trn tri. (H-b-r 7: 23-28)

 

Cha Gi-xu l ng v s bt ti, cng mt lc Ngi vi tt c con ci Ngi trn th gii m cng ng thi ng bn hu c Cha Tri (Cng v cc s 7: 55; H-b-r 1: 3; I Phi-e-r 3: 22). Ti Ngi cu thay cho chng ta.

 

i xa, dn Y-s-ra-n ܮc thy t l c cu thay cho h. Mi nm mt ln, thy t l c ܮc vo ni ch thnh Nj lm l chuc ti cho dn chng. Song khi lm l y xong, phi ra ngay ch khng ܮc php li . Ngoi ra, thy t l l ngܩi hay cht nn b thay ǰi lun. Ngy nay, chng ta c Cha Gi-xu l mt thy t l c, c nhng ǥc im m cc thy t l ca dn Y-s-ra-n ngy xa khng c:

 

1. Cc thy t l c ca dn Y-s-ra-n dng huyt con sinh, cn Cha Gi-xu dng chnh huyt Ngi mt ln c Nj lm l chuc ti ǩi ǩi cho chng ta (H-b-r 9: 12).

 

2. V huyt Ngi ܮc dng ln mt ln c nn sau khi dng xong, Ngi ngi bn hu c Cha Tri, ch khng nh thy t l c ca dn Y-s-ra-n phi i ra (H-b-r 1: 3).

 

3. Cc thy t l c ca dn Y-s-ra-n v s cht m phi thay ǰi lun, khng gi ܮc chc v lu di, cn Cha Gi-xu sng ǩi ǩi, nn Ngi hng cu thay cho chng ta (H-b-r 7: 24-25).

 

4. Cc thy t l c ca dn Y-s-ra-n ch vo ni ch thnh dܧi t do tay ngܩi lm ra, cn Cha Gi-xu vo ni ch thnh trn tri do c Cha Tri dng nn (H-b-r 8: 1-2).

 

5. ang khi cc thy t l c ca dn Y-s-ra-n mi nm mt ln vo ni ch thnh, th bc mn vn cn ph xung, con ܩng vo ni ch thnh cha ܮc m, cn khi Cha Gi-xu vo ni ch thnh trn tri th bc mn lin b x hai t trn ch dܧi, v con ܩng ܮc m cho mi ngܩi ljn gn c Cha Tri (Ma-thi- 27: 50-51).

 

Vy, thy t l c ca dn Y-s-ra-n ch lm tܮng trng thi, cn Cha Gi-xu mi l thy t l c tht, c t cch em chng ta ljn gn c Cha Tri trong ni ch thnh trn tri. V Ngi ang ngi ti Nj cu thay cho chng ta, nn c li mi gi n cn v tha thit "Vy chng ta hy vng lng ljn gn ni n phܧc, hu cho ܮc thng xt v tm ܮc n Nj gip chng ta trong th gi c cn dng... Nn chng ta hy ly lng tht th vi c tin y dy trn vn, lng ܮc tܧi sch khi lng tm xu, thn th ra bng nܧc trong m ljn gn Cha" (H-b-r 4: 16; 10: 22). Vi chc v cu thay ca Cha Gi-xu bn hu c Cha Tri, Phao-l thch "Cn ai chng nghch vi chng ta? Ai kin chng ta? Ai ln n chng ta? Ai phn r chng ta?" ng qu quyt rng: hon nn, khn cng, bt b, i kht, trn trung, nguy him, gm gio, s cht, s sng, thin s, k cm quyn, vic by gi, vic hu ljn, quyn php, b cao, b su hoc mt vt no NJu chng c th phn r, chng nghch, co kin, ln n chng ta c (R-ma 8: 31-39)

 

 

III. Cha gi-xu lm vic ca Ngi trong chng ta (H-b-r 8: 6-13)

 

Ngoi vic vi chng ta Nj cng lm vic vi chng ta, cu thay cho chng ta bn hu c Cha Tri, Cha Gi-xu cn lm vic ca Ngi trong ǩi sng chng ta.

 

Trong giao ܧc c m c Cha Tri lp vi dn Y-s-ra-n qua Mi-se khi h ܮc gii phng khi -dp-t, th lut php m Cha ban cho h ܮc Ngi vit trn bng , nn dn Y-s-ra-n khng gi ܮc(Xut -dp-t k 19: 4-5; 24: 1-8). V vy c Cha Tri nh ming tin tri Gi-r-mi m ha s lp vi h mt giao ܧc mi. Cha Gi-xu thc hin giao ܧc khi Ngi lp tic thnh. V vy, Kinh thnh c hai phn: Cu Чc v Tn Чc (Gi-r-mi 31: 31-34).

 

So snh hai giao ܧc y th giao ܧc mi tt hn giao ܧc c (H-b-r 8: 6-13). Xin k cc l sau y:

 

1. Giao ܧc c ܮc lp bi Mi-se, giao ܧc mi ܮc lp bi Cha Gi-xu (Lu-ca 22: 20; I C-rinh-t 11: 25).

 

2. Giao ܧc c ܮc ng n bi huyt con sinh, giao ܧc mi ܮc ng n bi huyt Cha Gi-xu.

 

3. Giao ܧc c, lut php ܮc vit ra trn bng ; giao ܧc mi, lut php ܮc vit trn bng lng (-x-chi-n 36: 26-27; H-b-r 8: 8-10).

 

4. Giao ܧc c dn Y-s-ra-n khng gi ܮc, nn b thay th bi giao ܧc mi.

 

Gi tr ca hai giao ܧc khc nhau, nn n phܧc cng khc nhau. Bn phܧc hnh ca giao ܧc mi l:

 

1. c Cha Tri Nj lut php trong tr v ghi tc vo lng (H-b-r 8: 10a). Lut php by t bn tnh ca c Cha Tri, nn ܮc Nj lut php trong tr v ghi tc vo lng l lm cho ngܩi ܮc d phn vo bn tnh ca Cha, ܮc s sng ca Ngi. Chim bay trn tri, c li dܧi nܧc l ti Cha ghi tc lut ca Ngi trong chng n. Tri cam ngt, tri t cay cng nh vy. l l do dn Y-s-ra-n khng gi ܮc lut php, mc du h rt mun, cn chng ta gi ܮc (II C-rinh-t 3: 3).

 

2. ܮc thuc v c Cha Tri v Ngi thuc v chng ta (H-b-r 8: 10b): Nh Cha Nj lut php Ngi vo tr v ghi tc vo lng chng ta m chng ta ng nhin thuc v Cha v ng thi Cha cng thuc v chng ta. Tt c cc loi my mc NJu ܮc ghi tn ca xܪng sn xut, quyn sch cng mang tn ngܩi ch. Phao-l ni rng ng mang du vt ca Cha Gi-xu l ni ng thuc v Ngi (Ga-la-ti 6: 17).

 

3. ܮc bit c Cha Tri (H-b-r 8: 11): Ngܩi ܮc Cha ghi tc lut php Ngi vo lng l ܮc thuc v c Cha Tri, cng ܮc bit Ngi. y khng c ngha l bit qua loa nh bit ngܩi hng xm m bit r rng thn mt nh cha con, v chng, anh em, bn b. Cng bit Cha chng ta cng tin cy Ngi, cng yu mn Ngi ljn ni tn hin ǩi mnh cho Ngi. Mi-se ܧc ao bit Cha hn (Xut -dp-t k 33: 13). Phao-l cng ܧc ao nh vy (Phi-lp 3: 10-11).

 

4. ܮc tha ti (H-b-r 8: 12): ܮc tha ti l phܧc hnh cui cng song cng l phܧc hnh u tin, l nn tng cho 3 phܧc hnh kia. Nh ܮc tha ti m chng ta ܮc Cha ghi tc lut php vo lng, ܮc thuc v Cha, ܮc bit Cha. y l phܧc hnh m a-vt phi la ln "Phܧc cho ngܩi no ܮc tha s vi phm mnh... Phܧc thay cho ngܩi no ܮc c Gi-h-va khng k gian c cho" (Thi thin 32: 1-2)

 

Trn y l nhng cng vic v i m Cha Gi-xu lm, ang lm v s cn lm trong chng ta. Nguyn chng ta hܪng ܮc tt c phܧc hnh Cha dnh cho.

 

 

 

 

Cu hi

 

 

1. Ti sao chng ta bit du Cha Gi-xu thng thin, cng vic Ngi cha chm dt?

2. Hin nay trn tri Cha ang lm g?

3. Ti sao chng ta bit Cha Gi-xu l thy t l c ca chng ta cao trng hn thy t l c ca dn Y-s-ra-n?

4. V ܮc Cha Gi-xu ngi bn hu c Cha Tri Nj cu thay nn Phao-l thch nh th no?

5. Ti sao giao ܧc mi tt hn giao ܧc c?

6. ܮc Cha Nj lut php vo tr v ghi tc vo lng c ngha g?

7. ܮc thuc v Cha v Cha thuc v mnh c ngha g?

8. Chng ta phi bit Cha ljn mc Ƕ no?

9. Ti sao ܮc tha ti l phܧc hnh ln nht?

 

 

===================================

 


Bi s 23

 

i Sng Mi Thay Cho i Sng C

 

Kinh Thnh: Ging 3: 1-16.

 

Cu gc: "Vy, nu ai trong ng Christ, th ny l ngܩi dng nn mi, nhng s c qua i, ny mi s NJu tr nn mi." II C-rinh-t 5:17.

 

Mc ch: Gip tn hu tm hiu v ham thch li Cha Nj h c th tr nn ngܩi mi trong Ngi.

 

 

 

Kinh Thnh džc hng ngy

 

Cha Nht:

Bt u cuc sng mi

Ging 3: 1-16

Th Hai:

i sng mi trong ng Christ

II C-rinh-t 5: 11-17

Th Ba:

i sng ǩi ǩi trong ng Christ

I Ging 5: 9-13

Th T:

Tin l cn thit

Ging 6: 40-47

Th Nm:

ܮc sng trong ng Christ

-ph-s 2: 1-7

Th Su:

ܮc sng vi ng Christ

Ga-la-ti 2: 20

Th By:

CT c th thay ǰi ǩi sng con ngܩi

I C-rinh-t 6: 9-11

 

Nhng bi hc va qua cho chng ta bit Cha Gi-xu hon thnh cng cuc cu ri. Tin nhn Ngi, khng nhng chng ta ܮc tha th ti li trong qu kh, m ng thi cng ܮc sanh li tr nn con ci c Cha Tri Nj ai ny c mt ǩi sng mi thay cho ǩi sng c.

 

Mi ngܩi phi sng theo s sng mnh ang c. Khi cha tin Cha chng ta c s sng c, tc s sng bi hoi do A-am lu truyn. Nhng t khi tin Cha, chng ta ܮc sinh li (Ging 1:12-13), cng gi l ܮc dng nn mi (II C-rinh-t 5: 17). Nh , chng ta c mt np sng ngy cng ging nh Cha chng ta khi Ngi cn ti trn gian.

 

Vy hm nay chng ta hc v s sanh li.

 

I. ngha ca s sanh li.

 

Cha Gi-xu bo Ni-c-em "Nu mt ngܩi chng sanh li, th khng th thy ܮc nܧc c Cha Tri... khng ܮc vo nܧc c Cha Tri. Ch ly lm l v iu ta ni vi ngi: Cc ngi phi sanh li (Ging 3: 3-7). Ni-c-em bi ri hi: "Ngܩi gi th sanh li lm sao ܮc? C th no tr vo lng m m sanh li ln th hai sao?"

 

Sanh li khng phi l tr vo lng m Nj ܮc sanh ra ln th hai. l vic bt nng v cng khng cn thit. Nu c th tr vo lng m Nj sanh ra 10 ln cng v ch. V "H ai sanh bi xc tht l xc tht". Cha m l xc tht, sanh con cng xc tht thi. Chng ta ܮc sanh ra ln th nht bi cha m, by gi chng ta phi ܮc sanh ra ln th hai bi c Cha Tri.

 

II. Cn thit ca s sanh li.

 

Nu khng ܮc sanh li bi c Cha Tri th khng th thy ܮc nܧc c Cha Tri, khng th vo nܧc c Cha Tri, tc l khng ܮc cu ri. Sanh li khng phi l vic c th c, c th khng m nht nh phi c, nu mun ܮc cu ri. Ti sao? Nu khng ܮc sanh li bi c Cha Tri, ngܩi khng thuc v Ngi, khng phi con ci Ngi, nn ngܩi khng tng hp vi nܧc Ngi v nܧc Ngi cng khng tng hp vi ngܩi (Khi huyn 21: 8; 22: 15). Th em mt ngܩi cha ܮc sanh li vo nܧc c Cha Tri nh th em con chim xung nܧc, con c ln khng.

 

V vy, mi ngܩi cn ܮc sanh li bi c Cha Tri Nj ܮc thuc v Ngi, tr nn con ci Ngi, d phn bn tnh Ngi, tha hܪng c nghip Ngi. Nu Ni-c-em cn phi ܮc sanh li, th khng ngoi tr ai c, v ng y l ngܩi Do thi thuc v h phi Pha-ri-si ni ting l ngoan o. ng cng l mt trong 70 nhn vin ta cng lun, hc thc v giu c. Th m ng cng cn ܮc sanh li nh bt c ti nhn no. Khng th em vic i nh th, cu nguyn, ht thnh ca, dng tin, chu php bp-tm, d tic thnh thay cho s sanh li ܮc. S sanh li l gc r, cn mi vic trn l bng tri. Nu bng tri khng ra t gc r th l bng tri gi, bng giy m thi! Giu-a theo Cha ba nm, hnh Ƕng y nh mt mn , khng ai nghi ng chi v ng c, thm ch trong m cui cng, ng cng d tic vi Cha. Nhng sau , ng hܧng dn bn ngܩi gian c ljn vܩn Ght-s-ma-n bt Ngi. Giu-a, c th di gt mi ngܩi, song khng th di gt Cha nn cui cng ng i ljn ni ca ng (Cng v cc s 1: 25).

 

Con cp trong chung st vn l con cp nh lc n ngoi rng, con rn thay da vn l con rn Ƕc d. Nu khng ܮc sanh li bi c Cha Tri, th con ci ca tn , mc s, truyn o vn "di tr hn mi vt v rt l xu xa" (Gi-r-mi 17: 9). Thay ǰi ch , thay ǰi b o khng quan trng g, cn phi thay ǰi tm lng do s sanh li. Vy tr khi khng mun ܮc cu ri, k d ai ny phi ܮc sanh li.

 

III. Biu hiu ca mt ngܩi ܮc sanh li.

 

Cha phn "Gi mun thi i u th thi, ngܩi nghe ting Ƕng nhng khng bit gi ljn t u v cng khng bit i u. H ngܩi no sanh ra bi Thnh linh cng nh vy".

 

Khng ai thy gi, khng ai bt gi trong tay, song ai cng bit c gi, v nghe, v cm xc nhng hin tܮng t gi pht ra. Khi khng c gi, ct bi nm yn, l cy bt Ƕng, mt bin phng lng, l c r xung, ai ny cm thy nng bc. Nhng khi c gi, ct bi tung ln, l cy xao Ƕng, mt bin ni sng, c bay pht phi. Ai ny cng NJu thy ܮc cc hin tܮng y, nghe ting vi-vu, cm xc mt m... v bit rng c gi.

 

Mt ngܩi ܮc sanh li th c nhng hin tܮng do c Thnh linh lm ra nh gi m trܧc kia cha bao gi c. Mt bin Ƕng xy ra t bn trong ǰi mi vic lm, li ni, t tܪng, ch, mc ch, nguyn vng ca ngܩi . Ngܩi s thi lm iu mnh mun lm m lm iu Cha mun mnh lm, chm dt cuc ǩi ti li m bt u cuc ǩi o c.

 

Hai s Ging v Phi-e-r nu ln 4 hin tܮng nh sau:

 

1. Khng phm ti, khng th c phm ti (I Ging 3: 9): Ngܩi cha ܮc sanh li th thch phm ti, mit mi trong ti v xi gic k khc cng phm. Song ngܩi ܮc sanh li th gm ghic ti, chng tr ti, trnh xa ti. Nu c l lm vp phm th bun ru, au ǧn v ht lng n nn Nj ܮc Cha tha th, ch khng th no phm ti thm.

 

2. Thng yu anh em mnh (I Ging 3: 14): Ngܩi ܮc sanh li l t ci cht qua ci sng, nn c mt hin tܮng r rng l thng yu anh em mnh. Tt c chng ta l con mt cha, anh em mt nh, chi th ca mt thn, vui cng vui, bun cng bun, chia s, an i ln nhau. Khng nhng thng yu anh em trong Hi thnh a phng mnh m cng thng yu anh em trong Hi thnh khp ni trn th gii na.

 

3. Thng hn th gian (I Ging 5: 4): Th gian gm c: M tham ca xc tht, m tham ca mt, kiu ngo ca ǩi sng, tc l danh, li, quyn v mi th vui trn tc. Nhng iu ny rt hp dn i vi ngܩi ǩi, song khng l g i vi nhng ngܩi ܮc sanh li. Ngܩi ܮc sanh li t trn cao, ܧc ao nhng g thuc v Tri (C-l-se 3: 1-3).

 

4. Gm ghic ti li, ham thch li Cha (I Phi-e-r 2: 1-2): Ngܩi ܮc sanh li t b ti li, ham thch Li Cha nh con tr mi ham thch sa m vy. Con tr y ln ln v mnh m mt cch d thܩng. Con tr mi khng ham thch g bng sa m. Ngܩi ܮc sanh li khng ham thch g bng li Cha.

 

IV. B quyt ܮc sanh li (Ging 3: 14-16).

 

Vy th lm sao Nj ܮc sanh li? Sanh li l vic ca c Cha Tri, song chng ta c bn phn tun theo hai iu:

 

1. Nhn mnh c ti: Chng ta cng nh dn Y-s-ra-n, chng khc loi rn Ƕc (Ma-thi- 3: 7; 23: 33) ang b ra s, nhng Cha Gi-xu hon ton v ti tnh nguyn mang ly ti li ca chng ta v chu ra s thay cho chng ta (Ga-la-ti 3: 13). Con rn b treo trn cy so l hnh nh ca Cha Gi-xu b treo trn thp-t-gi v chng ta (Dn s k 21: 4-9).

 

2. Nhn Gi-xu lm cu Cha ca mnh: Bi tin nhn nh vy, c Cha Tri tha th cho chng ta, ng vo ǩi sng chng ta, ti to chng ta tr nn con ci Ngi, tc l lm cho chng ta ܮc sanh li (Ging 2: 12-13).

 

Khi dn Y-s-ra-n ܮc gii phng khi -dp-t, qua bin , vo ng vng, th h khng cn nܧc ung. n Ma-ra c nܧc, song ǡng qu khng th ung ܮc. Mi-se ku cu Cha, Ngi ch cho ng mt khc g, ng ly ling xung nܧc, nܧc bn ha ra ngt (Xut -dp-t k 15: 22-25).

 

Lng ca chng ta nh nܧc ti Ma-ra. Khc g kia nh thp-t-gi ca Cha. Nhn mnh c ti, tin Cha chu cht NJn ti cho mnh, chng ta ܮc tha th, ܮc sanh li tc l c ǩi sng mi thay cho ǩi sng c.

 

 

 

Cu hi

 

 

1. Sanh li c ngha g?

2. Ti sao phi ܮc sanh li mi vo nܧc c Cha Tri?

3. Ti sao Giu-a theo Cha m cui cng phi h mt?

4. Khi mt ngܩi ܮc sanh li th c nhng hin tܮng no?

5. Mt ngܩi ܮc sanh li th khng th phm ti ܮc, c ngha g?

6. Mt ngܩi ܮc sanh li th thng hn th gian, c ngha g?

7. Mt ngܩi ܮc sanh li th ham thch g?

8. Nu mun sanh li bi c Cha Tri, mi ngܩi phi lm g?

9. Nܧc ǡng ti Ma-ra ha ngt c s dy d g cho chng ta?

10. Qua bi hc ny, bn bit mnh ܮc sanh li hay cha?

 

 

========================================

 


Bi s 24

 

c Thnh Linh

 

Kinh Thnh: Cng v cc s 2: 1-21

 

Cu gc: "Lc no thn l tht s ljn, th Ngi dn cc ngi vo mi l tht: V Ngi khng ni t mnh, nhng ni mi iu mnh nghe, v t by cho cc ngi nhng s s ljn" Ging 15: 13

 

Mc ch: Dy rng c Cha Thnh Linh ng vo lng chng ta l ng Yn i, ng Dn Dt v ng Dy D chng ta.

 

 

Kinh Thnh džc hng ngy

 

Cha Nht:

c Thnh Linh ging lm

Gi-n 2: 25-32

Th Hai:

Li ha v c Thnh Linh

Ging 16: 7-15

Th Ba:

c Thnh Linh s ljn

Ging 14: 16-26

Th T:

c Thnh Linh ljn

Cng v cc s 2: 1-21

Th Nm:

c Thnh Linh v C c nhn

Ging 3: 3-6; 16: 13-14

I C-rinh-t 3: 16; 6: 19

Th Su:

Bܧc i trong Thnh Linh

R-ma 8: 1-10

Th By:

ܮc dn dt bi Thnh Linh

R-ma 8: 11-17

 

Trܧc khi thng thin, Cha Gi-xu ha ban c Thnh Linh ljn vi v trong cc mn , v Ngi khng mun h b c n. Khi Cha sp thng thin, Ngi bo h li trong thnh Gi-ru-sa-lem Ǯi c Thnh Linh ging lm Nj ai ny s mc ly quyn nng, hu lm chng cho Ngi khp mi ni. Du khng bit r mi s s ra sao, cc mn tin cy, vng li v ch Ǯi c Thnh Linh.

 

 

I. c Thnh Linh ging lm (Cng v cc s 2: 1-13).

 

Nhm ngy l Ng Tun ca dn Do thi, tc l 50 ngy sau khi Cha sng li, 10 ngy sau khi Ngi thng thin, th c Thnh Linh ging lm. ang khi cc mn hp li mt ch Nj th phܮng, thnh lnh h nghe ting gi thi o o, thy nhng lܫi bng la u trn mi ngܩi. Th l ai ny ܮc y dy Thnh Linh, khi s ni cc th ting ngoi quc Nj ca tng c Cha Tri. Cc dn t 15 x khc nhau ljn d l Ng Tun trong ngy NJu ܮc nghe cc mn ca tng c Cha Tri bng ting m ca dn y, khin cho ai ny phi ngc nhin v s hi.

 

Trn y hon ton l mt php l. Php l l mt hin tܮng siu nhin, sc ngܩi khng lm ni, nn ch c c Cha Tri lm. Trong trܩng hp ny, Cha lm php l Nj cho mi dn tc c mt ti Gi-ru-sa-lem by gi iu thy nghe v hiu ܮc quyn nng ca c Thnh Linh. Khi cc dn tc y tr v x mnh, h thut li php l, hu chun b v m ܩng cho cng cuc truyn gio m Phi-lp, Phi-e-r, Phao-l s thc hin sau . V vy, ngy c Thnh Linh ging lm l ngy trng i trong lch s Hi thnh.

 

 

II. Quyn nng ca c Thnh Linh. (Cng v cc s 2: 14-21)

 

c Thnh Linh v nh gi v la. Gi rt mnh m lm cy ng, ln, nh sp, th c Thnh Linh c quyn php p ǰ mi tr lc san thnh bnh a. La tiu hy mi rc rn, la lm cho nng chy, cc my mc nh sc la m chy ܮc. Cng vy, c Thnh Linh ty u lng ngܩi, lm cho st sng, ban cho nng lc phi thܩng.

 

Hn mt thng trܧc, Phi-e-r s hi, ljn ǰi ba ln chi Cha trܧc mt nhng con i. Nhng khi ܮc y dy Thnh Linh, ng dng cm l lng, dm ng trܧc mt my ngn ngܩi l nhng k tng d phn ng inh Cha Gi-xu trn thp t gi, m gii thch s vic cho h hiu. ng ni rng cc mn khng phi say rܮu nh h tܪng, song y dy Thnh Linh. ng rt bnh tnh v sng sut, nh li tin tri Gi-n m trng dn Nj chng minh cho mi ngܩi thy r hin tܮng ny ܮc d ngn t xa. ng thi ng cng trng dn Thi thin 16 Nj chng minh s cht v sng li ca Cha Gi-xu ܮc tin tri a-vt d ngn. Cui cng, ng long trng tuyn b rng c Cha Tri tn Gi-xu l Cha v cu Cha ca nhn loi, ri ng kt n dn Y-s-ra-n ng inh Ngi trn thp-t-gi. Khi ai ny chu cm Ƕng la ln Anh em i, chng ti phi lm chi?", ng khuyn h n nn Nj ܮc tha th. C ba ngn ngܩi tin nhn Gi-xu lm cu Cha ca mnh.

 

Khng ai c th thay ǰi ǩi sng ca mt ngܩi nh Phi-e-r. Ch c Thnh Linh quyn nng. Khng ai c th chinh phc ba ngn ngܩi tin nhn Gi-xu lm cu Cha m trܧc 50 ngy, h ng thanh la ln "Hy ng inh hn trn thp-t gi".

 

Tri qua 20 th k c hng triu triu ngܩi ܮc c Thnh Linh thay ǰi ǩi sng ca h t u ra thnh khit, t s hi ra can m, t yu ui ra mnh m, t ngui lnh ra st sng, t hn ra cao thܮng, t k th ra bn hu, t k bt b ra mn .

 

 

III. Cng vic ca c Thnh Linh trong lng ngܩi.

 

c Thnh Linh l mt trong ba ngi c Cha Tri, c Cha Cha l c Cha Tri, c Cha Con l c Cha Tri, c Thnh Linh l c Cha Tri. c Thnh Linh c t tܪng, ch, cm xc, hnh Ƕng nh c Cha Tri. c Thnh Linh khn ngoan, thnh khit, yu thng, nhn t nh c Cha Tri. c Thnh Linh ton i, ton tri, ton nng, v s bt ti nh c Cha Tri. Chng ta ang sng trong thi i ca c Thnh Linh. Cng vic ca Ngi tht v i, phܧc hnh c quan h ljn mi chng ta.

 

1. Ngi an i chng ta (Ging 14: 16): Sau khi lm cho chng ta ܮc sanh li, tr nn con ci c Cha Tri, c Thnh Linh tip tc an i chng ta trong mi cnh ng. Khng c ni au bun no m Ngi khng an i ܮc. Khng c ai an i chng ta bng Ngi, nh Ngi m chng ta ܮc an i, cng nh Ngi, chng ta an i k khc. Ai c Ngi, ngܩi s tr thnh con trai ca s an i (Cng v cc s 4: 36).

 

2. Ngi dy d, nhc li cho chng ta mi iu (Ging 14: 26): c Thnh Linh dy d nhng iu mi, nhc li nhng iu c, c hai b tc ln nhau Nj gip chng ta hiu ܮc mun ca c Cha Tri. Ngi l gio s tt nht ca chng ta tng dy nhng l tht khng h c ai dy ܮc. Ai ny hy xin Cha dy d v sn sng nghe ting du dng, nh nh ca Ngi.

 

3. Ngi lm chng v Cha Gi-xu cho chng ta (Ging 15: 26): Nh c Thnh Linh, chng ta bit v tin nhn Gi-xu lm cu Cha , nh Ngi chng ta su nhim hn trong c tin ljn Cha Gi-xu. Chng ta khng th t mnh bit Cha Gi-xu, v "Nu khng cm c Thnh Linh, cng chng ai xng Gi-xu l Cha" (I C-rinh-t 12: 3).

 

4. Ngi co trch ti li ca chng ta (Ging 16: 8-11): Nh Ngi soi sng m chng ta thy ܮc chn tܧng ca mnh, ngha l bit mnh c ti. Mi ngܩi NJu c ti, song c ngܩi ngoan c dm ni mnh khng c ti, li c ngܩi bit mnh c ti, song rt m m khng bit ti l g. Nu khng ܮc c Thnh Linh co trch, thc gic tn cng khng th n nn nhng li lm ca mnh. Vy, xin Thnh Linh cho mi chng ta thy r mnh l ngܩi th no, v em chng ta ljn s n nn.

 

5. Ngi dn chng ta vo tt c l tht (Ging 16: 13): Tt c l tht ܮc ghi chp trong Kinh thnh m c Thnh Linh l tc gi. Mun hiu bit l tht, chng ta phi nh Ngi dt dn. Hy lun lun sng trong s hin din ca Ngi, bܧc theo Ngi tng bܧc mt. Hy cung knh xin Ngi gii thch li ca Ngi cho chng ta. Du c Kinh thnh trong tay, xa nay c lm ngܩi lm lc, gii sai ngha, chuc ly s h mt cho mnh v cho ngܩi khc na (II Phi-e-r 3: 16).

 

6. Ngi ban mi n t Nj Hi thnh ܮc gy dng (I C-rinh-t 12: 11): C 17 n t khc nhau do c Thnh Linh ban pht cho mi con ci ca Ngi. Nu chng ta c n t g l nhn ni Ngi, v nhn ni Ngi Nj gy dng Hi thnh. K ܮc n t ny, ngܩi ܮc n t khc, khng ai c mt c rt nh no Nj khoe khoang m ch c nhng c rt ln Nj cm t v ca ngi Cha thi. "Bi v, ai phn bit ngi vi ngܩi khc? Ngi h c iu chi m chng nhn lnh sao? Nu ngi nhn lnh, th sao cn khoe mnh nh chng tng nhn lnh" (I C-rinh-t 4: 7).

 

7. Ngi y dy trong chng ta (-ph-s 5: 18): Nu mun ܮc Cha Thnh Linh an i, dy d, lm chng, co trch, dn dt, ban mi n t, chng ta phi xin Ngi ng tr ǩi sng chng ta cch trn vn. Chng ta phi tn hin cho Cha, lm NJn th cho Ngi. Bi s y dy ca Ngi, chng ta mi c th sng cuc ǩi ǡc thng thnh khit, mi t cch v kh nng Nj phc v Ngi.

 

Chng ta hy nh c Thnh Linh m cu nguyn, dng tin, hc hi, ging dy, lm chng v.v... "Chng ta... l k cy Thnh Linh ca c Cha Tri m hu vic c Cha Tri , khoe mnh trong ng Christ, m khng Nj lng tin cy trong xc tht bao gi" (Phi-lp 3: 3).

 

 

 

 

Cu Hi

 

 

1. Trܧc khi thng thin, Cha Gi-xu ha v dn d cc mn nh th no?

2. c Thnh Linh ging lm bao nhiu ngy sau khi Cha Gi-xu sng li?

3. Hin tܮng ca c Thnh Linh ging lm l g?

4. Quyn nng ca c Thnh Linh lm g cho Phi-e-r?

5. Quyn nng ca c Thnh Linh lm g cho ba ngn ngܩi?

6. Xin k ra mt vi cng vic ca c Thnh Linh?

7. Xin gii thch vic c Thnh Linh co trch chng ta?

8. y dy Thnh Linh c ngha g?

9. Lm sao Nj ܮc y dy Thnh Linh?

 

 

===========================================

 


Bi s 25

 

n in Ca c Cha Tri

 

Kinh Thnh: R-ma 3: 21-26; 6: 14-19

 

Cu Gc: "V, y l nh n in, bi c tin, m anh em ܮc cu, iu khng phi ljn t anh em, bn l s ban cho ca c Cha Tri. y chng phi bi vic lm u, hu cho khng ai khoe mnh" -ph-s 2: 8-9

 

Mc ch: Cho tn hu bit rng s cu ri l mt ǥc n ca c Cha Tri ban cho cch v iu kin cho loi ngܩi chng ta.

 

 

Kinh Thnh džc hng ngy

 

Cha Nht:

Lut php v n in.

Lu-ca 10: 25-28; Ging 1: 17

II C-r. 4: 6; -ph-s 2: 8-9

Th Hai:

Trܧc lut php mi ngܩi NJu phm ti.

R-ma 3: 9-20

Th Ba:

n din ca c Cha Tri.

R-ma 3: 21-31

Th T:

Chng ta ܮc cu nh n in ca ng Christ.

Ma-thi- 20: 28

II C-r. 5: 21; Ga-la-ti 3: 13

Th Nm:

Chng ta ܮc gi gn trong s sng ca ng Christ.

R-ma 1-15; I Ti-m th 2: 6; I Phi-e-r 1: 18-19

Th Su:

Chng ta nh cy n in ca Cha.

R-ma 6: 11-23

Th By:

Hy i v ng phm ti na.

Ging 8: 1-11

 

n in hoc n sng l n hu ln lao ca ngܩi trn ban cho k dܧi mt cch khng iu kin. Ti nh trܩng, mt hc sinh ܮc ban thܪng vi iu kin phi c im cao. khng phi l n in.

 

n in ca c Cha Tri l s biu l tnh thng v lܮng ca Ngi i vi k khng xng ng g c. Bi n in ca c Cha Tri ban cho loi ngܩi mi s mt cch khng iu kin, tc l khng ty thuc loi ngܩi tt hay xu, m ty thuc s nhn t, thng xt ca Ngi.

 

I. Chng ta ܮc cu bi n in ca c Cha Tri. (R-ma 3: 21-26)

 

Kinh thnh ln n cc dn ngoi bang, dn Do thi v ton th nhn loi iu phm ti (R-ma 1: 18-3: 20). "V h nh n in Ngi m ܮc xng cng bnh nhng khng, bi s chuc ti lm trn trong c Cha Gi-xu Christ" (R-ma 3: 24).

 

Chng ta, c thy l nhng ti nhn khn nn, khng th lm g Nj ܮc cu ri, cng chng ai c th cu ri chng ta. Song bi n in ca c Cha Tri, Cha Gi-xu ging th, tnh nguyn chu cht trn thp-t-gi lm ca l chuc ti chng ta. Nh tin nhn cng lao cu chuc , chng ta ܮc k l cng bnh, v ng trong a v cng bnh ca Cha Gi-xu. y chng phi bi vic lm ca chng ta nn chng ai c mt c nh Nj khoe mnh, m ch c c Nj cm t Cha thi.

 

Ngܩi ti li li thch khoe khoang, mun lm mt vic g Nj ܮc cu ri, hn l ch nh n in ca Cha. Song ngܩi khng bit rng cng c gng cng tht bi. a-vt ni "Ti b ln trong bn su, ni khng ng cng, b chm trong nܧc su, dng nܧc ngp ti" (Thi thin 69: 2). a-vt nh ngܩi b ri vo ch t ly, b ln xung mi m khng c ch no vng chc Nj ǥt chn, nn cng vy vng cng b ln xung mau hn. ng b dng nܧc li cun v nhn chm trong hon cnh , ngܩi ti li phi tuyt vng, ch ch cht m thi. a-vt ku cu Cha v ܮc Ngi gii cu "Ngi cng em ti ln khi hm gm gh, khi vng bn lm, Ngi ǥt chn ti trn hn v lm cho bܧc ti vng bn" (Thi thin 40: 2).

 

-sai m t loi ngܩi tr nn mt vt u, mt khi ti li. Du c gng lm vic cng bnh Nj c c khoe khoang, song trܧc mt c Cha Tri, cc vic cng bnh nh mt chic o bn thu, m k mc vo ch chuc ly cho mnh s h thn. Ai ny nh mt chic l ho, cn ti c ca mnh nh mt ngn gi a mnh i (-sai 64: 6). Tri li, n in ca Cha nh mt l phc ca chng r v c du trong ngy thnh hn (-sai 61: 10).

 

Cm t c Cha Tri, Ngi cho chng ta ܮc cu ri bi c tin ljn Cha Gi-xu, trong c s tha th, xng cng bnh, ti sanh, nn thnh, la chn, ku gi, hy vng mt cch chc chn. Mi s khng ai c th mua ܮc bng tin bc, hay bng cng c ring. Song ai ny c th nhn ܮc mt cch v iu kin bi n in ca Cha.

 

 

II. ܮc sng bi n in ca c Cha Tri (R-ma 6: 14)

 

Sau khi ܮc cu bi n in, chng ta cng sng bi n in mi ngy ca ǩi mnh. C ngܩi lm hiu mt cch tai hi rng sau khi ܮc cu bi n in, chng ta c th nh sc ring ca mnh m gi lut php khng? nh rng lut php l thnh thin, song khng ai c th nh sc ring m gi trn lut php, Phao-l ni "V chng ta khng thuc dܧi lut php, nhng thuc dܧi n in, th chng ta s phm ti hay sao? Chng h nh vy!" (R-ma 6: 15). Tri li, n in gip chng ta khng nhng lm trn lut php, m lm tri hn na. ng ch no, n l ny, v n l phi hon ton vng phc ng ch. ng ch xu, n l cng xu; ng ch tt, n l cng tt. Khi trܧc chng ta lm n l cho ti li, nn ai ny phi phm ti. By gi, chng ta ܮc Cha Gi-xu ǰ huyt ra mua chuc v v vy, chng ta thuc v Ngi, tr nn n l ca Ngi. L n l ca Cha, chng ta vng phc Ngi v n thnh khit nh Ngi.

 

Lut php v n in tri nhau. Lut php i hi, n in ban cho. Lut php bo phi lm Nj ܮc, cn n in bo phi tin Nj ܮc. Lut php ln n, ra s; cn n in tha th, ra sch. Phao-l c gng gi lut php, song ng thi ng bt b Hi thnh ca Cha. Nhng ng ܮc cu bi n in, ri ܮc ku gi lm s Nj sut ǩi nh n in m hu vic Ngi. ng ni "Ti lm nhiu vic hn cc ngܩi khc, nhng no phi ti, bn l n in ca c Cha Tri cng ti" (I C-rinh-t 15: 10). Khi ng ku cu Cha cu mnh khi s yu ui, th Cha bo "n in ta cho ngi ri, v sc mnh ca ta nn trn vn trong s yu ui" (II C-rinh-t 12: 9). V vy, v sau ng ni "Ti lm ܮc mi s, nh ng ban thm sc cho ti" (Phi-lp 4: 13).

 

Cha Gi-xu sng cuc ǩi thnh khit ti trn gian. By gi Ngi mun tip tc sng cuc ǩi trong mi chng ta, nu ai ny tn th Ngi lm Cha ca ǩi mnh. Khi ܮc Cha ng tr trong lng mnh, chng ta khng sng theo lut php l mt NJn mt, rng NJn rng, yu ngܩi ln cn, ght k th nghch nh s cng bnh ca cc thy thng gio v ngܩi Pha-ri-si, m tri hn h l yu k th nghch v cu nguyn cho k bt b mnh (Ma-thi- 5: 38-45). Cha Gi-xu cu nguyn cho k ng inh Ngi "Ly Cha, xin tha cho h" (Lu-ca 23: 34). Ngi tip tc sng cuc ǩi trong -tin, nn ng y cng cu nguyn cho k nm mnh "Ly Cha, xin ng ǰ ti ny cho h (Cng v cc s 7: 60).

 

Bi n in, Cha cu dn Y-s-ra-n khi cnh n l ti -dp-t song cha ht, cng bi n in , Ngi chm nui, dn dt bo v h sut 40 nm trong ng vng, cho ljn khi a h vo tn Ca-na-an ܮm sa v mt. H ܮc cu bi n in v cng ܮc sng bi n in. Nu khng nh n in ca Cha, dn Y-s-ra-n khng th no sng ni 40 nm trong ng vng, chng ta cng vy. Phi-e-r khuyn "Hy tn ti trong n in v trong s thng bit Cha" (II Phi-e-r 3: 18).

 

Trong n in v lܮng v bin ca Cha, du chng ta c tn ti ljn u cng khng bao gi ht. n in nh dng sng v tn khng bao gi cn. Du nhu cu ca chng ta c ln ljn u, th i vi n in ca Cha, n vn cn l nh mn qu. Phao-l khuyn "Hy cy n in trong c Cha Gi-xu Christ m lm cho mnh mnh m" (II Ti-m-th 2: 1). n in cao thm, d dt ca Cha lm cho ngܩi yu ui tr nn mnh, ngܩi ngho tr nn giu, ngܩi hn h tr nn cao trng.

 

 

 

Cu hi

 

 

1. n in ca Cha c ngha g?

2. Ti sao chng ta khng th nh vic cng bnh ca mnh Nj ܮc cu?

3. ܮc cu bi n in ca Cha c ngha g?

4. a-vt ni th no v lc ng cha ܮc cu v sau khi ܮc cu?

5. ܮc sng bi n in c ngha g?

6. Nh n in ca Cha, chng ta c th sng th no?

7. Lut php khc vi n in ra sao?

8. n in cao hn lut php th no?

9. Hy gii thch s kin dn Y-s-ra-n ܮc cu bi n in v ܮc sng bi n in trong 40 nm?

10. Ti sao chng ta khng c c khoe khoang?

 

 

====================================

 


Bi s 26

 

c Tin L Cha Kha Ca Cuc i

 

Kinh Thnh: R-ma 10: 8-13; H-b-r 11: 1-13.

 

Cu Gc: "V, khng c c tin, th chng h c th no cho p Ngi; v k ljn gn c Cha Tri phi tin rng c c Cha Tri, v Ngi l ng hay thܪng cho cho k tm kim Ngi" H-b-r 11: 6

 

Mc ch: Cho chng ta thy rng c tin l con ܩng a ti s sng, v chng ta c th lm ܮc nhng vic ln lao nh c tin.

 

 

 

Kinh Thnh c Hng Ngy

 

Cha Nht:

ngha ca c tin

H-b-r 11: 1-7

Th Hai:

c tin ca p-ra-ham v Sa-ra

H-b-r 11: 8-9

Th Ba:

c tin ca Mi-se

H-b-r 11: 23-29

Th T:

Nhng anh hng ca c tin

H-b-r 11: 30-40

Th Nm:

Ngun gc ca c tin

R-ma 10: 8-17

Th Su:

c tin ca mt ph n ngoi bang

Ma-thi- 15: 21-28

Th By:

c tin cng thm ln

Lu-ca 17: 1-6

 

Mi ngy chng ta sng bi c tin. a tin ra mua mt v xe, mua mt con tem gi th, mua cc thc n ngoi ch NJu l nhng hnh Ƕng bi c tin. c bo ch, nghe i pht thanh, xem thng co ca chnh ph cng l nhng hnh Ƕng bi c tin. Du l tin nhau gia ngܩi vi ngܩi, song chng ta phi tin Nj sng. Nu chng ta c th tin ngܩi, sao li khng c th tin c Cha tri?

 

Ngܩi ta thܩng ni di v hai l:

 

1. Mun lܩng gt ngܩi khc. Hoc l

2. Khng kh nng lm trn li ha ca mnh.

Song c Cha Tri chng h la gt ai v Ngi l ng ton nng, bt lun iu chi Ngi ha, Ngi NJu c th lm. V vy, chng ta rt d m tin c Cha Tri.

 

 

I. ܮc cu bi c tin (R-ma 10: 8-13)

 

Nh c tin m chng ta nhn ܮc n in ca Cha. n in ban cho khng iu kin, song ta mun ܮc phi tin. Chng ta khng th ܮc mt n phܧc no t c Cha Tri, nu chng ta khng tin: "Nhng phi ly c tin m cu xin, ch nghi ng, v k hay nghi ng ging nh sng bin, b giao Ƕng v a i y i . Ngܩi nh th ch nn tܪng rng mnh lnh ܮc chi t ni Cha" (Gia-c 1: 6-7). Cha ban cho dn Y-s-ra n x Ca-na-an lm c nghip, song "chng ta thy nhng ngܩi y khng th vo ܮc v c khng tin" H-b-r 3: 19). Cha Gi-xu hon thnh s cu ri cho chng ta trn thp-t-gi v Ngi sng li. Trܧc khi v tri, Ngi phn vi cc mn "Hy i khp th gian, ging Tin lnh cho mi ngܩi. Ai tin v chu php bp tm s ܮc ri, nhng ai chng tin s b on pht" (Mc 16: 15-16). "Vy nu ming ngi xng c Cha Gi-xu v lng ngi tin rng c Cha Tri khin Ngi t k cht sng li th ngi s ܮc cu, v tin bi trong lng m ܮc s cng bnh, cn bi ming lm chng m ܮc s cu ri. V, Kinh thnh ni rng: K no tin s chng b h thn " (R-ma 10: 9-11).

 

 

II. ܮc sng bi c tin (H-b-r 11: 1-13)

 

Tt c nhng ngܩi ܮc cu bi c tin, cng ܮc sng bi c tin. "V trong Tin lnh ny c by t s cng bnh ca c Cha Tri bi c tin m ܮc, li dn ljn c tin na, nh c chp rng: Ngܩi cng bnh sng bi c tin" (R-ma 1: 17). "Ngܩi cng bnh ca ta s cy c tin m sng" (H-b-r 10: 38).

 

Cc v nhn ca c Cha Tri ܮc kinh thnh ghi chp li NJu l nhng ngܩi sng bi c tin. Bi c tin, A-bn dng cho c cha Tri mt t l tt hn ca Ca-in. Bi c tin, H-nc sng p lng c Cha Tri. Bi c tin, N- thnh tm knh s ng mt chic tu Nj cu nh mnh. Bi c tin, Ap-ra-ham vng li Cha gi la Canh- qua Ca-na-an. H dm lm nhng vic l lng, tr nn nhng con ngܩi v i, v sng bi c tin.

 

Danh sch cc v nhn ca c Cha Tri khng phi chm dt vo cui on 11 ca H-b-r u. Cc v nhn ܮc ghi chp trong ch tܮng trng thi. Tri qua 20 th k, con s v nhn ca Cha tng gia rt nhiu, mt mnh Cha bit r. Nu ht lng yu mn Cha, chng ta rt ܧc ao tn mnh ܮc ghi trong danh sch ny. iu kin Nj ܮc ghi tn trong danh sch v nhn ca c Cha Tri l ǩi sng c tin.

 

 

III. Nn tng ca c tin

 

c tin m chng ta ni y, khng phi l tin nhm, tin cn, tin ai, tin g cng ܮc. i tܮng duy nht ca c tin l c Cha Tri: A-bn tin c Cha Tri, H-nc tin c Cha Tri, N- tin c Cha Tri, p-ra-ham tin c Cha Tri, nn c Cha Tri khng h thn m xng mnh l c Cha Tri ca h (H-b-r 11: 16). c Cha Tri bo v ha, h tin mi li phn dy ca Ngi v lm theo. Bi c tin, h tn vinh Cha v Cha cng tn vinh h.

 

Ngy nay, chng ta c ton b Kinh thnh trong tay. Kinh thnh l quyn sch li ha, cha ǿng rt nhiu li ha rt qu, rt ln ca Cha cho chng ta. Cha Gi-xu khng h phn: C l, phng chng, m lun lun "Qu tht, qu tht !" Ngi phn nh th rng: "Tri t s qua, song li ta ni chng bao gi qua u" (Ma-thi- 24: 35; Mc 13: 31). Chng ta phi nh c tin bm cht mi mt li ha ca Cha cho mnh. Kinh thnh nh mt kho tng v tn m mi chng ta NJu c phn trong . Nh c tin, chng ta khai thc kho tng ny Nj lm giu cho s sng thuc linh ca mnh. Tin nhiu ܮc nhiu, tin t ܮc t, khng tin khng ܮc g c. Khi dn Y-s-ra-n vo Ca-na-an, Cha ha vi h "Phm ni no bn chn cc ngi p ljn th ta ban cho cc ngi" (Gi-su 1: 3). Vy, h i chm c t, i mau ܮc nhiu, khng i, khng ܮc g ht. n phܧc ca Cha nh i dng bao la, man mc, nh dng sng su rng v cng chng ta cn bao nhiu cng c, mc bng v lun ci g cng y.

 

Khi a em ph ca tr v, v trܧc s lm bm ca anh c, ngܩi cha ni: "Con i, con vi cha lun, ht thy ca cha l ca con" (Lu-ca: 15: 31). Th m lu nay, anh c c cay ǡng v b thit thi, cho cha mnh l bt cng, hp lܮng. Anh cha h bit lng rng ri ca cha i vi mnh. Chng ta c th nh ngܩi anh c . ang khi Cha bo "Con i, ht thy ca cha l ca con", chng ta vn sng trong ngho nn, trong cay ǡng, khng ngt lm bm, on trch Cha. Gh thay l lng v tn ! N khng tn vinh c Cha Tri m s nhc Ngi.

 

 

IV. S pht trin ca c tin.

 

Phi c c tin mi sng p lng c Cha Tri. V vy, c tin cn pht trin Nj ngy cng mnh m hn. ܮc pht trin, c tin phi chu th thch. a-vt ni "Ngi tp ti nh gic, ljn ni cnh tay ti vng ni cung ng" (Thi thin 18: 34).

 

c tin ca p-ra-ham lun lun chu th thch. No l i km ti Ca-na-an, s tranh ginh ca Lt, b Sa-ra son s, nht l dng Y-sc lm ca l thiu cho c Cha Tri. Song nh chu th thch c tin ca p-ra-ham pht trin ng mc (H-b-r 11: 17-19).

 

Cc mn i theo Cha, khng phi ch mt ln m h c c tin ln mnh u, song phi tri qua nhiu ln, nhiu cch b th thch. Ln th nht h qua bin vi Cha, gp bo t, Cha qu mt li bin lng, sng yn. H hi nhau "Ngܩi ny l ai m gi v bin NJu vng lnh ngܩi ? " (Ma-thi- 8: 23-27). Ln th hai h qua bin m Cha khng i cng. Li canh t, h cn ang lnh nh gia bin, thnh lnh h thy mt bng ngܩi i b trn mt bin, nn h tܪng l ma m la ln. Cha phn "Cc ngi hy yn lng, y l ta y, ng s". Sau , cc mn qu ly Ngi m tha rng: "Thy tht l Con c Cha Tri" (Ma-thi- 14: 22-33).

 

Chng ta phi sn sng chu th thch Nj c tin mnh ܮc pht trin. Cha Gi-xu phn vi Phi-e-r "Hi Si-mn, Si-mn, ny, qu Sa-tan i sng sy ngi nh la m. Song ta cu nguyn cho ngi, hu cho c tin ngi khng thiu thn" (Lu-ca 22: 31-32).

 

Ngoi ra, chng ta phi nh cc mn , lun lun cu nguyn: "Xin thm c tin cho chng ti" (Lu-ca 17: 5)

 

c tin ca chng ta c ni Cha l mt ti sn qu bu v ln lao. Hy ng vng trong c tin, hy gi gn c tin, ng Nj k cܧp "git lt ht" (Lu-ca 10: 30). Mt c tin l mt ht mi s ri.

 

 

 

Cu Hi

 

 

1. Trong cuc sng gia ng bo, chng ta s dng c tin nh th no?

2. Bi u chng ta nhn ܮc n in ca Cha?

3. Bi u dn Y-s-ra-n khng ܮc vo Ca-na-an ܮm sa v mt?

4. Chng ta nh c tin m ܮc cu, th cng nh c tin m ܮc g na?

5. Ngܩi sng p lng c Cha Tri phi nh g?

6. Nh u ngܩi ta tr thnh v nhn ca c Cha Tri?

7. Chng ta tin g? Tin ai?

8. Nn tng ca c tin chng ta l g?

9. Lm sao Nj c tin ܮc pht trin?