April 25, 2016 -------------- Thư Gửi Đến Các Hội Thánh ------------------

Kính thưa quý Mục sư, Mục sư Nhiệm chức, Giáo sĩ, Lãnh đạo Hội Thánh và Con Dân Chúa:

Chỉ còn 96 ngày là đến Đại Hội 32 sẽ được tổ chức tại Seattle Airport Marriott Hotel, Washington.  Đại Hội sẽ diễn ra từ ngày 29 tháng 6 đến 3 tháng 7.  

Mặc dầu còn 96 ngày, nhưng việc GHI DANH SỚM của quý vị thật quan trọng cho công tác tổ chức của Ban Tổ Chức Địa Phương.  Xin lưu ý: Ngày 30 tháng 4 cũng là lúc hết phần giảm giá cho việc ghi danh.

Tuy vé máy bay đến tham dự Đại Hội ở Seattle có phần đắc hơn, nhưng giá trả đó không uổng phí đâu vì:

 1. Đây là cơ hội để TĂNG TRƯỞNG TÂM LINH
 2. Đây là cơ hội để TIẾP NHẬN NĂNG QUYỀN
 3. Đây là cơ hội để TÁC HIỆP PHỤC VỤ
 4. Đây là cơ hội để THAM GIA DU LỊCH

Xin quý Mục sư kêu gọi, khích lệ Con Dân Chúa cũng như ghi danh cho chính gia đình mình cùng tham dự Đại Hội.  Số lượng ghi danh Đại Hội còn ít so với mọi năm, 339 người tính cho đến sáng nay.  Xin quý vị ủng hộ vùng Seattle với vì sau 11 năm Đại Hội mới được trở lại Seattle và cũng để tương lai Đại Hội còn được tiếp tục về vùng này.

Nguyện Chúa ban tràn đầy ơn và sức để quý vị hầu việc Chúa luôn kết quả!

Thân kính trong Chúa Cứu Thế,

Mục sư Phan Phước Lành, Chủ Tịch Liên Hữu Báp-tít Bắc Mỹ

Lời chào mừng của Mục sư Chủ Tịch,

Liên Hữu Tin Lành Baptist Việt Nam tại Hoa Kỳ và Ca-na-đa hiện hữu là để hợp tác cùng các Hội Thánh Địa Phương và các Cơ Quan trực thuộc Giáo Hội Baptist thực hiện hiệu quả nhất Đại Điều Răn (Mác 12:30-31) và Đại Mạng Lệnh (Ma-thi-ơ 28:19-20) của Chúa Giê-su Christ.  Với trên 160 Hội Thánh Baptist Việt Nam tại Hoa Kỳ và Ca-na-đa, Đức Chúa Trời đang ban cho Liên Hữu một tiềm năng thật lớn để mở mang Nước Trời trên đất.  Nhìn vào tương lai, cậy ơn Chúa ban, chúng ta cùng nhau:

 • Phát triển mạnh mẽ từng Hội Thánh địa phương trong Liên Hữu qua việc thực hiện cách có kết quả Đại Điều Răn và Đại Mạng Lệnh của Chúa Cứu Giê-su Christ
 • Xây dựng những thế hệ mới với lòng kính sợ Thiên Chúa và trao phó vai trò lãnh đạo cho họ để họ phát triển Hội Thánh cách hiệu quả và vững bền ở Hải Ngoại
 • Mở mang Hội Thánh mới và nâng tỉ lệ phần trăm Người Việt tin Chúa tại Hoa Kỳ cũng như tại Việt Nam lên hai con số
 • Thực hiện khải tượng 2020 để mỗi phường, xã tại Việt Nam đều có một Hội Thánh

Mục sư tiến sĩ Phan Phước Lành

 

Greetings from our President,

The Vietnamese Baptist Fellowship of North America exists to cooperate with the Vietnamese Local Churches and Southern Baptist Entities executing effectively the Great Commandment (Mark 12: 30-31) and the Great Commission (Matt 28: 19-20) of our Lord Jesus Christ. With over 160 Vietnamese Baptist churches in the United States and Canada, God is giving us a huge potential to spread the Kingdom of God on earth.  Looking into the future and trusting the Lord's graces, we are going to:

 • Developstronger local churches in our Fellowship to effectively execute the Great Commandment and the Great Commission of our Savior Jesus Christ;
 • Buildnew generations with the fear of God and entrust the leadership role for them to developing effective and healthy Churches in the U.S and Canada;
 • Plantmorenew churches and raise the percentage of the Vietnamese Believer Population in the United States as well as in Vietnam to double-digit;
 • Implementthe vision 2020 for each ward and commune in Vietnam to have one church.

Together we can serve God more effectively, efficiently and successfully!

God bless you richly,

Dr. Christian Phan Phước-Lành

Khải Tượng
Council-Ban Chấp Hành

Thư Chủ Tịch 9/2014

Thư Chủ Tịch 11/2014

 

Free business joomla templates